Archive of Our Own

 • Archive of Our Own (Το Αρχείο Μας)

  By Ridicully on Friday, 6 November 2015 - 7:42pm
  Message type:
  Tags:

  Το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) είναι μια μη εμπορική και μη κερδοσκοπική κεντρική ιστοσελίδα φιλοξενίας για μετασχηματιστικά έργα, όπως λογοτεχνία, βίντεο, και ομιλούσα λογοτεχνία θαυμαστών. Το AO3 εξ ολοκλήρου κατασκευάστηκε και διαχειρίζεται από θαυμάστριες-ές, και εκεί η δημιουργικότητα των θαυμαστών μπορεί να ωφεληθεί από την υπεράσπιση του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) περί της νομιμότητας και κοινωνικής αξίας της.

  Το AO3 μπήκε σε ανοιχτή beta το Νοέμβριο του 2009 και έφτασε τα 1 εκατομμύριο αναρτημένα έργα το Φεβρουάριο του 2014. Μέχρι τον Ιούλιο του 2014 υπήρξαν πάνω από 350.000 εγγεγραμμένες-οι χρήστρες, με έργα θαυμαστών σε πάνω από 15.000 fandom.

  Το AO3 κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από εθελοντές θαυμάστριες-ές. Πολλές-οί από τις-ους εθελόντριες-ές μας απέκτησαν γνώσεις προγραμματισμού, σχεδιασμού, και αρχειοθέτησης μέσω της δουλειάς τους στο πρόγραμμα. Ο ανοιχτός κώδικας της ιστοσελίδας φιλοξενείται στο GitHub. Οι διακομιστές του AO3 χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις δωρεές προς το OTW. Οι χρήστρες δεν πληρώνουν και δεν υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα.

  Μερικά από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του AO3 περιλαμβάνουν:

  • κατέβασμα έργων σε διάφορες μορφές με ένα κλικ (ePub, HTML, Mobi, PDF)
  • ελεύθερο σύστημα ετικετών που επιτρέπει τις-τους δημιουργούς έργων να ορίζουν οι ίδιες-οι τις ετικέτες που χρησιμοποιούν για κατηγοριοποίηση
  • συστήματα σχολιασμού, μπράβο, και σελιδοδεικτών
  • επιλογές για να μπορούν οι χρήστρες να βλέπουν έργα κεφάλαιο προς κεφάλαιο ή ολοκληρωμένα, και για να συνδέονται τα έργα σε σειρά
  • φιλοξενία συλλογών έργων και προκλήσεων
  • εισαγωγή έργων που αναρτήθηκαν αλλού στο παρελθόν

  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στις Συχνές Ερωτήσεις, τον οδικό χάρτη του AO3, καιτα νέα του AO3. Νέα από το AO3 επίσης διατίθενται μέσω Twitter και Tumblr.

 • Archive of Our Own (O Nosso Próprio Arquivo)

  By lightofthewind on Thursday, 15 October 2015 - 6:41pm
  Message type:
  Tags:

  O Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo) é um site de alojamento central, sem fins comerciais nem lucrativos, para obras de fãs transformativas como ficção de fãs, fanart, fan videos e podfic. O AO3 é um espaço criado e gerido inteiramente por fãs, onde a criatividade de fãs pode beneficiar da advocacia da OTW (Organização para Obras Transformativas) na articulação do caso pela sua legalidade e valor social.

  O AO3 entrou na fase beta aberta em novembro de 2009 e atingiu 1 milhão de obras de fãs carregadas em fevereiro de 2014. Em julho de 2014, tinha mais de 350.000 membros registados, com obras de fãs em mais de 15.000 fandoms.

  O AO3 foi inteiramente desenhado e construído por pessoas voluntárias de fandoms. Muitas das nossas pessoas voluntárias adquiriram capacidades em programação, design e documentação através do seu trabalho neste projeto. O software open-source do site está atualmente alojado no GitHub. Os servidores do AO3 são fundados inteiramente por doações feitas à OTW. Os membros não têm que pagar e não existem anúncios no site.

  Algumas das funcionalidades notáveis do AO3 incluem:

  • download de obras de fãs com apenas um clique, em vários formatos (ePub, HTML, Mobi, PDF)
  • sistema de adição de tags livres, que permite que as pessoas definam as suas próprias tags para a classificação das suas obras
  • sistemas para comentários, kudos e adição de favoritos
  • opções para que as pessoas que utilizem o site possam visualizar as obras de fãs capítulo a capítulo ou no seu todo, e para associarem obras de fãs numa série
  • alojamento de coleções e desafios de obras de fãs
  • importação de obras de fãs previamente publicadas noutro local

  Pode encontrar mais detalhes sobre o projeto nas Perguntas Frequentes (FAQs), no Plano para Desenvolvimento do AO3 e nas Notícias do AO3. As notícias do AO3 estão também disponíveis no Twitter e no Tumblr.

