Test Suite of Fair Use Vids (Zkušební proces spravedlivého užití videí)

Zkušební proces níže nabízí Electronic Frontier Foundation (EFF) v podpoře navrhovaného obnovení DMCA výjimky pro nekomerční tvůrce videí, jako jsou viddeři. Vezměte prosím v potaz, že tato videa byla komprimována pro streamování kvůli pohodlí běžného diváka videí; tato videa byla vytvořena pro promítání na velkých obrazovkách a/nebo pro stahování publikem.

2. říjen 2012. Odpovědi OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) na důkazní materiály prezentované DVD CCA; čtěte naši odpověď a prohlédněte si druhý set OTW výstav v naší druhé Obrázkové galerii.

4. červen 2012. Francesca Coppa, Rebecca Tushnet a Tisha Turk vypovídají při slyšeních v Knihovně Kongresu. Turk prezentuje výstavy umístěné v naší Obrázkové galerii.

2. březen 2012. Rachael Vaughn a Rebecca Tushnet poskytují odpověď jménem OTW (PDF). EFF také poskytlo svoji vlastní odpověď (PDF) na podporu různých výjimek, zahrnujících výjimku pro nekomerční remixery.

1. prosinec 2011. Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn a Francesca Coppa spolupracovaly s EFF při podání návrhu na obnovu a rozšíření DMCA výjimky pro nekomerční remixery (PDF).

26. červenec 2010. Knihovna Kongresu Spojených států vydala rozhodnutí ve prospěch DMCA výjimek. OTW vydalo tiskové prohlášení v reakci na verdikt.

2. prosinec 2008. OTW poskytlo odpověď na podporu návrhu EFF pro DMCA výjimku, která by umožnila extrakci klipů z DVD pro použití v nekomenrčních remixových videích, jako jsou fanouškovská videa, která lze zahrnout pod spravedlivé užití (PDF nebo prohlížejte v HTML). Komentář Electronic Frontier Foundation může být také stažen či prohlížen jako HTML.

Pro více informací o probíhajícím prosazování DMCA si prosím prohlédněte naši stránku Legal Advocacy (Právní obrany).

OTW věří, že nekomerční práce, které kreativně užívají existující materiály kryté autorskými právy, jako jsou fanouškovská videa, jsou transformativní a transformativní práce jsou podle autorských zákonů Spojených států legitimní.


Viddeři požadují vysoce kvalitní zdrojový materiál, aby mohli text transformovat

Viddeři typicky zpracovávají video záznam různými způsoby – zrychlováním, zpomalováním, změnami barev, ořezáváním a přibližováním, aplikováním řady efektů či změnou centra pozornosti. Vyhledávají tudíž co nejkvalitnější zdrojový materiál, protože jakákoliv změna na kvalitě ubere, a pokud by začali s materiálem nekvalitním, riskovali by, že výsledná kvalita videa bude nepoužitelná.

Níže najdete dvouminutové video s rozdělenou obrazovkou vytvořené vidderkou a členkou výboru pro Fan videa a multimedia Tishou Turk; levá polovina videa je záznam a pravá je nahrávka. Tento záznam byl upraven jediným jednoduchým zákrokem, zpomalením, běžnou technikou, jakou by mohl užít kterýkoliv vidder. Pixelace a špatná kvalita jsou okamžitě zřejmé. Je nepravděpodobné, že by nahrávka byla sledovatelná, jakmile by se aplikovaly přidané efekty; jak viddeři rádi citují: “S odpadem začínáš, s odpadem končíš.”

VObrázkové galerii I a Obrázkové galerii II můžete vidět mnoho obrazových porovnání demonstrujících rozdílnost kvality mezi záznamem a nahrávkou.

Vytváření videí je legitimní, umělecky a kulturně cenná tvorba reprezentující etablovanou a rozvíjející se komunitu.

Women’s Work (Ženská práce), vytvořily Sisabet a Luminosity

Videa remixují zdrojový materiál, aby poskytla nový narativ, který běžně komentuje nebo kritizuje právě jejich zdroj. Mnohokrát diskutované video “Women’s Work” vytvořené Sisabet a Luminosity je založeno na Supernatural (Lovcích duchů), televizním seriálu o dvou bratrech lovících duchy. Ovšem zmiňované video neobsahuje téměř žádné záběry hlavních protagonistů. Namísto toho se soustředí na ženské postavy z různých epizod napříč seriálem, ženy, jež jsou vyobrazeny pouze jako objekty sexuální, trpící nebo demonizované. Jeden komentář to popsal jako “disertační práci o misogynii v základních neprozkoumaných narativních strukturách… toto video explicitně a hluboce demonstruje, jak mnoho z příběhů, které známe a převypravujeme, závisí na utrpení žen.” “Women’s Work” se objevilo v New York Magazine a Luminositino video “Vogue” bylo označeno za “nejlepší fan video roku” v roce 2007.

