ABD tanıtım hakkına ilişkin davalarda uzman müşavir tasarısı

FX Networks, LLC AND Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. v. Olivia De Havilland, DBE

OTW Hukuk Komitesi ABD’nin Birinci Anayasa Değişikliği’ nin gerçek insanlar hakkında manalı işler yapma hakkını koruduğunu ve Reklam Yasalarının insanların yarı belgesel yarı oyun veya başka kurgulanmış tarihi, biyografik işler üretiminde kullanılmaması gerektiği hakkında tartışmak için Electronic Frontier Foundation (Elektronik Sınır Vakfı) ve Wikimedia Foundation (Vikimedya Vakfı) ile müttefik olmuştur.

Facebook, Inc. ve Does One through Fifth – Jason Cross namı değer Mikel Knight, 1203 Entertainment, LLC ve MDRST Pazarlama/Promosyonlar, LLC

Ocak 2017’de OTW (Transformatif Eserler Derneği), Cross – Facebook davasındaki bilirkişi tasarısında çeşitli müttefiklere katılmıştır. Bu tasarı, yasaların tanımış olduğu tanıtım haklarının aşırı bir şekilde kullanılmasına karşı iki argüman sürmektedir. İlk argüman, kişilerin; tanıtım hakkı yasalarını kullanarak kendileri ile ilgili ticari amaç gütmeyen sosyal medya iletişimlerini engellememeleri gerektiğidir. İkinci argüman ise kullanıcı içeriklerine sahip olan (hayran siteleri ve sosyal medya siteleri gibi) sitelere “sığınacak liman” sağlayan ABD İletişimde Uygunluk Hareketi’nin 230. Bölümü’nün, bu tarz siteleri tanıtım haklarını ihlal eden kullanıcı içeriklerine karşı korumasıdır.
Davis, Electronic Arts’a Karşı

Elektronik Sınırlama Vakfı ve Çizgi Roman Tüzel Savunma Fonu ile birlikte OTW (Transformatif Eserler Derneği), ABD Yüksek Mahkemesi’nden; ABD mahkemeleri arasında, Birinci Yasa Değişikliğinin ne zaman kişilerin, birinin tanıtım haklarını ihlal etmeden ismini, görüntüsünü veya kimliğini kullanarak serbest konuşma haklarını koruması gerektiğine dair anlaşmazlığın çözülmesini istemiştir. Bu, OTW’nin Birinci Yasa Değişikliği’nin kendini ifade etme özgürlüğüne ilişkin korumasının ünlü kişiler ile ilgili ifadeleri de kapsamasını güvence altına almak için devam eden gayretlerinin bir parçasıdır.

OTW Hukuk Komitesi,Elektronik Sınırlama Kurumu (ESK) ile birlikte Davis – Electronic Arts davasının yeniden duyulmasını talep eden bir bilirkişi tasarısı hazırlamıştır. Dava, özgür ifadeyi garantileyen Birinci Yasa Değişikliği ve isimlerin, tasvirlerin ve karakterlerin kullanımını sınırlayan eyaletlerin tanıtım hakkı yasaları arasındaki ilişki ile ilgilidir. Tasarı, sonucun gerçek kişiler hakkında eserler yaratan bireylerin zararına olması yüzünden yanlış bir noktaya değinmesi sebebiyle, ABD Dokuzuncu Gezici Mahkemeleri’nin davayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunmaktadır.
Tasarı, verilmiş mevcut karar ile birlikte “gerçek bir insan ile ilgili olarak eser veren sanatçının, o kişinin suretini kullanmasından ötürü olan yükümlülüğünü mahkemenin nasıl değerlendireceği konusunda ve özellikle hangi yargı kurallarına göre analizlerin yapılacağı hakkında fikri yoktur” tezini savunmuştur.
Tasarı, gerçek insanların gerçekçi tasvirlerini yapmak isteyen sanatçıları korumak ve yaratıcı anlatımları, tanıtım haklarının amacı aşan uygulamalarından korumak için davanın tekrar görülmesini talep etmiştir.

Ryan Hart – Electronic Arts, Inc.

OTW, Dijital Medya Hukuk Projesi ve Uluslararası Belgesel Derneği ve on hukuk profesörü ile birlikte EA’nın kolej futbol oyuncularının bilgilerinin/tasvirlerinin kullanımının Birinci Yasa Değişikliği kapsamında olduğuyla ilgili bir uzman müşavir tasarısı göndermiştir. EA ve kamu, Birirnci Yasa Değişikliği’nden yararlanarak oyuncunun boyu, kilosu, forma numarası ve takımı gibi olgusal bilgileri yaratıcı eserlere koymaktadır.