Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia, kohtuullista käyttöä ja verkon ilmaisunvapautta koskevat amicus curiae -kirjelmät

Dr. Seuss v. ComicMix

Lokakuussa 2019 OTW:n Oikeusneuvonta ja sen liittolaiset, kuten EFF, Public Knowledge, professori Francesca Coppa ja ryhmä Star Trek -kirjailijoita, jättivät kirjelmän koskien tapausta Dr. Seurss v. ComicMix. Tapaus koski kirjaa “Oh, The Places You’ll Boldly Go”, joka sekoitti yhteen Dr. Seussin tuotantoa ja Star Trekiä. Kirjelmä koski mashupien ja remixien sosiaalista ja taiteellista arvoa ja selitti, miksi nämä kuuluvat usein Fair Use -käsitteen alle.

Smith v. Drake

Heinäkuussa 2019 OTW:n Lakineuvonta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa jätti kirjelmän tapauksessa Smith v. Drake, jossa muusikko (Drake) oli käyttänyt ääninäytettä spoken word -esityksestä rap-laulussa. OTW esitti, että näytteen käyttöä tulisi pitää transformatiivisena Fair Use -konseptin alla kun teoksella on eri merkitys tai viesti kuin edellisellä teoksella, eikä sen tarvitse osoittaa suoraa kritiikkiä tai kommenttia. OTW myös esitti, että suuria määriä alkuperäistä teosta saa Fair Use -lain mukaan käyttää silloin, kun sen käyttö on transformatiivista.

Star Athletica vs. Varsity Brands

Yhdysvaltain korkeimmalle oikeudelle annetussa kirjelmässä OTW yhdisti voimansa Public Knowledge -järjestön ja useiden muiden ryhmittymien kanssa edustaakseen pukusuunnittelijoita, kotiompelijoita, kirjastoja ja 3D-tulostuspalveluita esittääkseen, ettei tekijänoikeuslakia pitäisi laajentaa koskemaan vaatemalleja. Oikeudenkäynti liittyy tekijänoikeusriitaan cheerleadereiden joukkueasujen mallista, mutta sillä on laajempia vaikutuksia vaatesuunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. OTW antoi kirjelmän, koska on esitetty, että tapauksella voisi olla vaikutusta myös cosplayhin ja muihin fanivaatesuunnittelun muotoihin. Oikeudenkäynnin lopputuloksesta huolimatta OTW uskoo, että cosplay jäisi vielä lain sallimaksi. Kirjelmässä selitetään kuitenkin, että tekijänoikeuden suojan laajentaminen viestittäisi, että cosplayaajat ja muut asuja valmistavat fanit ovat “vähemmän tervetulleita luovuuden pöytään kuin he, jotka pystyvät korottamaan panoksensa tekijänoikeuslisenssien hintaan ja muihin kuluihin”, mikä ei ole linjassa tekijänoikeuslain tarkoituksen kanssa.

Stephanie Lenz, vs. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc. ja Universal Music Publishing Group

15. syyskuuta 2016 OTW jätti kirjelmän yhdessä Public Knowledge -järjestön kanssa tukeakseen Stephanie Lenziä tämän pyytäessä Yhdysvaltain korkeinta oikeutta käsittelemään tapauksen uudestaan. OTW esitti, että Ninth Circuit Court of Appeals -oikeuselimen päätöksen voimaan jättäminen jäädyttäisi Internetin ilmaisuvapauden ja kannustaisi sensuuriin mahdollistamalla oikeudenhaltijoille poistovaatimusten jättämisen perustuen pelkkään “subjektiiviseen hyvään uskoon” siitä, että teos ei kuulu kohtuullisen käytön piiriin.

Kirjelmässä esitettiin, että Yhdysvaltain Ninth Circuit Court of Appeals -oikeuselimen tekijänoikeuksien haltijoille asettama standardi DMCA-lain nojalla tehtävien poistovaatimusten suhteen on liian matala. Nyt haltijoilta vaaditaan vain “subjektiivisessa hyvässä uskossa” syntynyttä käsitystä siitä, että poistovaatimuksen kohteena oleva teos rikkoo tekijänoikeuksia eikä kuulu kohtuullisen käytön piiriin. Kirjelmä puolsi “objektiivisen hyvän uskon” mukaista standardia, joka vaatisi tekijänoikeuksien haltijoita harkitsemaan tarkemmin kohtuullisen käytön mahdollisuutta ennen poistovaatimuksen toimittamista.

OTW jätti kirjelmän yhdessä Stanford Fair Use Projectin edustamien Public Knowledge ja International Documentary Association -järjestöjen kanssa. Siinä selitetään, miksi perusteettomat syytökset tekijänoikeuslain rikkomisesta ovat haitaksi kohtuullisen käytön konseptille ja lakia noudattavalle keskustelulle. Kirjelmän perusteluina ovat digitaalisen tekijänoikeussuojalain (DMCA) nojalla tehtyjen poistovaatimusten toistuvat väärinkäytökset. Lain mukaan poistovaatimuksen lähettäjän on valan vannoneena todistettava, ettei alkuperäisen työn käyttö ole “lain sallimaa”, ja sen väärintulkinnat ovat rangaistavia. Tämän vuoksi lakiin kuuluu meidän mielestämme myös se, että tekijänoikeuksien haltija ennen DMCA:lla perusteltua poistovaatimusta harkitsee, kuuluuko teos kohtuullisen käytön (fair use) piiriin. Lain tulisi rangaista niitä, jotka suhtautuvat kaikkeen alkuperäisteosten käyttöön “ammu kyselemättä” -asenteella, kuten Universal teki Lenzin videon kohdalla.

