Amicus Curiae briefs in zaken met betrekking tot V.S. copyright wetten, fair use en vrije meningsuiting online

Dr. Seuss v. ComicMix

In oktober 2019 heeft OTW Juridisch zich gevoegd bij medestanders, waaronder EFF, Public Knowledge, Prof. Francesca Coppa, en Star Trek schrijvers om een brief in te dienen in de zaak Dr. Seuss v. ComicMix. De zaak draaide onder andere om het boek “Oh, The Places You’ll Boldly Go,” een combinatie van Dr. Seuss en Star Trek. De brief behandelde de sociale en artistieke waarde van combinatie- en remix-creatie en legde uit waarom combinaties zoals deze vaak fair use van het onderliggende materiaal betreffen.

Smith v. Drake

In oktober 2019 heeft OTW Juridisch zich gevoegd bij medestanders om een amicus brief in te dienen in de zaak Smith v. Drake, betreffende het gebruik van een sample van een gesproken woord stuk in een rapnummer door de muzikant Drake. De OTW stelde dat een toepassing als transformatief moet worden beschouwd onder het fair use begrip wanneer het een onderliggend werk gebruikt om een andere betekenis of bericht over te brengen dan het onderliggende werk, en geen directe kritiek of commentaar behoeft. De OTW stelde ook dat het transformatieve gebruik van aanzienlijke hoeveelheden bronmateriaal juridisch is toegestaan onder het fair use begrip.
Star Athletica v. Varsity Brands

In deze brief die ingediend is bij de U.S. Supreme Court, heeft de OTW gelijkgezinden gevonden bij Public Knowledge en verschillende andere groepen die de belangen behartigen van costumiers, kleermakers, bibliotheken en 3D printers, om te beargumenteren dat de copyright wetgeving niet zou moeten uitgebreid worden naar kledingontwerp. De zaak behandelt een copyright dispuut over het ontwerp van cheerleading uniformen, maar heeft verreikende gevolgen voor kledingontwerp en industrieel ontwerp. Sommigen hebben beargumenteerd dat de zaak ook een impact zou kunnen hebben op cosplay en gelijkaardige fan kostumering, daarom dat de OTW deze brief heeft ingediend. Ongeacht de uitkomst van deze zaak gelooft de OTW dat cosplay nog steeds zal toegelaten worden onder deze wet. Maar, zoals de brief beschrijft, zou uitgebreide copyright bescherming de boodschap kunnen geven aan cosplayers en andere kostuum-makende fans dat ze “minder welkom zijn aan de tafel van de creativiteit dan diegenen die zich de stijgende prijs en transactiekosten van de copyright licenties kunnen veroorloven”, wat inconsistent ismet de doelstelling van de copyright wet.

Stephanie Lenz, v. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc., en Universal Music Publishing Group

Op 15 september 2016 heeft de OTW samen met Public Knowledge een amicus brief ingediend die Stephanie Lenz’s petitie ondersteunt, die de United States Supreme Court vraagt om de zaak te herzien. De OTW argumenteert dat door de beslissing van het Ninth Circuit Court of Appeals te laten bestaan, de vrijheid van meningsuiting op het internet zou verminderen en censuur zou aanmoedigen door toe te staan dat auteursrechthebbenden DMCA takedown mededelingen kunnen verzenden die enkel gebaseerd zijn op “een subjectieve verdenking ter goeder trouw” dat een werk niet fair use is.

In deze brief hebben we bepleit dat de U.S. Ninth Circuit Court of Appeals de standaard te laag heeft gezet toen het van auteursrechthebbenden die een DMCA takedown melding versturen alleen maar eiste dat ze een “subjectieve verdenking ter goeder trouw” hebben dat het werk in kwestie copyright schendt en dat dit niet in overeenstemming is met Fair Use. We hebben gepleit voor het gebruik van een “objectieve ter goeder trouw” standaard die van auteursrechthebbenden vereist dat ze Fair Use aanzienlijk in overweging nemen voordat ze een takedown melding versturen.

