Nasze projekty

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)
AO3 zapewnia niekomercyjną, zcentralizowaną przestrzeń hostingową przeznaczoną dla fanfiction i innej fanowskiej twórczości przeobrażonej, używającą oprogramowania typu open-source.

Fanhackers
OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) prowadzi bloga poświęconego dyskusji na tematy fanowskie oraz studia mediów z perspektywy fana.

Fanlore
Fanlore, wikipedia fandomowa, jest poświęcona ochronie historii twórczości fanowskiej oraz fandomów, z których ta twórczość się wywodzi.

Fan Video i Multimedia
Nasze projekty multimedialne aktualnie obejmują Fan Video Roadmap (Plan Działania Fan Video), Vidding History (Historię Viddingu) – projekt, który obejmuje Test Suite of Fair Use Vids, jak i szereg stron z zasobami dla twórców fanvidów, zawierających sugestie dotyczące miejsc przechowywania vidów oraz instrukcje dotyczące osadzania video w AO3.

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)
OTW jest zaangażowana w ochronę i obronę twórczości fanowskiej przed wyzyskiem komercyjnym oraz postępowaniem prawnym.

Open Doors (Drzwi Otwarte)
Projekt Drzwi Otwarte zapewnia schronienie dla zagrożonych projektów fanowskich. Podprojekty obejmują Fan Culture Preservation Project (Projekt Ochrony Kultury Fanowskiej), który chroni fanziny oraz inne niecyfrowe formy kultury fanowskiej, jak również GeoCities Rescue Project (Projekt Ratowania GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)
TWC jest recenzowanym czasopismem naukowym, którego celem jest promowanie badań nad twórczością i zwyczajami fanowskimi.