 • Archive of Our Own (Un Arxiu Propi)

  By Sofia on Tuesday, 25 August 2015 - 8:51pm
  Message type:
  Tags:

  L'Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) és un lloc web no comercial i no lucratiu creat per allotjar obres transformatives de fans, com fanfics, fanarts, fanvídeos i podfics. L'AO3 és un espai creat i administrat completament per fans, on la creativitat del fandom es pot beneficiar de la defensa de l'OTW (Organització per a les Obres Transformatives) per articular arguments a favor de la seva legalitat i el seu valor social.

  L'AO3 es troba en fase beta oberta a tothom des del mes de novembre de 2009 i va arribar al milió d'obres penjades el febrer de 2014. El juliol del mateix any hi havia més de 350.000 usuaris i usuàries registrats, amb obres de més de 15.000 fandoms.

  L'AO3 es va construir i dissenyar en la seva totalitat per gent voluntària del fandom. Gran part del nostre voluntariat va adquirir habilitats de codificació, disseny i documentació durant la seva participació en el projecte. El programari de codi obert del lloc web actualment es troba allotjat a GitHub. Els servidors de l'AO3 es paguen íntegrament amb les donacions a l'OTW. Els usuaris i usuàries no paguen i no hi ha publicitat en el lloc web.

  Algunes de les característiques més notables inclouen:

  • descàrregues d'obres de fans en diversos formats (ePub, HTML, Mobi, PDF) amb només un sol clic
  • un sistema d'etiquetes de format lliure que permet als creadors i creadores definir les seves pròpies etiquetes per classificar les seves obres
  • sistemes per afegir comentaris, kudos i marcadors
  • opcions per veure les obres de fans per capítols o com a text complet, i per enllaçar vàries obres en una sèrie
  • la possibilitat d'allotjar col·leccions d'obres de fans i reptes
  • la importació d'obres de fans publicades prèviament en un altre lloc

  Es poden trobar més detalls del projecte en les FAQ (preguntes freqüents), en el pla de treball de l'AO3 i la publicació de notícies de l'AO3. Les notícies de l'AO3 també estan disponibles a Twitter i Tumblr.

 • Über AO3-Apps

  By Ridicully on Friday, 7 August 2015 - 5:12pm
  Message type:

  Banner von Diane; Die Umrisse eines Mannes und einer Frau, die mit Sprechblasen sprechen. Eine davon zeigt das OTW-Logo, in der anderen steht ‘OTW-Ankündigung’

  Vor kurzem wurde im Google Play Store eine nicht autorisierte Archive of Our Own - AO3 (Ein Eigenes Archiv)-App für Android veröffentlicht. Da dies die Fragen nach einer offiziellen AO3-App wieder aufgebracht hat, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, den jetzigen Stand der Entwicklung einer offiziellen AO3-App nochmal zu erörtern.

  "Habt ihr jemals darüber nachgedacht, eine App zu entwickeln?" ist eine der meistgestellten Fragen unserer NutzerInnen. Allerdings ist zu beachten, dass es aus der Sicht der Softwareentwicklung nicht die "eine" App gibt. Apps müssen für jedes der verschiedenen mobilen Betriebssysteme separat entwickelt werden (Android, iOS und Windows Mobile sind die am weitesten verbreiteten) und mit allen unterstützten Versionen der jeweiligen Plattformen kompatibel sein.

  Bevor wir überhaupt daran denken können, eine mehr als rudimentäre App zu entwickeln, müssen wir zuerst eine öffentliche Programmierschnittstelle schaffen und dokumentieren. Dies ist zwar als Ziel in unserer Roadmap festgehalten, allerdings noch einige größere Code-Veröffentlichungen entfernt. Danach müssten wir die unterschiedlichen Nutzer-Interfaces für Handys und Tablets entwickeln. Ein solches Projekt, welches auf dem ersten Blick relativ einfach und unkompliziert aussieht, wird schnell zu einer Mammutaufgabe, die viele Ressourcen benötigt und noch mehr Zeit und Arbeitskraft bindet. Wir haben in der Vergangenheit mehrmals betont, dass wir gerne eine AO3-App für Handys und Tablets veröffentlichen würden. Allerdings fehlen uns dafür zurzeit einfach die Möglichkeiten.

