Legal Advocacy (Legale Bijstand)

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) gelooft dat door fans gemaakte werken creatief en transformatief zijn op basis van ‘fair use’, en zal daarom door fans gemaakte werken proactief beschermen en verdedigen tegen commerciële exploitatie en juridische aanvallen. Deze hulp beperkt zich niet alleen tot fans of projecten die direct met de OTW in verbinding staan.

De missie van de OTW commissie voor Juridische Bijstand omvat onder andere educatie, assistentie, en bijstand.

 • Wij creëren en posten educatieve materialen over ontwikkelingen in fandom-gerelateerde wetgeving op transformativeworks.org en op archiveofourown.org.
 • Wij assisteren individuele fans wanneer hun fanwerken worden aangevochten, wij beantwoorden vragen van fans over wetgeving gerelateerd aan fanwerken, en wij helpen fans met het vinden van juridische vertegenwoordiging.
 • Wij werken samen met andere juridische bijstandsorganisaties en coalities in de U.S. en de rest van de wereld.
 • Wij pleiten voor wetgeving en beleidsvoering die balans promoten en fanwerken en fandom beschermen.
 • En nog veel meer!

Ons werk omvat onder andere:

[expand title=”Een vrijstelling van de V.S. DMCA verkrijgen die het makers van niet-commerciële remixen toestaat om kopieerbeveiliging op Blu-Rays, DVDs en online gedistribueerd materiaal te omzeilen”]

 • 2017 -2018 Petitie aan de Copyright Office met het verzoek tot een DMCA vrijstelling voor makers van niet-commerciële remixen
  • juli 2017 petitie
  • december 2017 petities
 • 2014-2015 Petitie aan de Copyright Office met het verzoek tot een DMCA vrijstelling voor makers van niet-commerciële remixen
  • Juni 2015 Reactie
  • Mei 2015 Antwoord
  • Februari 2015 Commentaar
  • November 2014 Petities
 • 2011-2012 Petitie aan de Copyright Office met het verzoek tot een DMCA vrijstelling voor makers van niet-commerciële remixen
  • Augustus 2012 Antwoord en tweede afbeeldingsgallerij
  • Test Suite van Fair Use Videos
  • Afbeeldingsgallerij
  • Maart 2012 Antwoord Commentaar
  • December 2011 Commentaar
 • 2008-2009 Petitie materiaal
  • Februari 2009 Antwoord Commentaar
  • December 2008 Commentaar

De daadwerkelijke brieven en commentaren plus meer informatie kunnen worden gevonden onder Vrijstelling van de V.S. DMCA verkrijgen.

[/expand]

 

[expand title=”Beleidsopmerkingen en brieven aan de regering van de V.S. en andere regeringen overal ter wereld indienen”]

 • April 2019 Opmerkingen aan het Parlement van Nieuw-Zeeland met betrekking tot Nieuw-Zeeland’s regelmatige herziening van hun Copyright Act
 • Maart 2019 Opmerkingen aan de V.S. Copyright Office met betrekking tot de Music Modernization Act
 • Juni 1018 Opmerkingen aan het Canadese parlement met betrekking tot Canada’s regelmatige herziening van hun Copyright Act
 • Juni 2017 Opmerkingen aan de V.S. Handelsafgevaardigde omtrent het Noord- Amerikaanse Vrije Handelsovereenkomst
 • Maart 2017 Opmerkingen aan Copyright Office Met Betrekking Tot Morele Rechten van Attributie en Integriteit
 • Februari 2017 Opvolgende Opmerkingen Aan Copyright Office Met Betrekking tot DMCA Sectie 512
 • Oktober 2016 Opmerkingen aan Singapore als Antwoord op Voorgestelde Veranderingen aan de Copyright Regeling van Singapore.
 • Juni 2016 Opmerkingen aan het Copyright Bureau re: DMCA Agent Hernieuwing
 • April 2016 Opmerkingen aan de Europese Commissie Omtrent de Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten
 • Maart 2016 Opmerkingen aan het V.S. Copyright Bureau Omtrent DMCA Sectie 512
 • Februari 2016 Opmerkingen aan het V.S. Copyright Bureau Omtrent DMCA Sectie 1201
 • December 2015 Opmerkingen aan de Europese Commissie
 • Oktober 2015 Opmerkingen aan de V.S. IPEC
 • September 2015 Opmerkingen aan de Zuid-Afrikaanse regering
 • Maart 2015 Brief aan het V.S. Congress
 • September 2014 Inzending aan de Australische regering
 • Februari 2014 Opmerkingen aan de Europese Commissie
 • Oktober 2013 Opmerkingen aan de PTO/NTIA

De daadwerkelijke brieven en commentaren plus meer informatie kunnen worden gevonden onder Beleidsopmerkingen en brieven.

[/expand]

 

[expand title=”Indienen van Amicus Curiae briefs in zaken met betrekking tot V.S. copyright wetgeving, fair use, en online vrijheid van meningsuiting”]

 • Star Athletica v. Varsity Brands
  • Juli 2016 Amicus Brief
 • Lenz v. Universal
  • September 2016 Amicus Brief
  • Oktober 2015 Amicus Brief
  • December 2013 Amicus Brief
 • Capitol Records v. Vimeo
  • Juli 2014 Amicus Brief
 • Cindy Lee Garcia v. Google et al
  • November 2014 Amicus Brief
  • April 2014 Amicus Brief
 • Fox v. Dish & Dish v. ABC
  • Januari 2014 Amicus Brief
  • Januari 2013 Amicus Brief
 • Salinger v. Colting
  • Augustus 2009 Amicus Brief

De daadwerkelijke briefs plus meer informatie kunnen worden gevonden onder Amicus Curiae briefs in zaken met betrekking tot V.S. copyright wetgeving, fair use, en online vrijheid van meningsuiting.

[/expand]

 

[expand title=”Amicus Curiae briefs indienen in zaken ten aanzien van V.S. publiciteitsrechten”]

 • De Havilland v. FX
  • Januari 2018 Amicus Brief
 • Cross v. Facebook
  • Januari 2017 Amicus Brief
 • Davis v. Electronic Arts
  • November 2015 Amicus Brief
  • Januari 2015 Amicus brief
 • Hart v. Electronic Arts
  • Mei 2012 Amicus Brief

De daadwerkelijke briefs en extra informatie kunnen worden gevonden onder Amicus Curiae briefs in zaken ten aanzien van V.S. publiciteitsrechten.

[/expand]

 

[expand title=”Handelsmerk registraties aanvechten die privaat eigendom over fandom zouden eisen”]

 • Petitie om het merk FANDOM in te trekken

De daadwerkelijke brieven en opmerkingen samen met meer informatie kan gevonden worden onder Handelsmerk registraties aanvechten.
[/expand]

 

Om contact op te nemen met de Juridische Commissie van OTW kun je een email sturen naar: email.
(De Juridische Commissie verwelkomt je opmerkingen en vragen. Wees ervan bewust dat communiceren met de Juridische Commissie geen relatie tussen advocaat en cliënt inhoudt tenzij dit expliciet benoemd wordt door Juridisch in een geschreven stuk. We zijn beperkt in welke vragen we kunnen beantwoorden over juridische systemen in niet Engels-sprekende landen. Maar we zijn altijd blij als we informatie kunnen verspreiden!)