Uzyskiwanie zwolnienia od U.S. DMCA

Petycja skierowana do Urzędu ds. Praw Autorskich popierająca zwolnienie od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów, 2017-2018

Petycja skierowana do Urzędu ds. Praw Autorskich popierająca zwolnienie od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów, 2014-2015

Pomoc Prawna OTW razem z Electronic Frontier Foundation (EFF) złożyły komentarz zwrotny obalający roszczenie mówiące o tym, że twórcy video nie powinni posiadać prawa do wykorzystywania materiałów
wysokiej jakości.

OTW wraz z Electronic Frontier Foundation (“EFF”) wypełniło dwa wnioski o zwolnienia skierowane do Urzędu ds. Praw Autorskich U.S.A. Petycje te dążą do odnowienia zwolnień, które zostały zapewnione w 2009 i 2014 roku dzięki pomocy OTW. Pozwalają one vidderom na łamanie szyfrowania audiowizualnych treści dostarczanych poprzez płyty DVD i serwisy online, w celu tworzenia niekomercyjnych, przeobrażonych video. Oprócz odnowy tychże wyłączeń, petycja OTW dąży również do rozszerzenia ich o płyty Blu-Ray.

 

Petycja skierowana do Urzędu ds. Praw Autorskich o Odnowę zwolnienia od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów, 2011-2012

  • Komentarz Electronic Frontier Foundation (PDF) złożony 2 grudnia 2011. Członkowie OTW Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn i Francesca Coppa pracowali razem z EFF w celu złożenia propozycji odnowy i rozszerzenia zwolnienia od DMCA dla Niekomercyjnych Twórców Remiksów.
  • Komentarz zwrotny w imieniu OTW (PDF), popierający proponowane przez EFF zwolnienie od DMCA dla vidderów oraz innych twórców remiksów; złożony 2 marca 2012. Personel Pomocy Prawnej OTW, Rachael Vaughn i Rebecca Tushnet, pracował razem z członkami Pomocy prawnej i vidderami, aby stworzyć odpowiedź wspierającą propozycję EFF; EFF złożyło również swój własny Komentarz Zwrotny (PDF) wspierający liczne zwolnienia dla Twórców Niekomercyjnych Remiksów.
  • Skorygowany Zestaw Testów dla Dozwolonego Użytku Video zawierający porównanie materiału filmowego pozyskanego z DVD oraz metodą screen captured.
  • Francesca Coppa, Rebecca Tushnet i Tisha Turk zeznawały przed Library of Congress 4 czerwca 2012; Tisha Turk zaprezentowała dowody w naszej pierwszej Galerii Zdjęć obrazujące różnice w jakości między źródłami pozyskanymi z DVD oraz metodą screen captured.
  • Odpowiedź na dowody rzeczowe DVD CCA, popierające metodę screencapture, złożona 2 sierpnia 2012; Przejdź do drugiego zestawu dowodów w naszejdrugiej Galerii Zdjęć.

 

Petycja skierowana do Urzędu ds. Praw Autorskich popierająca zwolnienie od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów, 2008-2009

EFF złożyło wniosek do Library of Congress o zwolnienie od DMCA pozwalające na pozyskiwanie fragmentów z DVD w celu włączenia ich do niekomercyjnych remiksów video, takich jak fanvids, które są uznawane za dozwolony użytek. OTW (wraz z wieloma vidderami) pomagało w przygotowaniu wniosku.

  • Komentarz Zwrotny OTW , (PDF, lub format HTML) popierający proponowane przez EFF zwolnienie od DMCA dla vidderów oraz innych twórców remiksów; złożony 2 lutego 2009..

OTW złożyło komentarz zwrotny popierający proponowane przez EFF zwolnienie od DMCA dla vidderów oraz innych niekomercyjnych video.

22 czerwca Urząd ds. Praw autorskich zażądał dalszych informacji od OTW oraz innych grup, które zeznawały podczas Przesłuchań DMCA Anti Circumvention Hearings w dniach 6-8 maja. (Przesłuchania te miały na celu rozważenie zeznań za i przeciw zwolnieniom od DMCA dla wychowawców poza profesorami filmoznawstwa (łącznie z nauczycielami szkół podstawowych i średnich, twórców filmów dokumentalnych, vidderów oraz autorów innych niekomercyjnych remiksów). Pytania uzupełniające dotyczyły programów służących do przechwytywania materiału filmowego z DVD oraz and screen capture.

Urząd d. Praw Autorskich wysłał kolejny komplet pytań uzupełniających z 22 sierpnia 2009 roku. OTW tworząc łączną odpowiedź współpracowało razem z Electronic Frontier Foundation, szeregiem stowarzyszeń bibliotecznych (ALA, AALL, ARL, ACRL), profesorami filmo- i medioznawstwa oraz twórcami filmów dokumentalnych wraz z ich organizacjami. Razem z EFF napisaliśmy również osobną odpowiedź adresującą konkretne potrzeby vidderów oraz innych twórców remisów; żeby ją zobaczyć przejdź poniżej.