The Price (Cena), vytvořila Things With Wings

“The Price” je video o “manpain”, slovu vytvořeném fanoušky pro popis líčení “nadměrné, egocentrické mužské úzkosti”. Manpain požaduje, aby se divák identifikoval s nafouknutým utrpením mužského představitele spíše než s obětí skutečně trpící bolestí či násilím. V tomto druhu příběhů jsou oběti – typicky ženy – pojímány jako narativně nepodstatné nebo-li, jak říká Things With Wings, “mainpain je celá o úhlu kamery – když se stane něco zlého, na koho je v emocionálním smyslu namířen záběr?” Things With Wings dále vysvětluje, “potřebovala [jsem] vyjádřit frustraci, kterou cítím s tou směšnou/otřesnou povahou těchto vyčerpaných příběhových modelů a s neskutečně předvídatelnou (a často problematickou) širokosáhlou fanouškovskou reakcí na tyto příběhové modely…” Video je jak kritikou využívání manpain masovými médii, tak i kritikou tendencí fanouškovské komunity přijmout tyto mužské charaktery a jejich utrpení.

Viddování povzbuzuje technické schopnosti i kreativitu.

This Is How It Work (Takhle to chodí), vytvořila Lim

“This is How it Works” je sestaveno téměř snímek za snímkem ze zdrojového materiálu televizního seriálu Stargate Atlantis (Hvězdná brána: Atlantida), nejen přestříháno ale i vizuálně přepracováno za použití editovacího softwaru. Probíhající číselná animace je generována rytmem hudby na pozadí – to je součástí poselství videa o dvojí povaze postavy Rodneyho McKaye, vědce, který si přál být hudebníkem. Po zveřejnění videa Lim sepsala rozsáhlé poznámky, popisující krok za krokem to, jak postupovala při vytváření efektů. “This is How it Works” ukazuje nejen její technické schopnosti, ale i uměleckou citlivost. Jedno z jejích dalších videí “Us” je právě součástí výstavy Mediated v California Museum of Photography.

Piece of Me (Kus mě), vytvořila Obsessive24

“Piece of Me” záměrně a umělecky kombinuje na jedné straně nablýskaný DVD záznam videa Britney Spears a na druhé straně drsnější záběry této zpěvačky (bulvární fotografie, záměrně zrnité YouTube video) tak, aby vynikl kontrast mezi zpěvaččiným sebezobrazením a žalostným příběhem vykořisťování, komodifikace a zhroucení odhaleného bulvárem. Píseň “Piece of Me”, kterou napsala sama Spears, je původně myšlena jako výzva k boji: “Ty chceš kus mě?” Ale Obsessive24 odhaluje potlačený význam těchto slov, který naznačuje násilnost toho být rozervána na kusy. Výsledek je téměř klasicky tragický příběh, ve kterém je Spears trhána na kusy supy: její rodinou, Hollywoodem, médii i námi, konzumním publikem.

Videa jsou formou legitimní a dobře načasované kulturní kritiky.

Handlebars (Řidítka), vytvořily Seah a Margie

Video “Handlebars”, vytvořené Seah a Margie, je průzkumem postavy Doktora ze seriálu Doctor Who (Pán času), stejně jako o něco obecnějším komentářem o podstatě moci a zodpovědnosti. Video začíná obrazy ilustrujícími Doktorovu vrtošivou náturu a pokračuje skrze ty o něco nebezpečnější aspekty jeho dobrodružství stejně jako drobnější ukázky jeho moci a končí obrazy násilí a destrukce spáchané Doktorem ve jménu většího dobra. Jelikož je Doktor hlavní hrdina tohoto televizního seriálu, funguje video Handlebars jako mocná kritika morálně zaslepených míst seriálu tím, že představuje divákům události v jiném kontextu, než v jakém původně viděli. Video, ve kterém jsou Doktorovy činy zredukovány na ty nejrelevantnější a nejvýmluvnější obrazy, niterně vyjadřuje kritiku této postavy, obzvláště pak v kontextu s textem písně: “Můj cíl je vznešený / má moc je čistá … A můžu dělat co chci bez jakéhokoliv dovolení … Můžu zničit planetu holokaustem.”

Buffy Vs. Edward, vytvořil Jonathan McIntosh

V politickém remixu “Buffy Vs. Edward”, který vytvořil Jonathan McIntosh, potkává slídivý upír ze ságy Twilight (Stmívání) feministickou ikonu Buffy, přemožitelku upírů. Tento remix z roku 2009 má více než 4 miliony shlédnutí a byl přeložen do více než 30 jazyků. Byl také zvěřejněn takovými médiálními zprostředkovateli jako jsou NPR, LA Times, Boston Globe a Salon.com. McIntosh použil k vytvoření tohoto remixu množství různých druhů záznamů, kromě standardních DVD nahrávek také záznam s vysokým rozlišením, který mu umožnil vyříznout nepotřebné postavy ze záběru (pro vytvoření nové příběhové linie). McIntosh poté vytvořil také “Right Wing Radio Duck”, masivní internetový hit, ve kterém Kačer Donald poslechne radiového moderátora Glenna Becka a přidá se, s nevalným výsledkem, k Tea Party, či také “Too Many Dicks on The Daily Show,”, které kritizuje scénaristickou místnost Jona Stewarta, ve které dominují muži.