Capitol Records vs. Vimeo

OTW tuotti kirjelmän yhdessä Center for Democracy and Technology, New Media Rights, Electronic Frontier Foundation ja Public Knowledge -järjestöjen kanssa; siinä pyydettiin liittovaltion valitustuomioistuinta estämään levy-yhtiöiden yritys kiertää liittovaltion lainsäädäntöä tapauksessa Capitol vs. Vimeo, mikä onnistuessaan voisi vahingoittaa sananvapautta, innovaatiota ja sivustoja, jotka mahdollistavat ne. Valitustuomioistuin käsittelee kysymystä siitä, mikä lasketaan “välittömästi hälytyskelloja soittavaksi” tunnusmerkiksi tekijänoikeuslakia rikkovasta materiaalista, jolloin isäntäpalvelimen tarjoaja olisi velvoitettu poistamaan sen ilman erillistä vaatimusta. OTW yhteistyökumppaneineen esittää kirjelmässä, että muiden seikkojen lisäksi oikeustuomioistuimen päätöksen mukainen standardi asettaa kohtuuttomia vaatimuksia sivustoille, jotka ylläpitävät käyttäjien luomaa sisältöä, ja uhkaa kohtuullisen käytön asetuksen suojaamaa arvokasta keskustelua.

Cindy Lee Garcia vs. Google, Inc.,YouTubeLLC, ym. ja Nakoula Basseley Nakoula

Oikeus kumosi aiemman päätöksensä 12. marraskuuta 2014 ja määräsi tapauksen käsiteltäväksi uudelleen täydessä istunnossa (vain kolmihenkisen tuomariston sijaan) joulukuun aikana. OTW antoi uuden amicus curiae -kirjelmän, jossa aiemman kirjelmän argumentteja käsiteltiin laajemmin.

OTW jätti yhteistyössä Floor64:n (TechDirt-sivuston perustajan) kanssa amicus curiae -kirjelmän, jossa oikeutta pyydettiin uudelleen harkitsemaan sen antamaa tuomiota. Syyksi mainittiin, että vaikka päätös olisi tuottanut teknisesti hyvän lopputuloksen kyseisen tapauksen kohdalla, se sovelsi lakia huonosti ja olisi vahingoittanut internetin sananvapautta. Tapauksessa oli kyse digitaaliseen tekijänoikeussuojalakiin (DMCA) kirjattujen poikkeusten sekä soveliaan viestinnän lain (Communications Decency Act) § 230 laajuudesta ja soveltamisesta; ne yhdessä takaavat, että sisällön ylläpitäjät kuten YouTube, Archive of Our Own – AO3 (Oma Arkisto) ja monet muut eivät joudu vastuuseen käyttäjien julkaisemasta sisällöstä.

Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp. ja Fox Television Holdings vs. Dish Network L.L.C. ja Dish Network Corporation

OTW jätti kirjelmän yhdessä Electronic Frontier Foundationin ja Public Knowledgen kanssa. Sen mukaan: “Tekijänoikeuslaki ei anna tekijänoikeuksien haltijoille, kuten Foxille, täydellistä määräysvaltaa sen suhteen, miten heidän teoksiaan käytetään. Käräjäoikeus noudatti aiempia päätöksiä ja selkeää käytäntöä, kun se päätti, etteivät Dishin kehittämän Ad Hopper -ohjelman käyttäjät rikkoneet Foxin yksinoikeuksia, ettei Dish todennäköisesti ole vastuussa ohjelman käyttäjien teoista, ja ettei Fox kärsinyt korvaamatonta vahinkoa. Tämän oikeuden tulisi vahvistaa käräjäoikeuden päätös, mutta myös tähdentää, että Dishin tekemä välillinen kopiointi kuuluu kohtuullisen käytön (fair use) piiriin.”

 

Salinger vs. Colting

OTW:tä pyydettiin tekemään yhteistyötä American Library Associationin, Association of Research Librariesin, Association of College and Research Librariesin ja Right to Write -säätiön kanssa Salinger/60 vuotta myöhemmin -tapaukseen liittyvän kirjelmän parissa. OTW:n Rebecca Tushnet ja Casey Fiesler tuottivat kirjelmän yhdessä Stanfordin yliopiston Center for the Internet and Societyn lakimiesten ja Berkeleyn oikeustieteellisen yliopiston kanssa.

(Amicus curiae -kirjelmä on ulkopuolisen osapuolen toimittama dokumentti, joka sisältää päätöksen kannalta merkityksellistä tietoa tai jossa kehotetaan oikeutta tietynlaiseen päätökseen yleisen edun nimissä, käänt.huom.)