  Die ProgrammierInnen, die am AO3 arbeiten, tun dies auf freiwilliger Basis. Das heißt, sie machen es in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung. Diese Zeit ist limitiert und ist mit der Arbeit, die nötig ist, um das AO3 störungsfrei am Laufen zu halten, vollkommen aufgebraucht. Entweder verbringen unsere ProgrammiererInnen ihre Zeit damit, das AO3 zu verbessern, oder eine App zu entwickeln. Wir haben zu wenige freiwillige HelferInnen, beides zu unternehmen.

  Nicht nur die anfängliche Entwicklung einer App wäre mit sehr viel Aufwand verbunden. Eine solche App benötigt fortlaufende Instandhaltung sowie regelmässige Aktualisierungen, um mit den neuesten Versionen der mobilen Betriebssystemen kompatibel zu sein - nicht zu vergessen die Weiterentwicklung um Verbesserungen und neue Funktionen des AO3 zu inkorporieren! Eine solche langfristige Instandhaltung und Pflege benötigt ein spezialisiertes Team, dessen Finanzierung wir nur durch Spenden nicht zuverlässig gewährleisten können.

  • Eine App benötigt nicht nur Programmier- und Test-Teams. Die folgenden Komitees wären ebenso involviert:
  • Das Supportkomitee benötigt dementsprechend geschultes und ausgerüstetes Personal, um bei Problemen auf jeder einzelnen mobilen Plattform helfen zu können.
  • Unser "AO3-Dokumentation"-Komitee müsste Anleitungen und Hilfestellungen verfassen und kontinuierlich aktualisieren.
  • Das Übersetzungskomitee müsste diese Anleitungen fortlaufend übersetzen und auf dem laufenden Stand halten, damit die App für nicht-englischsprachige NutzerInnen zugänglich ist.

  All dies würde nicht nur die Ressourcen dieser Komitees übersteigen, es würde die Mitglieder dieser Komitees auch von ihrer Kernarbeit abhalten.

  Das Ziel unserer Teams ist es, das AO3 für so viele NutzerInnen wie möglich zugänglich zu machen. Der beste Weg, auf dem wir dies erreichen können, ist eine einzelne, stabile und funktionale Version des AO3 zu entwickeln, welche auf so vielen Geräten wie möglich läuft (und gut läuft!). Wir sind stets bemüht das Archive für Geräte aller Art und Größe zugänglich zu halten und werden auch weiterhin Resourcen darauf verwenden, dass das Archiv mobil verfügbar und leicht bedienbar ist. Das bedeutet aber auch, dass eine einzelne App bei dem aktuellen Stand des AO3 nicht möglich ist

  Eine Wort noch zum Thema Sicherheit. Wenn eine von Dritten entwickelte App oder Webseite nach Deinen AO3 Login-Informationen fragt, gehe bitte vorsichtig vor, und sei Dir bewusst, dass Du diese Informationen auf eigene Gefahr herausgibst. Wir haben zurzeit keine bekannten Sicherheitsprobleme, aber sei bitte vorsichtig und ändere Dein Passwort, falls Du den Verdacht hast, dass Dein Nutzerkonto kompromittiert worden sein könnte.


  Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.

 • Om AO3 mobilapps

  By Ridicully on Friday, 7 August 2015 - 5:08pm
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  For nylig blev en uofficiel Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) app til Android udsendt til Google Play. Fordi denne udgivelse har sat fornyet fokus på dette emne, ville vi gerne dele den nuværende status for udviklingen af en officiel AO3 app.

  “Har I overvejet at lave en app?” er en af de mest stillede spørgsmål, men i udviklingen af mobilapps, er der ikke noget så simpelt som “en” app. Apps er nødt til at blive lavet til forskellige mobile platforme - Android, iOS og Windows Mobile som de mest brugte - og til de mange versioner af disse platforme, som stadig er i brug.

  Før vi overhovedet kunne starte udviklingen af en app, som ville gøre dig i stand til mere end blot at browse ubegrænsede værker, ville vi være nødt til at udvikle en offentlig API - det er helt klar på vores køreplan, men først efter flere større opdateringer. Dernæst ville vi være nødt til at bygge forskellige, medgørlige brugerflader til både mobil og tablet. Det, som virker som et lille og enkelt projekt, udvikler sig meget hurtigt til et projekt, der kræver mange, dedikerede ressourcer med forskellige kompetenceområder. Selvom vi før i tiden har givet udtryk for et ønske om at udgive en AO3 mobilapp, er de nødvendige ressourcer i øjeblikket ikke til rådighed.

