Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) uskoo, että faniteokset ovat luovia ja transformatiivisia, Yhdysvaltain lain kohtuullista käyttöä (fair use) säätelevän osion mukaisesti. OTW on siksi aloitteellinen suojellessaan ja puolustaessaan faniteoksia kaupalliselta hyväksikäytöltä tai niiden laillisuuden kyseenalaistamiselta. Tämä apu ei rajoitu vain niihin projekteihin, jotka ovat suoraan yhteydessä OTW:hen.

OTW:n oikeusneuvonnasta vastaavan komitean tehtäviin kuuluvat esimerkiksi koulutus, neuvonta ja asianajaminen.

 • Luomme ja julkaisemme koulutusmateriaalia fandomiin liittyvistä lakiuudistuksista transformativeworks.org ja archiveofourown.org -sivustoilla.
 • Autamme yksittäisiä faneja, joiden faniteosten laillisuus on kyseenalaistettu, vastaamme fanien kysymyksiin faniteoksiin liittyvistä laeista ja autamme faneja saamaan oikeudellista avustusta.
 • Toimimme yhteistyössä muiden oikeusapua tarjoavien järjestöjen ja liittojen kanssa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.
 • Ajamme lakeja ja linjauksia, jotka tukevat tasapuolisuutta ja suojelevat fanitöitä ja fandomia.
 • Sekä paljon muuta!

Oikeusavustukselliseen työhömme kuuluu:

[expand title=”Yhdysvaltain digitaalisessa tekijänsuojalaissa (DMCA) erivapauden saaminen ei-kaupallisten remixien tekijöille, joka sallii kopioinnin eston kiertämisen Blu-Ray- ja DVD-levyillä sekä verkossa jaetussa materiaalissa”]

 • Vetoomus Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien ei-kaupallisten remixien tekijöiden erivapautta DMCA-laista, 2017-2018
  • Palaute, maaliskuu 2018
  • Palaute, joulukuu 2017
  • Vetoomus, heinäkuu 2017
 • Vetoomus Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien ei-kaupallisten remixien tekijöiden erivapautta DMCA-laista, 2014-2015
  • Reaktio, kesäkuu 2015
  • Vastaus, toukokuu 2015
  • Palaute, helmikuu 2015
  • Vetoomukset, marraskuu 2014
 • Vetoomus Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien ei-kaupallisten remixien tekijöiden erivapautta DMCA-laista, 2011-12
  • Elokuu 2012 Reaktio ja toinen kuvagalleria
  • Test Suite of Fair Use Vids (Fanivideoiden kohtuullisen käytön ennakkotapaukset)
  • Kuvagalleria
  • Vastaus ja palaute, maaliskuu 2012
  • Palaute, joulukuu 2011
 • Vetoomusaineisto, 2008-9
  • Vastaus ja palaute, helmikuu 2009
  • Palaute, joulukuu 2008

Kirjeet ja palautteen sekä lisätietoja löydät kohdasta Obtaining exemptions to the U.S. DMCA (Erivapauden saaminen Yhdysvaltain DMCA-lakeihin).

[/expand]

 

[expand title=”Linjausten palautteen ja kirjeiden esittäminen Yhdysvaltain hallitukselle ja hallituksille maailmanlaajuisesti”]

 • Palaute Uuden-Seelannin parlamentille koskien Uuden-Seelannin säännöllistä tekijänoikeuslain päivitystä, huhtikuu 2019
 • Palaute Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien musiikin modernisointilakia, maaliskuu 2019
 • Palaute Kanadan parlamentille osana Kanadan säännöllistä tekijänoikeuslain katselmointia, kesäkuu 2018
 • Palaute Yhdysvaltain kauppaneuvottelijalle koskien Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta, kesäkuu 2017
 • Palaute Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien moraalisia nimeämisoikeuksia ja moraalista oikeutta vastustaa teoksen muutoksia, maaliskuu 2017
 • Jatkopalaute Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien DMCA-lain kohtaa 512, helmikuu 2017
 • Palaute Singaporeen vastauksena muutosehdotuksiin Singaporen tekijänoikeusjärjestelmässä, lokakuu 2016
 • Palaute Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien DMCA-vastuuhenkilöön liittyvää uudistusta, kesäkuu 2016
 • Palaute Euroopan komissiolle koskien teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisoikeussuojaa, huhtikuu 2016
 • Palaute Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien DMCA-lain kohtaa 512, maaliskuu 2016
 • Palaute Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien DMCA-lain kohtaa 1201, helmikuu 2016
 • Palaute Euroopan komissiolle, joulukuu 2015
 • Palaute Yhdysvaltain IPEC:ille, lokakuu 2015
 • Palaute Etelä-Afrikan hallitukselle, syyskuu 2015
 • Kirje Yhdysvaltain kongressille, maaliskuu 2015
 • Esitys Australian hallitukselle, syyskuu 2014
 • Palaute Euroopan komissiolle, helmikuu 2014
 • Palaute PTO/NTIA:lle, lokakuu 2013

