Získání výjimek z amerického zákona DMCA

Žádost o výjimku ze zákona DMCA pro tvůrce nekomerčních transformativních prací podaná úřadu pro autorská práva, 2020-2021

Žádost o výjimku ze zákona DMCA pro tvůrce nekomerčních transformativních prací podaná úřadu pro autorská práva, 2017-2018

Žádost o výjimku ze zákona DMCA pro tvůrce nekomerčních transformativních prací podaná úřadu pro autorská práva, 2014 – 2015

Právní oddělení OTW podalo společně s Electronic Frontier Foundation (EFF) odpovědi stanovisko, které vyvracelo tvrzení, že by tvůrcům fan videí nemělo být dovoleno používat vysoce kvalitní zdrojový materiál.

OTW podala americkému úřadu pro autorská práva společně s Electronic Frontier Foundation (EFF) dvě žádosti o výjimku. Ty požadovaly obnovit výjimky, které OTW pomohla zajistit v letech 2009 a 2012 a které povolují tvůrcům videí dešifrovat audiovizuální obsah poskytnutý prostřednictvím DVD nosičů a online distribučních služeb za účelem vytváření nekomerčních transformativních videí. Kromě obnovení těchto výjimek se OTW také snažila o jejich rozšíření o Blu-Ray disky.

 

Žádost o obnovení výjimky ze zákona DMCA pro tvůrce nekomerčních transformativních prací podaná úřadu pro autorská práva, 2011 – 2012

  • Stanovisko Electronic Frontier Foundation (PDF), předložené 2. prosince 2011. Členky OTW Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn a Francesca Coppa ve spolupráci s EFF podaly návrh na obnovení a rozšíření výjimky ze zákona DMCA pro nekomerční tvůrce trasformativních prací.
  • Reakce jménem OTW (PDF) na podporu návrhu EFF o výjimku ze zákona DMCA pro tvůrce videí a další tvůrce transformativních prací, podaná 2. března 2012. Členky právního oddělení OTW Rachael Vaughn a Rebecca Tushnet vypracovaly společně s dalšími členy právního oddělení a tvůrci videí reakci na podporu návrhu EFF. EFF také předložila vlastní reakci (PDF) na podporu různých výjimek, a to včetně výjimky pro nekomerční tvůrce transformativních prací.
  • Publikována revize Test Suite of Fair Use Vids (Zkušební proces spravedlivého užití videí), která obsahuje porovnání zkopírovaného záznamu DVD se záznamem pořízeným snímáním obrazovky (tzv. screen capture).
  • Francesca Coppa, Rebecca Tushnet a Tisha Turk svědčily v Knihovně Kongresu dne 4. června 2012. Tisha Turk představila příklady z naší první obrázkové galerie, které ukazují rozdíl mezi záznamem zkopírovaným z DVD a záznamem pořízeným snímáním obrazovky.
  • Reakce na příklady od DVD Copy Control Association, které podporují metodu snímání obrazovky podaná 2. srpna 2012. Ve druhé obrázkové galerii se podívejte na porovnání se screenshoty vytvořenými OTW.

 

Žádost o výjimku ze zákona DMCA pro tvůrce nekomerčních transformativních prací podaná úřadu pro autorská práva, 2008 – 2009

EFF podala žádost Knihovně Kongresu o výjimku ze zákona DMCA, která by povolovala extrakci videí z DVD za účelem vytváření nekomerčních transformativních videí jako například fanvidea, která spadají pod spravedlivé použití (fair use). OTW (a mnoho tvůrců videí) při práci na této žádosti spolupracovalo.

  • Reakce OTW, (PDF nebo href=”/?page_id=10649″>zobrazit v HTML) na podporu návrhu EFF o výjimce ze zákona DMCA pro tvůrce videí a dalších remixů, podaná 2. února 2009..

OTW podala reakci na podporu návrhu EFF o výjimku ze zákona DMCA pro tvůrce videí a dalších nekomerčních video remixů.

22. června požádal americký úřad pro autorská práva o více informací od OTW a dalších skupin, jež svědčily během slyšení o zabránění obcházení zákona DMCA ze 6.-8. května. (Tato slyšení byla navržena tak, aby poskytla důkazy ve prospěch i proti výjimkám ze zákona DMCA pro pedagogy jiné než učitele filmových studií (včetně učitelů na středních a základních školách – tzv. učitelé K-12), dokumentární tvůrce a tvůrce fanvideí a jiných nekomerčních remixů.) Tyto doplňující otázky se týkaly DVD a softwaru umožňujícímu snímání obrazovky.

Úřad pro autorská práva rozeslal 22. srpna 2009 další doplňující otázky. OTW spolupracovala s Electronic Frontier Foundation, několika knihovnickými asociacemi (ALA, AALL, ARL, ACRL), profesory filmových a mediálních studií a tvůrci dokumentů a jejich organizacemi na společné odpovědi. Také jsme společně s EFF napsali další odpověď, která adresovala konkrétní potřeby tvůrců videí a dalších remixů, viz níže.