  Programmørerne, der udvikler AO3, gør allesammen dette på frivillig basis og giver så meget tid som muligt for at støtte Arkivets vækst - men denne tid er begrænset og bliver udelukkende brugt på det arbejde, der er nødvendigt for at holde AO3 kørende. Enten skal holdet bruge tid på at forbedre AO3 eller udvikle en app - der er simpelthen ikke nok frivillige til at støtte begge ting.

  Det er ikke blot den indledende udvikling, som vil være ressourcekrævende. En app har brug for at blive vedligeholdt og konstant opdateret for at sikre, at den bliver ved med at virke i takt med, at nye versioner bliver udgivet til hver platform - for ikke at nævne forbedre app’en så den kan indeholde nye og forbedrede AO3-egenskaber! Og fordi en app ville kræve en langsigtet vedligeholdelse fra et dedikeret hold, er det ikke noget, vi kan pålideligt finansiere gennem donationer.

  Men at programmere og afprøve ressourcer er kun starten alt det, der er nødvendigt for at vedligeholde en app! Ressourcer ville også være nødvendigt fra følgende hold:

  • Support ville være nødt til at blive bemandet, trænet og udstyret, så de kan hjælpe med ethvert teknisk problem, som man ville kunne møde på hver platform,
  • Vores Dokumentationshold ville være nødt til at skabe og konstant opdatere support-dokumenter for app’en, og
  • Oversættelsesholdet ville være nødt til at oversætte og konstant opdatere dokumentationen for at gøre app’en tilgængelig for ikke-engelsktalende.

  Dette ville ikke blot kræve flere ressourcer end vi har til rådighed, det ville også trække holdmedlemmer væk fra deres arbejde med vores køreplan.

  Vores holds mål er at holde AO3 tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Den bedste måde, hvorpå vi kan gøre dette, er ved at fokusere vores indsats på at opbygge en enkelt men medgørlig version af AO3, som virker (og virker godt!) på så mange apparater som muligt. Vi er evigt dedikerede til at sikre, at dette omfatter apparater i alle former og størrelser, og vi vil vil fortsætte med at fokusere vores ressourcer på at forbedre sidens mobile medgørlighed og brugbarhed for alle. Dette betyder, at en selvstændig app ikke er mulig på dette tidspunkt i AO3’s udvikling.

  En afsluttende kommentar om sikkerhed: Hvis en app eller hjemmeside fra en tredjepart efterspørger din AO3-logininformation, træd da varsomt frem, og vær opmærksom på, at du giver denne information på egen risiko. Selvom der ikke umiddelbart er nogen sikkerhedsrisiko, så husk alligevel at ændre dit kodeord, hvis du på noget tidspunkt tror, at din konto er i fare.


  Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW's frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

 • Angående AO3-appar

  By Oriontsuki on Friday, 7 August 2015 - 5:02pm
  Message type:

  Banderoll av Diane som visar konturerna av en man och kvinna med pratbubblor; den ena bubblan har OTW-loggan och den andra säger “OTW Meddelande

  En inofficiell Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) app för Android släpptes nyligen på Google Play. Eftersom denna händelse har aktualiserat ämnet igen vill vi ta tillfället i akt att meddela aktuell status angående utvecklandet av en officiell AO3-app.

  "Har ni tänkt på att göra en app?" är en av de frågor vi får oftast, men när det gäller utveckling av mobilappar finns det inget sådant som "en" app. Appar måste byggas för olika mobila plattformar — Android, iOS och Windows Mobile är de tre viktigaste — och för många versioner av de plattformarna som fortfarande används.

  Innan vi ens skulle kunna börja utveckla en app som skulle låta dig göra mer än att ta del av verk utan restriktioner skulle vi behöva utveckla en publik API — vilket definitivt finns på vår vägkarta, men flera stora släpp bort. Därefter skulle vi behöva bygga olika användargränssnitt för både telefoner och surfplattor. Vad som ser ut som ett litet, enkelt projekt blir väldigt snabbt något som behöver mycket resurser och dedikerade sådana med olika typer av kompetens. Vi har sagt tidigare att vi skulle vilja släppa en AO3-app, men de resurser som krävs finns helt enkelt inte.

  Kodarna som utvecklar AO3 gör detta på frivillig basis och ger så mycket av sin tid som
  möjligt för att sajten ska fortsätta växa — men den tiden är begränsad och tas helt och hållet i anspråk av det arbete som krävs för att hålla AO3 igång. Teamet måste antingen lägga sin tid på att fortsätta förbättra AO3, eller på att utveckla en app — det finns helt enkelt inte nog med volontärer för att kunna göra båda sakerna.