Kirjeet, palautteen sekä lisätietoja löydät kohdasta Linjauksia koskevat kirjeet ja palaute.

[/expand]

 

[expand title=”Amicus Curiae -kirjelmien jättäminen tapauksissa, jotka koskevat Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia, fair use -lakia ja tiedonsaantioikeutta verkossa (Amicus Curiae-kirjelmä on ulkopuolisen osapuolen toimittama dokumentti, joka sisältää päätöksen kannalta merkityksellistä tietoa tai jossa kehotetaan oikeutta tietynlaiseen päätökseen yleisen edun nimissä)”]

 • Star Athletica vs. Varsity Brands
  • Amicus curiae -kirjelmä, heinäkuu 2016
 • Lenz v. Universal
  • Amicus curiae -kirjelmä, syyskuu 2016
  • Amicus curiae -kirjelmä, lokakuu 2015
  • Amicus curiae -kirjelmä, joulukuu 2013
 • Capitol Records v. Vimeo
  • Amicus curiae -kirjelmä, heinäkuu 2014
 • Cindy Lee Garcia v. Google et al
  • Amicus curiae -kirjelmä, marraskuu 2014
  • Amicus curiae -kirjelmä, huhtikuu 2014
 • Fox v. Dish & Dish v. ABC
  • Amicus curiae -kirjelmä, tammikuu 2014
  • Amicus curiae -kirjelmä, tammikuu 2013
 • Salinger v. Colting
  • Amicus curiae -kirjelmä, elokuu 2009

Itse kirjelmät ja lisätietoja kohdasta Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. copyright law, fair use, and online freedom of expression (Amicus Curiae-kirjelmät Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia, fair use- käytäntöä ja ilmaisunvapautta verkossa koskevissa tapauksissa) .

[/expand]

 

[expand title=”Amicus Curiae-kirjelmien jättäminen Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakeja koskevissa tapauksissa”]

 • De Havilland vs. FX
  • Amicus curiae -kirjelmä, tammikuu 2018
 • Cross vs. Facebook
  • Amicus curiae -kirjelmä, tammikuu 2017
 • Davis v. Electronic Arts
  • Amicus-kirjelmä, marraskuu 2015
  • Amicus-kirjelmä, tammikuu 2015
 • Hart v. Electronic Arts
  • Amicus-kirjelmä, toukokuu 2012

Kirjelmät sekä lisätietoja löydät kohdasta Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. right of publicity laws (Amicus Curiae- kirjelmät Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakeja koskevissa tapauksissa).

[/expand]

 

[expand title=”Vastineita tavaramerkkirekisteröinneille, jotka vaatisivat yksityisomistusta fandomille”]

 • Vetoomus FANDOM-tavaramerkin kumoamiseksi

Itse kirjelmät ja palautteet sekä lisätietoa löydät kohdasta Opposing trademark registrations.
[/expand]

 

Voit ottaa yhteyttä OTW:n oikeusneuvonnasta vastaavaan toimikuntaan lähettämällä meille sähköpostia.
(Oikeusneuvonnasta vastaava toimikuntamme ottaa mielellään vastaan kommentteja ja kysymyksiä. Huomaathan, että kommunikaatio Oikeusneuvonnan kanssa ei luo asiakassuhdetta, ellei oikeusneuvonta kirjallisesti toisin ilmoita. Kykymme vastata kysymyksiin ei-englanninkielisten maiden oikeuskäytännöistä on lisäksi rajallinen. Annamme kuitenkin mielellämme lisätietoja!)