Stanoviska třetí strany v případech týkajících se práva na kontrolu komerčního užití osobních údajů ve Spojených státech

FX Networks, LLC a Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. vs. Olivia De Havilland, DBE

Odbor právních záležitostí OTW se přidal k několika spojencům z Electronic Frontier Foundation a Wikimedia Foundation s cílem podpořit argument, že první dodatek ústavy Spojených států zaručuje právo na svobodné tvůrčí vyjádření o skutečných lidech a že právo na ochranu osobnosti by nemělo být používáno k tomu, aby lidem bránilo v tvorbě dokumentárních dramat a jiných fiktivních a biografických děl.

Facebook Inc. a Does One through Fifth, inclusive vs. Jason Cross aka Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC a MDRST Marketing/Promotions, LLC

V lednu 2017 se OTW přidala k několika spojencům, aby podali stanovisko třetí strany k případu Cross vs. Facebook. Toto stanovisko uvádí dva argumenty proti příliš široce definovanému právu na kontrolu komerčního užití osobních údajů. Prvním argumentem je, že by lidé neměli mít v rámci tohoto práva možnost zabránit nekomerčním sdělením na sociálních médiích, která se jich týkají. Druhým argumentem je, že paragraf 230 amerického zákona Communications Decency Act, který poskytuje zásadu bezpečného přístavu internetovým stránkám, jež hostují uživatelský obsah (jako jsou např. fan stránky a stránky sociálních médií), chrání tyto stránky před odpovědností za uživatelský obsah, který právo na kontrolu komerčního užití osobních údajů porušuje.

Davis vs. Electronic Arts

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) společně s Electronic Frontier Foundation a Comic Book Legal Defense Fund, požádala Nejvyšší soud Spojených států, aby vyřešil sporný bod mezi jednotlivými soudy Spojených států ohledně toho, kdy první dodatek ústavy ochraňuje právo na svobodu projevu ve smyslu užití jména, podoby nebo identity jiné osoby bez toho, aby bylo narušeno jejich právo na kontrolu komerčního užití svých osobních údajů. Tento akt je součástí dlouhodobé snahy OTW zajistit, aby se ochrana v rámci prvního dodatku vztahovala i na projev o slavných osobnostech.

Odbor právních záležitostí OTW společně s Electronic Frontier Foundation (EFF) podal stanovisko třetí strany žádající znovuotevření případu Davis vs. Electronic Arts.Tento případ se týká vztahu mezi prvním dodatkem ústavy Spojených států, který zaručuje právo na svobodu projevu, a zákony o kontrole komerčního užití osobních údajů jednotlivých států, které vymezují, jak mohou být užívána jména, podoby a identity. Stanovisko OTW argumentovalo, že by devátý obvod Nejvyššího soudu Spojených států měl případ otevřít, protože jeho předchozí rozsudek byl nevyvážený a v neprospěch těch, kteří chtějí vytvářet díla o skutečných lidech. Stanovisko namítalo, že podle současného rozsudku „si umělec tvořící dílo o skutečné osobě nemůže být jistý, jak bude soud posuzovat oprávněnost užití podoby skutečné osoby, obzvlášť když netuší, který soud bude mít
v daném případu hlavní slovo“. Stanovisko žádalo soud, aby případ znovu otevřel z důvodu ochrany umělců a umělkyň, kteří chtějí vytvářet realistická zobrazení skutečných osob a také všeobecně z důvodu ochrany kreativního vyjádření před příliš široce definovaným právem na kontrolu komerčního užití osobních údajů.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

OTW, za podpory Digital Media Law Project, International Documentary Association a deseti profesorek a profesorů práva, podala stanovisko třetí strany, které tvrdí, že použití osobních dat a popisu univerzitního fotbalového družstva v počítačové hře ze strany EA je chráněno prvním dodatkem ústavy Spojených států. EA i veřejnost mají značný zájem na tom mít možnost vkládat do kreativních děl skutečné faktické informace, jako např. výšku, váhu, číslo dresu a týmovou příslušnost jednotlivých hráček a hráčů.