  Det är inte bara den initiala utvecklingen som skulle vara resursintensiv. En app skulle behöva underhållas och uppdateras kontinuerligt för att se till att den fortsätter att fungera i takt med att nya versioner av varje plattform släpps— för att inte tala om att förbättra appen för att inkludera nya och förbättrade AO3-funktioner! Och eftersom en app skulle kräva långsiktigt underhåll av ett dedikerat team är det inte något vi kan finansiera säkert med donationer.

  Men resurser för kodning och testning skrapar inte ens på ytan när det gäller vad som skulle behövas för att stödja en app. Det skulle också behövas resurser från andra team:

  • Support skulle behöva personal, utbildning och träning för att kunna hjälpa till med tekniska problem på alla plattformar,
  • Vårt dokumentationsteam skulle behöva skapa och kontinuerligt uppdatera supportdokument för appen och
  • Översättarteamet skulle behöva översätta och kontinuerligt uppdatera dokumentationen
   för att göra appen tillgänglig för användare som inte talar engelska.

  Inte bara skulle detta kräva mer resurser än vi har för närvarande, men det skulle också föra teammedlemmar bort från att arbeta för vår vägkarta.

  Målet för vårt team är att hålla AO3 tillgängligt för så manga människor som möjligt. Det bästa sättet vi kan göra detta på är att fokusera vårt arbete på att bygga en enda version av AO3 som fungerar (och fungerar bra!) på så många enheter som möjligt. Vi är ständigt engagerade i att försäkra oss om att detta inkluderar alla sorters enheter, och kommer att fortsätta att
  fokusera resurser på att förbättra webbplatsens mobilanpassning och användbarhet för alla.

  Detta innebär att det helt enkelt inte är möjligt att göra en enskild app under den här fasen av AO3s utveckling.

  Till sist en säkerhetsfråga – om en tredjepartsapp eller webbplats ber om din
  inloggningsinformation för AO3, var försiktig och kom ihåg att du lämnar ut informationen på egen risk. Det finns för närvarande ingen anledning att oroa sig för säkerheten, men se till att du ändrar ditt lösenord om du tror att ditt konto
  kan ha blivit utsatt för risk vid någon tidpunkt.

  Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

 • Sobre Aplicativos para o AO3

  By Neru on Friday, 7 August 2015 - 5:00pm
  Message type:

  Banner feito por Diane com as silhuetas de um homem e uma mulher conversando com balões de diálogo, um dos quais tem a logo da OTW e o outro contendo as palavras

  Um aplicativo não oficial do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo) para Android foi lançado recentemente na Google Play Store. Já que o lançamento trouxe esse assunto de volta à tona, queremos aproveitar essa oportunidade para falar sobre a possibilidade atual de desenvolvimento de um aplicativo oficial do AO3.

  “Já pensaram em criar um aplicativo?” é uma das perguntas mais frequentes que recebemos, mas no universo de desenvolvimento de aplicativos não existe de fato essa coisa de “um” aplicativo. Aplicativos precisam ser criados para cada plataforma móvel — Android, iOS, e Windows Mobile sendo as três principais — e para as diversas versões dessas plataformas que continuam em uso.

  Antes que pudéssemos começar a desenvolver um aplicativo que permitisse que você faça qualquer coisa além de abrir obras sem restrições de acesso, precisariamos desenvolver uma API pública, algo que está no nosso roteiro para desenvolvimento do AO3, mas ainda vai demorar para chegarmos lá. Depois disso, iríamos precisar criar interfaces diferentes com design responsivo para smartphones e tablets. O que parece à primeira vista ser um projeto pequeno e simples rapidamente se torna algo que precisa de muitos recursos dedicados exclusivamente a isto, com habilidades diversificadas. Apesar de termos dito no passado que gostaríamos de lançar um aplicativo do AO3, simplesmente não temos os recursos necessários para fazê-lo.

  A equipe de programação que desenvolve o AO3 fazem isso de forma voluntária e dedicam todo o tempo que podem pra ajudar o site crescer. Mas esse tempo é limitado e todo devotado a manter o site nos trilhos. Ou o time gasta tempo aprimorando o AO3 ou criando um aplicativo; simplesmente não temos voluntárixs suficientes para ambos.

  Não seria apenas o desenvolvimento inicial que demandaria uma grande quantidade de recursos. Esse aplicativo precisaria ser continuamente atualizado para garantir que continuasse a funcionar com as novas versões de cada plataforma, sem falar das atualizações para acrescentar novas funções e aprimoramentos que adicionássemos ao AO3! E já que um aplicativo requer manutenção a longo prazo feita por um time dedicado inteiramente a isso, não é algo que possamos financiar contando só com doações.

