Naše projekty

Archive of Our Own (Náš vlastní archiv)
Náš vlastní archiv nabízí nekomerční a nevýdělečné centrální místo pro hostování povídek a další fanouškovské transformativní tvorby, a to s využitím open-source softwaru.

Fanhackers
OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) publikuje blog pro diskuzi meta témat a fanouškovských pohledů na fanouškovská a mediální studia.

Fanlore
Fanlore je fandomová wiki sloužící k zachování historie transformativní fanouškovské tvorby a fandomů, ze kterých vzešla.

Fan videa a multimedia
Naše multimediální projekty jsou v současnosti: Fan Video Roadmap (Plán rozvoje fan videa), projekt Vidding History (Tvorba videí (vidding) a její historie) včetně Test Suite of Fair Use Vids (Ukázková sada videí k zásadám dovoleného užití) a množství zdrojů pro tvůrce fan videí, včetně návrhů na to, kde publikovat videa a návody na vkládání fan videí na AO3.

Legal Advocacy (Právní ochrana)
OTW je odhodlána chránit a bránit fanouškovské práce před komerčním zneužíváním a právním napadáním.

Open Doors (Otevřené dveře)
Otevřené dveře nabízejí útočiště ohroženým fanouškovským projektům. Dílčí projekty zahrnují Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanouškovské kultury), který chrání fanziny a jiné nedigitální formy fanouškovské kultury, a GeoCities Rescue Project (Projekt na záchranu GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)
TWC je odborný časopis posuzovaný komunitou (metoda “peer review”), který si klade za cíl propagovat vědecké studium fanouškovské tvorby a aktivit.