Open Doors (Drzwi Otwarte)

Projekt Open Doors (Drzwi Otwarte) poświęcony jest oferowaniu schronienia dla zagrożonych treści fanowskich. Posiadamy kilka pomniejszych projektów, a nasze wysiłki skierowane są na archiwizowanie i zachowanie różnych rodzajów twórczości fanowskiej oraz dzieł kultury fanowskiej.

Nasza praca obejmuje:

  • Special Collections (Kolekcje Specjalne): Galeria Kolekcji Specjalnych zawiera uratowane archiwa i challenges przechowywane w Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), jak również projekty cyfrowe, które nie mogą być obecnie wprowadzone do AO3 lub Fanlore. Chodzi tu między innymi o pdfy, multimedialną twórczość fanowską, ważne pod względem historycznym strony fanowskie oraz inne cyfrowe dzieła.
  • Fan Culture Preservation Project (Projekt Ochrony Kultury Fanowskiej): Jest to wspólne przedsięwzięcie pomiędzy OTW (Organizacją na rzecz Twórczości Przeobrażonej) i wydziałem Special Collections z University of Iowa, aby zarchiwizować i zachować fanziny i inne niecyfrowe formy kultury fanowskiej.
  • GeoCities Rescue Project (Projekt Ratowania GeoCities): Projekt poświęcony zachowaniu stron fanowskich, które w przeciwnym wypadku zostałyby utracone z powodu zamknięcia GeoCities przez Yahoo w październiku 2009 r.
  • Yahoo Groups Rescue Project (Projekt Ratowania Yahoo Groups) (w języku angielskim): Projekt dedykowany zachowaniu fikcji fanowskiej, fanartów i meta z Yahoo Groups, które w przeciwnym razie zostałyby utracone w przebiegu zamknięcia Yahoo Groups przez Verizon w styczniu 2020.
  • Po więcej informacji odwiedź stronę Drzwi Otwartych.