  Mas recursos para programação e testes são apenas o começo do que seria necessário para manter um aplicativo! Também precisaríamos de recursos para os seguintes times:

  • Nossa equipe de Suporte precisaria de novxs voluntárixs e de treinamento para lidar com os problemas técnicos de cada plataforma.
  • Nossa equipe de Documentação teria que criar e atualizar continuamente documentos de ajuda para o aplicativo.
  • A equipe de Tradução teria que traduzir e atualizar continuamente as traduções dessa documentação para que o aplicativo fosse acessível a usuárixs que não falam inglês.

  Isso não só levaria a uma demanda por mais recursos do que temos no momento como também impediria que esses membros da equipe trabalhem para nosso roteiro de desenvolvimento avançar.

  A meta da nossa equipe é manter o AO3 disponível e acessível para o maior número de pessoas possível. A melhor forma de alcançarmos isso é continuar focando nossos esforços e recursos em única versão do AO3 que funcione — e funcione bem! — no maior número de dispositivos possível. Continuaremos a nos dedicar para garantir que isso inclua dispositivos de todos os tamanhos e formas e a aumentar a usabilidade do site em dispositivos móveis para todxs. Isso significa que um aplicativo para uma única plataforma simplesmente não é possível a essa altura do desenvolvimento do AO3.

  Para finalizar, aqui vai uma nota sobre segurança: se um aplicativo ou site desenvolvido por terceiros pedir suas informaçõe de login do AO3, por favor preste atenção e esteja ciente de que você está fornecendo essa informação por sua conta e risco. Mesmo que não estejamos cientes atualmente de nenhuma ameaça à segurança, por favor lembre-se de
  mudar sua senha se você acha que sua conta pode ter sido comprometida em algum ponto.

 • Sobre Aplicações Móveis do AO3

  By Oriontsuki on Friday, 7 August 2015 - 4:59pm
  Message type:

  Banner feito por Diane com as silhuetas de um homem e uma mulher conversando com balões de diálogo, um dos quais tem a logo da OTW e o outro contendo as palavras

  Foi lançada recentemente no Google Play uma aplicação não-oficial do Archive of Our Own - AO3 (O Nosso Próprio Arquivo) para Android. Como este lançamento voltou a dar destaque ao assunto, queríamos aproveitar esta oportunidade para partilhar o estado atual do desenvolvimento de uma aplicação oficial do AO3.

  “Já pensaram em criar uma aplicação?” é uma das perguntas que nos é colocada mais frequentemente, mas no que diz respeito a desenvolver aplicações móveis, nunca existe na realidade “uma” aplicação. As aplicações precisam de ser construídas para diferentes plataformas móveis — sendo Android, iOS e Windows Mobile as três principais — e para as várias versões destas plataformas ainda em uso.

  Antes de podermos sequer começar a desenvolver uma aplicação que te permitisse fazer o que quer que fosse para além de navegar obras não-restritas, seria necessário desenvolver um API público — o que, sem dúvida, faz parte do nosso plano de desenvolvimento, mas antes disso, há vários outros lançamentos importantes pela frente. Depois, seria necessário construir interfaces de utilizador diferentes e funcionais, tanto para telemóvel como para tablet. O que parece ser um projeto pequeno e simples rapidamente evolui assim para algo que necessita de vários recursos, competências e dedicação. Embora tenhamos dito no passado que gostaríamos de lançar uma aplicação móvel do AO3, de momento, os recursos necessários não se encontram disponíveis.

  A equipa de programação que desenvolve o AO3 fá-lo de forma voluntária e dispensa tanto tempo quanto possível para apoiar o seu crescimento — mas esse tempo é limitado e ocupado na totalidade com o trabalho necessário para manter o AO3 a funcionar sem problemas. Ou a equipa utiliza o seu tempo para continuar a melhorar o AO3, ou para desenvolver uma aplicação — não há pessoas voluntárias suficientes para tratar das duas coisas.

  Não é só o desenvolvimento inicial que exigiria uma elevada quantidade de recursos. Uma aplicação iria precisar de manutenção e atualizações contínuas para assegurar que continua a funcionar à medida que as novas versões de cada plataforma são lançadas — para não falar de aperfeiçoamentos da aplicação para incluir funcionalidades do AO3 novas e melhoradas! E como uma aplicação exigiria manutenção a longo prazo realizada por uma equipa dedicada, não é algo que possamos financiar de uma forma segura recorrendo a donativos.

