Onze Projecten

Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)
AO3 biedt een niet-commerciële and non-profit online plek voor fanfictie en andere transformatieve werken van fans. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open source software.

Fanhackers
De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) publiceert een blog voor de discussie rond meta-onderwerpen en fanperspectieven op fans en media studies.

Fanlore
Fanlore, een fandom wiki, is bedoeld om de ontstaansgeschiedenis van transformatieve werken en de fandoms waaruit ze zijn voortgekomen te behouden.

Fan Video en Multimedia
Momenteel omvatten onze multimedia projecten de Fan Video Roadmap, het Vidding History project inclusief de test suite van Fair Use Videos en een aantal hulppagina’s voor de makers van fanvideos, waaronder suggesties voor het hosten van je video en instructies om fanvideos te integreren op AO3.

Rechtsbijstand
OTW zet zich in om door fans gemaakte werken te beschermen en te verdedigen tegen commerciële exploitatie en juridische problemen.

Open Doors (Open Deuren)
Open Deuren biedt onderdak aan fanprojecten die gevaar lopen te verdwijnen. Deelprojecten zijn onder andere het Fan Culture Preservation Project (Fancultuur Preservatie Project) dat zich tot doel stelt fanzines en andere niet-digitale uitingen van fancultuur te bewaren, en het Geocities Rescue Project (Geocities Reddings Project).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen
is een wetenschappelijk tijdschrift samengesteld onder collegiale toetsing dat de studie van fanwerken en -praktijken wil bevorderen.