Transformative Works and Cultures (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) jest recenzowanym czasopismem naukowym, którego celem jest promowanie badań nad twórczością i zwyczajami fanowskimi. Czasopismo zostało założone 15 września 2008 roku. Jest publikowane dwa razy do roku – 15 września i 15 marca.

TWC jest publikacją typu Gold Open Access, wydawaną przez OTW (Organizację na rzecz Twórczości Przeobrażonej), chronioną prawem autorskim z tytułu Creative Commons Attribution 4.0 International License. TWC zostało skatalogowane we wszystkich większych akademickich bazach danych, katalogach open access oraz serwisach takich jak Google Scholar.

Tutaj można znaleźć stanowisko TWC na temat cytowania twórczości fanowskiej.

Po więcej informacji na temat TWC sprawdź FAQ dotyczące TWC i odwiedź naszą stronę i jej archiwum aby uzyskać dostęp do przyszłych i poprzednich wydań.