Naše projekty

Archive of Our
Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

AO3 nabízí nekomerční a nevýdělečné centrální místo pro hostování povídek a další fanouškovské transformativní tvorby, a to s využitím open-source softwaru.

Fanlore
Fanlore je fandomová wiki sloužící k zachování historie transformativní fanouškovské tvorby a fandomů, ze kterých vzešla.

Legal Advocacy (Právní obrana)
OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se zasazuje o ochranu a hájení fanouškovských prací před komerčním zneužíváním a právním napadáním.

Open Doors (Otevřené dveře)
Otevřené dveře nabízejí útočiště ohroženým fanouškovským projektům. Dílčí projekty zahrnují Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanouškovské kultury), který chrání fanzíny i jiné nedigitální formy fanouškovské kultury a také GeoCities Rescue Project (Projekt na záchranu GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)
TWC je recenzovaný odborný časopis, který si klade za cíl propagovat vědecké studium fanouškovské tvorby a aktivit.


Další projekty pro studium fandomu

  • Fanhackers
    OTW publikuje blog pro diskuzi meta témat a fanouškovských pohledů na fanouškovská a mediální studia.

  • Fanouškovská videa a multimedia
    Naše multimediální projekty v současné době zahrnují Fan Video Roadmap (Plán rozvoje fan videa), projekt Vidding History (Tvorba videí (vidding) a její historie) včetně Test Suite of Fair Use Vids (Ukázková sada videí k zásadám dovoleného užití) a množství zdrojů pro tvůrce fan videí, včetně návrhů na to, kde publikovat videa a návody na vkládání fan videí na AO3.

  • Bibliografie fandomových studií na platformě Zotero
    Obsáhlá bibliografie fandomových studí spravovaná Nele a Karen z TWC.

  • Akademické publikace související s OTW