  Mas, para suportar uma aplicação, não bastam recursos de programação e de realização de testes! Também seriam necessários recursos para as seguintes equipas:

  • Seriam necessários elementos para uma equipa de Suporte, treinados e preparados para ajudar com quaisquer problemas técnicos encontrados em cada plataforma,
  • A nossa equipa de Documentação teria de criar e atualizar continuamente documentos de suporte para a aplicação, e
  • A equipa de Tradução teria de traduzir e atualizar continuamente a documentação para tornar a aplicação acessível para quem não fala Inglês.

  Isto não só seriam mais recursos do que aqueles que temos disponíveis de momento, como também implicaria que membros de cada equipa fossem afastados do trabalho que desenvolvem atualmente de acordo com o nosso plano de desenvolvimento.

  O objetivo da nossa equipa é manter o AO3 disponível e acessível ao maior número de pessoas possível. O melhor modo de o fazer é focando os nossos esforços na construção de uma única versão funcional do AO3 que funcione (e funcione bem!) no máximo número de dispositivos possível. A nossa eterna dedicação passa por assegurar que isto inclua dispositivos de todos os tamanhos e feitios, e iremos continuar a focar recursos para melhorar a responsividade e usabilidade móvel do site para toda a gente. Tal significa que uma aplicação independente é simplesmente impossível nesta altura do desenvolvimento do AO3.

  Para finalizar com uma nota sobre segurança, se uma aplicação ou site criados por terceiros pedir a tua informação de início de sessão no AO3, por favor procede com cuidado e tem em mente que estás a fornecer esta informação sob o teu próprio risco. Embora de momento não haja preocupações de segurança, por favor assegura-te de mudar a tua palavra-passe se acreditares que a tua conta possa ter sido comprometida em qualquer altura.

  Este artigo de notícias foi traduzido pela equipa voluntária de tradução da OTW. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita a página de Tradução em transformativeworks.org.

 • Про мобильные приложения AO3

  By Oriontsuki on Friday, 7 August 2015 - 4:55pm
  Message type:

  Баннер создан Дианой. Баннер с очертаниями мужчины и женщины, которые разговаривают в пузырях для текста. В одном пузыре - логотип OTW, в другом написано “OTW объявление”

  Недавно в Google Play вышло неофициальное приложение Archive of Our Own – AO3 (Наш Архив) для Android. Раз эта тема снова в центре внимания, мы хотели бы поделиться текущим положением вещей с разработкой официального приложения AO3.

  "Не собираетесь ли вы сделать приложение?" - один из самых часто задаваемых вопросов, но в сфере разработки мобильных приложений такой вещи, как "одно приложение", нет. Приложения должны быть созданы для разных мобильных платформ, ведущие из которых Android, iOS и Windows Mobile, а также для многих действующих версий этих платформ.

  Прежде чем начать разработку приложения, которое позволит вам делать что-то большее, чем просматривать произвольные работы, мы должны разработать общий API — это входит в наши планы, но не раньше нескольких крупных обновлений. Затем мы должны будем выстроить отдельный, адаптивный пользовательский интерфейс и для телефонов, и для планшетов. И что на первый взгляд выглядит как небольшой и однозначный проект, быстро становится проектом, нуждающемся во множестве ресурсов, целенаправленных и обладающих разносторонним набором навыков. Хотя в прошлом мы и говорили, что хотим выпустить мобильное приложение AO3, всех необходимых ресурсов у нас просто нет.

  Все программисты, разрабатывающие AO3, делают это добровольно, они тратят сколько могут времени на поддержку роста проекта, но время это ограничено и полностью занято работой, необходимой для поддержания устойчивого функционировния AO3. Команда может либо продолжить совершенствовать AO3, либо заняться разработкой приложения: на выполнение и того, и другого просто не хватает волонтеров.

  И ведь не только начальная разработка будет ресурсоемкой. Чтобы приложение продолжило работать с выпуском все новых версий платформ, оно будет нуждаться в обслуживании и постоянных обновлениях, не говоря о расширениях, включающих новые и улучшенные функции AO3! Из-за того, что приложение потребует долговременного обслуживания и специально выделенной команды, нет гарантии, что на это нам хватит средств из пожертвований.

  Но сколько же всего необходимо для поддержки приложения, программирование и тестирование - только верхушка айсберга! Придется привлечь ресурсы следующих команд:

  • Поддержке потребуется набрать, обучить и вооружить новых сотрудников для помощи с каждой технической проблемой, возникшей на каждой платформе;
  • Нашей команде Документации нужно будет создать, а затем беспрерывно обновлять сопроводительные документы для приложения;
  • Команде Переводов придется переводить и неоднократно обновлять документацию, чтобы приложение было доступно для пользователей, не владеющих английским языком.

