Het verkrijgen van uitzonderingen op de V.S. DMCA

Petitie aan de Copyright Office ten gunste van een DMCA uitzondering voor makers van een niet-commerciële remix, 2017-2018

Petitie aan de Copyright Office ten gunste van een DMCA uitzondering voor makers van een niet-commerciële remix, 2014-2015

OTW Juridisch heeft, samen met de Electronic Frontier Foundation (EFF), antwoord opmerkingen ingediend waarmee ze de eis weerleggen dat fan video makers niet moeten worden toegestaan om bron-materiaal van hoge kwaliteit te gebruiken.

De OTW heeft, samen met de Electronic Frontier Foundation (“EFF”) twee verzoeken tot vrijstelling ingediend bij de U.S. Copyright Office. De petities vragen om hernieuwing van de vrijstellingen die de OTW heeft geholpen om te verkrijgen in 2009 en 2012, die staan vidders toe om de encryptie op audiovisuele inhoud geleverd op DVDs en via online distributie- services te breken, met het doel om niet- commerciële, transformatieve vids te maken. Naast het verzoek om hernieuwing van deze vrijstellingen, vraagt de petitie van de OTW om uitbreiding van de vrijstellingen om ook Blu-Ray discs er bij in te nemen.

 

Petitie aan de Copyright Office om de DMCA vrijstelling voor makers van niet-commerciële remix te vernieuwen, 2011-2012

  • Comment of the Electronic Frontier Foundation (PDF), 2 december 2011 ingediend. OTW leden Rebecca Tushnet, Rachael Vaugh, en Francesca Coppa werkten samen met de EFF om een vernieuwings- en uitbreidingsvoorstel in te dienen voor de DMCA vrijstellingen voor Niet-Commerciële remixers.
  • Reply Comment on behalf of the OTW (PDF), ter ondersteuning van de door de EFF’s voorgestelde DMCA vrijstelling voor vidders en andere remix artiesten; ingediend op 2 maart 2012. OTW Juridisch stafleden Rachael Vaugh en Rebecca Tushnet werkten samen met leden van Juridisch en vidding om een repliek samen te stellen ter ondersteuning van het voorstel van de EFF; de EFF heeft ook hun eigen Repliek (PDF) ingediend ter ondersteuning van verschillende vrijstellingen, waaronder de vrijstelling voor Niet-Commerciële Remixers.
  • Een herziende Test Suite of Fair Use Vids inclusief een vergelijking tussen DVD-ripped materiaal en schermopname materiaal.
  • Francesca Coppa, Rebecca Tushnet, en Tisha Turk verklaren voor de Library of Congress, 4 juni 2012; Tisha Turk presenteert de bewijsstukken in onze eerste Afbeeldingen Gallerij waarbij de kwaliteitsverschillen tussen DVD-ripped en schermopname bronnen worden getoond.
  • Reply to the DVD CCA’s exhibits supporting screencapture, ingediend op 2 augustus 2012; hierbij OTW’s eigen tweede set van bewijsstukken in onze tweede Afbeeldingen Gallerij.

 

Petition aan de Copyright Office voor een DMCA vrijstelling voor makers van niet-commerciële remix, 2008-2009

De EFF heeft de Library of Congress gevraagd om een DMCA vrijstelling om onttrekking van clips van een DVD toe te staan, om ze te gebruiken in niet-commerciële remix videos, zoals fanvids, die als eerlijk gebruik worden beschouwd. De OTW (en vele vidders) assisteerden bij de voorbereiding van deze aanvraag.

  • Reply Comment of the OTW , (PDF, of open als HTML) als ondersteuning van de EFF’s voorgestelde DMCA vrijstelling voor vidders en andere non-commerciële remix artiesten; ingediend op 2 februari 2009.

De OTW heeft een antwoord opmerking ingediend als ondersteuning van de EFF’s voorgestelde DMCA vrijstelling voor vidders en andere non-commerciële video remixers.

Op 22 juni heeft de Copyright Office gevraagd om nadere informatie van de OTW en andere groepen die een verklaring hebben afgelegd tijdens de DMCA Antiontwijking Horingen op 6-8 mei. (Deze horingen zijn ontworpen om verklaringen in overweging te nemen voor en tegen DMCA vrijstellingen voor meer leraren dan alleen film studie professoren (inclusief K-12 leraren), documentaire filmmakers, en vidders en andere niet-commerciële remix artiesten.) Deze aanvullende vragen gingen over DVD’s en schermopname software.

De Copyright Office heeft een tweede set met aanvullende vragen rondgestuurd op 22 augustus 2009. De OTW heeft samengewerkt met de Electronic Frontier Foundation, een aantal bibliotheek verenigingen (ALA, AALL, ARL, ACRL), film en media studie professoren, en documentaire filmmakers en hun organisaties, aan een gezamenlijk antwoord. We hebben ook meegeschreven aan een afzonderlijk antwoord met de EFF om specifieke behoeftes van vidders en andere remix artiesten aan de kaak te stellen.

  • Een Test Suite van Eerlijk Gebruik Video: Een selectie van fan videos met commentaar aangeboden ter ondersteuning van ons voorstel voor een DMCA vrijstelling voor niet-commerciële remixers.