It Depends On What You Pay (Záleží na tom, co zaplatíš), vytvořila Gianduja Kiss

Gianduja Kiss vytvořila v roce 2009 video s názvem “It Depends on What You Pay”, kritizující v tu dobu nový sci-fi seriál Dollhouse (Dům loutek), ve kterém jistá korporace maže vzpomínky jednotlivcům (“Loutkám”) a nahrazuje je nově navrženými osobnostmi pronajímanými pro osobní, často sexuální, užití. Ačkoliv to měla být rozpačitá a dystopická premisa, mnoho fanynek cítilo, že seriál úplně nechápe, že se jedná o znásilnění – že vymazání vzpomínek reprezentuje chybějící souhlas – a že znásilnění nemusí být tématem, které si mnoho žen užívá. Zremixováním seriálu s rozvernou písní o znásilnení vystřiženou z The Fantasticks (což je samo o sobě dílo, které bylo dříve považováno za zábavné, ale nyní se považuje za přinejmenším urážlivé), se Gianduja Kiss vyjádřila k dohadům panujícím jak v blogosféře tak v mainstreamových médiích, zdůrazňujíc trefně svou pointu pomocí multimedií. Jak poznamenala jedna feministická blogerka po shlédnutí videa: “Scény znásilnění v Domě loutek jsou jen vzácně natočeny jako znásilnění. Jsou to scény z oslav, sportovní štrejchy, milování… Až fanvideo muselo zdůraznit hrůzu toho, co se skutečně odehrává… protože mimo kontext premisy seriálu nelze v těchto scénách najít nic, co by diváka mělo přimět vnímat scény jinak, než jak se zdají.” Aby mohla Gianduja Kiss přispět k této konverzaci v době, kdy probíhala, musela využít Amazon Unbox záznamu. DVD záznam nebyl v té době dostupný.

Videa představují alternativní výklady a reality.

Closer (Blíže), vytvořili T. Jonesy and Killa

“Closer” je video o Star Treku, které sexualizuje násilné střety mezi postavami Kirka a Spocka. Jak Henry Jenkins poukázal v diskuzi o “Closer” v Jak sledovat fanouškovské video: “takovéto práce dozajista interpretují originální série, ale ne ve smyslu, jaký by byl rozeznáván většinou učitelů literatury. Nesnaží se jednoduše vysvětlit, co tím původní tvůrci mysleli. Snaží se přijít s hypotetickými možnostmi, adresují otázku ‘co kdyby’ a představují alternativní reality.” Vskutku, úvodní titulky ke “Closer” se ptají “Co kdyby to nestihli na Vulkán včas?”, než vytvoří fikční scénář jako odpověď právě na tuto otázku. Pro mnoho fanoušků je to znepokojující video, ale to je jeho účel. Vykresluje paralely mezi sexuálním násilím a násilnou podstatou čtení myšlenek a zároveň, se v něm odráží některé z kontroverznějších motivů, které fanoušci rozebírají při psaní o epizodě Star Treku “Amok Time” už po desetiletí.

“White” and Nerdy (“Bílý” a šprt), vytvořila talitha78

Talitha78 reagovala na sérii online debat diskutujících rasu v popkultuře vytvořením videa “‘White’ and Nerdy”, soustředícího se na Guse, postavu Afroameričana ze seriálu Psych (Agentura Jasno). Jak talitha78 vysvětluje, “vytváření tohoto videa se změnilo v cestu, na které jsem se vypořádala se svými problémy týkajícími se [fanouškovské debaty zaměřené na rasu známé jako] RaceFail 2009. Jako Gus i já jsem barevný šprt v kultuře, kde je vědátorství často spojováno s ‘bělošstvím’. Tímto videem chci tento stereotyp podkopat…” “‘White’ and Nerdy” tak činí rasovou neviditelnost viditelnou, ukazuje, jak jsou barevní šprti přehlíženi, protože nezapadají do stereotypů o černošství nebo kultuře šprtů/podivínů.

The Test (Test), vytvořila here’s luck

“The Test” kombinuje klipy z filmové předělávky Star Treku z roku 2009 s klipy z originálního seriálového Star Treku, aby vizualizovala příběh, který už byl v tu dobu velmi dobře zaveden ve fanfikci: když v nové filmové verzi Spock Prime převádí své vzpomínky na zničení Romulu do Kirkovy mysli, převede také neúmyslně vzpomínky na události z originálního seriálu, včetně vzpomínek na sexuální přitažlivost nebo vztah mezi ním a Kirkem z jeho časové linie. Vidder here’s luck užívá speciálních efektů k rozlišení rozdílnosti mezi současnými událostmi a vzpomínkami tak, aby se zdálo, že se události ze seriálu projevují jako zamlžené a pravděpodobně nezáměrné, a zároveň v těchto obrazech vyvolává romantické a sexuální podtóny a vytváří tak narativ, ve kterém se vzpomínky staršího Spocka mixují s Kirkovým vědomím skrze celý zbytek filmu z roku 2009. (Přečtěte si další komentáře o tomto videu.)