Amicus curiae -kirjelmät Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakeja koskevissa tapauksissa

FX Networks, LLC JA Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. vs. Olivia De Havilland, DBE

OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) oikeusneuvonta liittoutui Electronic Frontier Foundationin ja Wikimedia Foundationin kanssa esittämään, että Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys suojaa oikeutta luoda ekspressiivisiä tekstejä oikeista henkilöistä ja että Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakien ei pitäisi estää dokudraamojen tai muiden kuvitteellisten historiallisten ja biografisten teosten luomista.

Facebook, Inc. ja Does One through Fifth, inclusive, vs. Jason Cross aka Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, ja MDRST Marketing/Promotions, LLC

Tammikuussa 2017 OTW liittyi amicus-kirjelmään usean liittolaisensa kanssa Cross vs. Facebook -tapauksessa. Kirjelmässä on kaksi perustelua julkisuusoikeuslakien ylikäyttöä vastaan. Ensimmäisen perustelun mukaan ihmisten ei pitäisi voida käyttää julkisuusoikeuslakeja estämään heitä koskevaa ei-kaupallista sosiaalisen median viestintää. Toisen perustelun mukaan Yhdysvaltain viestinnän kunnioitusta koskevan lain asetus 230, joka tarjoaa käyttäjäsisältöä ylläpitäville sivustoille (kuten fanisivustot ja sosiaalisen median sivustot) “suojasataman”, suojaa tällaisia sivustoja vastuun kantamiselta julkisuusoikeuslakeja rikkovan käyttäjäsisällön kohdalla.

Davis vs. Electronic Arts

OTW:n oikeusneuvonta pyysi yhdessä Electronic Frontier Foundation ja Comic Book Legal Defense Fund -järjestöjen kanssa Yhdysvaltain korkeinta oikeutta ratkaisemaan Yhdysvaltain eri oikeusasteiden erimielisyydet siitä, milloin Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen, vapaata ilmaisua koskeva lisäys suojelee ihmisten sananvapautta käyttää jonkun nimeä, piirteitä tai identiteettiä vahingoittamatta heidän julkisuusoikeuksiaan. Tämä on osa OTW:n jatkuvaa työskentelyä sen eteen, että ensimmäisen lisäyksen takaama sananvapauden suoja kattaa myös kuuluisista ihmisistä kirjoittamisen.

OTW:n Oikeusneuvonta jätti yhdessä Electronic Frontier Foundation -järjestön (EFF) kanssa amicus curiae -kirjelmän (ulkopuolisen osapuolen toimittama dokumentti, joka sisältää päätöksen kannalta merkityksellistä tietoa tai jossa kehotetaan oikeutta tietynlaiseen päätökseen yleisen edun nimissä), jossa oikeutta pyydettiin harkitsemaan uudelleen antamaansa tuomiota Davis vs. Electronic Arts -tapauksessa. Tapaus koskee vapaata ilmaisua koskevan Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen suhdetta osavaltioiden julkisuusoikeuslakeihin, jotka rajoittavat sitä, miten yksilöiden nimiä, ulkonäköä ja tunnistettavia persoonia voidaan käyttää. Kirjelmän mukaan Yhdysvaltain yhdeksännen piirin valitustuomioistuimen tulisi käsitellä tapaus uudelleen, koska sen aikaisempi päätös tapauksessa johti epätasapainoon, joka rajoittaa niitä sisällöntuottajia, jotka haluavat luoda esittäviä teoksia todellisista henkilöistä. Kirjelmän mukaan nykyisen päätöksen voimassa ollessa “todellisesta henkilöstä teosta luovalla taiteilijalla ei ole juurikaan käsitystä siitä, kuinka tuomioistuin saattaa arvioida henkilön ulkonäön käytön laillisuutta, etenkään, jos hänellä ei ole tietoa siitä, minkä alueen säännöt ohjaavat arviointia”. Kirjelmässä pyydettiin oikeutta käsittelemään tapaus uudelleen suojellakseen taiteilijoita, jotka haluavat luoda todenmukaisia kuvauksia todellisista ihmisistä, ja suojatakseen luovaa vapautta liiallisilta julkisuusoikeuksilta.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

OTW jätti yhdessä Digital Media Law Project ja International Documentary Association -järjestöjen sekä kymmenen oikeustieteen professorin kanssa amicus curiae -kirjelmän. Siinä esitettiin, että Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys turvaa EA:n oikeuden käyttää videopeleissään college-tasolla amerikkalaista jalkapalloa pelaavien dataa ja kuvauksia. EA:lla ja suurella yleisöllä on vahva ensimmäisen lisäyksen suojaama halu käyttää luovissa teoksissa todellista tietoa, kuten pelaajan pituutta, painoa, pelipaidan numeroa ja joukkuetta.