De OTW heeft samengewerkt met Public Knowledge en de International Documentary Association, vertegenwoordigd door het Stanford Fair Use Project, om deze brief in te dienen. Het legt uit dat ongegronde aantijgingen van schending van copyright het Fair Use gebruik en gewettigde spraak schaadt door het documenteren van aanhoudend misbruik van DMCA uitvaardigingen. Het statuut vereist dat de afzender van een verwijderingsbevel onder straffe van meineed bevestigd dat het gebruik niet “legaal is toegestaan” en straft onjuiste voorstellingen af. Als resultaat, stellen wij, vraagt de wet dat de rechthebbenden op goed vertrouwen bepalen of het gebruik eerlijk is voordat een bevel wordt uitgevaardigd onder het DMCA—en zou het degenen moeten straffen die een “eerst schieten, later vragen stellen” methode hanteren, zoals Universal deed bij Mevr. Lenz’s video.

Capitol Records v. Vimeo

De OTW heeft met het Center for Democracy and Technology, New Media Rights, de Electronic Frontier Foundation, en Public Knowledge samengewerkt om een brief in te dienen waarin wordt gevraagd aan een federaal Hof van Beroep om platenmaatschappijen ervan te weerhouden een poging te doen om de federale wetgeving te omzeilen in Capitol v. Vimeo—een zaak die de vrijheid van meningsuiting en innovatie in gevaar kan brengen, samen met de sites die beiden bewaren. De rechtbank zal specifiek bespreken wat “rode vlag” kennis van schendend materiaal is, dat de hosting service ertoe zou dwingen het materiaal te verwijderen zonder het ontvangen van een bevel tot verwijderen. In de brief stellen de OTW en haar medestanders onder andere dat de standaard, zoals deze is gesteld door de rechtbank, onnodig hoge eisen oplegt aan sites die door gebruikers gecreëerde inhoud hosten en waardevolle uitingen ontmoedigt die beschermd worden door het ‘fair use’ doctrine.

Cindy Lee Garcia v. Google, Inc.,YouTubeLLC, et al., and Nakoula Basseley Nakoula

Op 12 november 2014 heeft de rechtbank besloten om haar vorige beslissing nietig te verklaren, en beval dat de zaak opnieuw gehoord zou worden door de gehele rechtbank—niet enkel door een panel van drie rechters—in december. De OTW heeft een nieuwe amicus brief ingediend in de zaak, verder ingaand op de punten die we in onze originele brief hebben gesteld.

De OTW heeft de handen ineen geslagen met Floor64 (de operator van TechDirt) om een brief in te dienen waarin de rechtbank wordt gevraagd om haar beslissing te herzien met het oog op het feit dat, ook al kan de beslissing goede feitelijke resultaten brengen in deze specifieke zaak, het slechte wetgeving betreft die de expressieve vrijheid van meningsuiting op het internet schaadt. Deze zaak bevat de omvang en toepassing van de veilige haven voorzieningen van het DMCA en sectie 230 van de Communications Decency Act, die samen voorkomen dat inhoud hosts — zoals YouTube, het Archive of Our Own– AO3 (Ons Eigen Archief), en vele anderen—aansprakelijk worden gesteld voor wat hun gebruikers publiceren.

Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp., en Fox Television Holdings v. Dish Network L.L.C. en Dish Network Corporation

De OTW heeft een amicus brief ingediend, samen met de Electronic Frontier Foundation en Public Knowledge, stellend dat “de Copyright wetgeving de auteursrechthebbenden zoals Fox niet de absolute controle geeft over het gebruik van hun werken. De districtsrechtbank volgde een duidelijk precedent en degelijk beleid toen het vond dat de gebruikers van Dish’s Ad Hopper geen overtredingen maakten in Fox’s exclusieve rechten, dat het onwaarschijnlijk was dat Dish aansprakelijk was voor het gebruik van zijn gebruikers, en dat Fox geen onherstelbare schade heeft geleden. Dit hof zou de uitspraak van de rechtbank moeten bevestigen, maar verduidelijken dat het intermediaire kopiëren van Dish onder fair use valt.”

Salinger v. Colting

De OTW was gevraagd om in samenwerking met de American Library
Association
,
de Association of Research
Libraries
, de Association of College
and Research Libraries
,
en het Right to Write Fund een amicus brief op te stellen in de Salinger/60 Years Later zaak. Rebecca Tushnet en Casey Fiesler van de OTW hebben samengewerkt met advocaten van Standford’s Center for the Internet and Society en de UC Berkeley School of Law om de brief te maken.