Opinia prawna w sprawach dotyczących przepisów Stanów Zjednoczonych odnośnie ochrony dóbr osobistych

FX Networks, LLC oraz Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. v. Olivia De Havilland, DBE

Wsparcie Prawne OTW połączyło siły z Electronic Frontier Foundation oraz Wikimedia Foundation w celu wskazania, że 1. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych chroni prawo do tworzenia ekspresyjnych prac dotyczących prawdziwych osób, oraz że prawo do dobra osobistego nie powinno być używane do zakazywania tworzenia dzieł typu docudrama oraz innych fikcyjnych prac historycznych, jak i biograficznych.

Facebook, Inc., oraz Does One through Fifth, włącznie, v. Jason Cross aka Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, oraz MDRST Marketing/Promotions, LLC

W styczniu 2017 roku, OTW dołączyło do kilku sojuszników w opinii prawnej w sprawie Cross v. Facebook. Opinia przedstawia dwa argumenty przeciw nadużyciom ze strony prawa ochrony dóbr osobistych. Pierwszy argument odwołuje się do tego, że ludzie nie powinni mieć możliwości użycia prawa ochrony dóbr osobistych, aby zapobiec komunikacji o nich w niekomercyjnych mediach społecznościowych. Drugi argument mówi, że Sekcja 230 U.S. Communications Decency Act, która zapewnia “bezpieczną przystań” dla stron z treściami użytkowników (takich jak strony fanowskie i strony mediów społecznościowych), chroni takie strony przed przyjęciem odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, które naruszają prawa ochrony dóbr osobistych.

Davis v. Electronic Arts

Wspólnie z Electronic Frontier Foundation i Comic Book Legal Defence Fund, OTW poprosiło Najwyższy Sąd Stanów Zjednoczonych o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy sądami w Stanach Zjednoczonych o to, kiedy Pierwsza Poprawka chroni prawo człowieka do wolność słowa, by używać czyjegoś imienia, podobizny albo tożsamości bez naruszania ich wizerunku. To część ciągłej pracy OTW na rzecz zapewnienia, że ochrona wolności słowa w Pierwszej Poprawce rozszerza się do osób sławnych.

Wsparcie prawne OTW, wspólnie z Electronic Frontier Foundation (EFF), złożyło opinię prawną wnioskującą o ponowne rozpatrzenie sprawy Davis v. Electronic Arts. Sprawa dotyczy związku pomiędzy Pierwszą Poprawką, która gwarantuje prawo do swobody wypowiedzi, a prawami stanowymi dotyczącymi ochrony prywatności, ograniczającymi sposób w jaki nazwy, podobizny i wizerunki mogą być używane. Opinia dowodziła, że Amerykański Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu powinien ponownie rozpatrzyć sprawę, ponieważ wydana decyzja była niesprawiedliwa oraz szkodliwa dla artystów chcących tworzyć dzieła na temat osób rzeczywistych. Według podjętej decyzji sądu, dowodziła opinia prawna, “artysta tworzący pracę dotyczącą prawdziwych osób nie ma pewności, w jaki sposób sąd będzie oceniał zasadność użycia wizerunku danej osoby, zwłaszcza gdy nie jest on/a pewny/a, które rozporządzenia będą dotyczyć oceny danej pracy”. Opinia wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy, mając na celu obronę artystów, którzy chcą tworzyć realistyczne przedstawienia osób rzeczywistych oraz obronę ekspresji twórczej przed nadużyciami ze strony prawa ochrony dóbr osobistych.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

OTW, wraz z Digital Media Law Project, International Documentary Association i dziesięcioma profesorami prawa, wysłało opinię prawną, wskazującą na to, że użycie rzeczywistych danych futbolistów ligi uniwersyteckiej w grze video jest objęte ochroną na mocy Pierwszej Poprawki. Zarówno w interesie EA, jak i społeczeństwa jako całości leży zgodna z Pierwszą Poprawką możliwość wykorzystywania rzeczywistych informacji – takich jak wzrost, waga, numer stroju i drużyny gracza – w kreatywnych pracach.