Amicus Curiae hozzászólások az Egyesült Államok nyilvánossághoz való jog törvényével kapcsolatos ügyekhez

FX Networks, LLC és Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. kontra Olivia De Havilland, DBE

Az OTW Jog az Electronic Frontier Foundation és a Wikimedia Foundation támogatásával azért érvelt, hogy az USA Első Kiegészítése megvédi a valós emberekről készített kifejező munkákat, és hogy a megjelentetési jogokat nem szabadna arra használni, hogy megakadályozzák a dokudrámák és más fikcionalizált történelmi és életrajzi munkák létrehozását.

Facebook, Inc., és Does One through Fifth, inclusive, kontra Jason Cross, más néven Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, és MDRST Marketing/Promotions, LLC

2017 januárjában az OTW több szövetségest egyesített egy szakértői jelentésben a Cross kontra Facebook ügyben. A jelentés két dologgal érvel a túlkapó nyilvánossághoz való jogi törvények ellen. Az egyik, hogy az embereknek nem szabadna a nyilvánossághoz való jogi törvényeket felhasználni arra, hogy a róluk szóló nem kereskedelmi célú közösségi médián előforduló kommunikációt megakadályozzák. A másik, hogy az Egyesült Államok Communications Decency Act jogszabályának 230-as szakasza, ami védelmet nyújt a felhasználó tartalmakat tároló oldalaknak (mit például rajongói és közösségi oldalak), mentesíti ezeket azon felhasználói tartalmakért való felelősség alól, amik sértik a nyilvánossághoz való jogokat.

Davis kontra Electronic Arts

Az Electronic Frontier Foundation, a Comic Book Legal Defense Fund, és az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) közösen kérte az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságát, hogy rendezze az ellentétet az Egyesült Államok bíróságai között abban, hogy mikor védi meg az Első Alkotmánymódosítás a személy szólásszabadsághoz való jogát, hogy használja valakinek a nevét, képmását, vagy a személyiségét anélkül, hogy megsértené a kérdéses személy nyilvánossághoz való jogát. Ez része az OTW folyamatos erőfeszítésének, hogy az Első Alkotmánymódosításban rögzített szólásszabadság kiterjedjen a híres emberekről való beszédre is.

Az OTW Jogi bizottsága és az Electronic Frontier Foundation (EFF) közösen nyújtott be egy amicus levelet a Davis kontra Electronic Arts ügy újratárgyalásának érdekében. Az ügy az Első Alkotmánymódosítás, ami garantálja a szólásszabadságot, és az államok nyilvánossághoz való jog törvényei közötti kapcsolatra vonatkozik, amelyek behatárolják a nevek, képmások, személyiségek használatát. Az összefoglaló azzal érvelt, hogy az U.S. Ninth Circuit tárgyalja újra az ügyet, mert az ügyben hozott döntés egyensúlyhiányt hozott létre, azoknak az alkotóknak a hátrányára, akik valódi emberekről szeretnék mintázni munkájukat. A jelenlegi döntés szerint, érvelt az összefoglaló, “egy művész, akinek a munkája valódi személyen alapul, nem tudja, hogy a bíróság hogyan fogja meghatározni a felelősségét az adott személy képmásának használatáért, különösen, ha nem tudhatja, hogy melyik joghatóság szabályai szerint döntenek.” Az összefoglaló kérte, hogy a bíróság tárgyalja újra az ügyet, hogy megvédje azokat a művészeket, akik valódi személyekről realisztikus portrékat alkotnak, és hogy megóvja a kreatív kifejezést a nyilvánossághoz való jog túlterjeszkedésétől.

Ryan Hart kontra Electronic Arts, Inc.

Az OTW benyújtott egy összefoglalót, amihez csatlakozott a Digital Media Law Project és az International Documentary Association és tíz jogi professzor, érvelve, hogy az Első Alkotmánymódosítás kiterjed a főiskolai futball játékosok adataira/személyleírására, amelyeket az EA egy videojátékban használt fel. Az EA-nak és a nyilvánosságnak erős, az Első Alkotmánymódosításban meghatározott érdeke van abban, hogy képes legyen tényszerű információkat – mint a játékosok magassága, súlya, mezszáma és csapata – beépíteni kreatív alkotásokba.