  Сейчас мы не только не обладаем такими ресурсами, мы не можем позволить себе отвлечь сотрудников и волонтеров от плановой работы.

  Задача нашей команды - сохранить AO3 доступным и надежным для наибольшего количества человек. И как лучше это сделать, если не сосредоточив наши усилия на создании одной эффективной версии AO3, которая работает (хорошо работает!) на множестве устройств. Позаботиться о том, чтобы это включало в себя устройства всех форм и размеров, и продолжать концентрировать ресурсы на улучшении мобильной отзывчивости и доступности сайта, - вот чему мы бесконечно преданы. Это значит, на данном этапе разработки AO3, отдельное приложение невозможно.

  Закончим небольшим предупреждением: если стороннее приложение или сайт запрашивает информацию о вашем аккаунте AO3, пожалуйста, будьте осторожны и помните, что предоставляете информацию на свой страх и риск. Хотя в настощий момент проблем безопастности нет, пожалуйста, обязательно и в любое время измените ваш пароль, если думаете, что ваш аккаунт был взломан.

  Этот новостной пост переведен волонтерами-переводчиками OTW. Чтобы больше узнать о нашей работе, посетите страницу "Переводы" на transformativeworks.org.

 • Over AO3 Mobiele Apps

  By Neru on Friday, 7 August 2015 - 4:54pm
  Message type:

  Banier, gemaakt door Diane, met de omtrek van een man en een vrouw, pratend met spreekbubbels, waarvan er één het OTW-logo bevat en de ander de woorden ‘OTW-mededeling’.'

  Een onofficiële Archive of Our Own - AO3 (Ons Eigen Archief) Android app was onlangs uitgegeven op Google Play. Omdat deze uitgave het onderwerp terug ten tafel heeft gebracht, willen we deze mogelijkheid aangrijpen om de huidige stand van zaken te delen over officiële AO3 app ontwikkelingen.

  “Hebben jullie wel eens gedacht over het maken van een app?” is een van de meest gestelde vragen die we krijgen, maar in de wereld van app ontwikkeling is niet echt zoiets als ‘een’ app. Apps moeten worden gebouwd voor verschillende mobiele platformen - Android, iOS, en Windows Mobile zijn hier de top drie van - en voor de vele verschillende versies van deze platformen die nog steeds in gebruik zijn.

  Voordat we zelfs maar kunnen beginnen met het ontwikkelen van een app die jou meer zou kunnen laten doen dan alleen maar het browsen van ongelimiteerde werken, moeten we eerst een publieke API ontwikkelen - deze staat absoluut op ons stappenplan, maar is verschillende grote releases bij ons vandaan. Daarna moeten we verschillende reactieve gebruiker interfaces bouwen, voor zowel de telefoon en tablet. Wat lijkt op een klein, simpel project, wordt al snel iets dat veel middelen nodig heeft, toegewijde middelen, met diverse skill-sets. Hoewel we in het verleden hebben toegezegd dat we graag een mobiele AO3 app willen uitgeven, zijn hier de benodigde middelen simpelweg nog niet voor beschikbaar.

  De programmeurs die hetAO3 ontwikkelen doen dit allemaal op vrijwillige basis, en geven zoveel tijd als nodig is om de groei van hetAO3 te ondersteunen - maar die tijd is gelimiteerd, en wordt volledig opgeslokt door het werk dat benodigd is om hetAO3 soepel te laten lopen. Of het team blijft tijd steken in het verbeteren van hetAO3, of in het ontwerpen van een app - er zijn gewoon niet genoeg vrijwilligers om beide te kunnen doen.

  Het is niet alleen de initiële ontwikkeling die veel middelen vraagt. Een app moet worden onderhouden en constant geüpdate om er zeker van te zijn dat het blijft werken, ook als er nieuwe versies van elk platform worden uitgegeven - om het nog maar niet te hebben over het verbeteren van de app om ook nieuwe en verbeterde AO3 features te kunnen ondersteunen! En omdat een app langetermijnonderhoud vraagt door een toegewijd team, is dit niet iets dat we betrouwbaar kunnen financiëren met donaties.

  Maar programmeren en testen zijn nog maar het topje van de ijsberg van alles dat nodig is om een app te ondersteunen! Inzet is ook nodig van de volgende teams:

  • Support moet extra mensen krijgen die getrained zijn en de middelen hebben om ondersteuning te kunnen bieden bij technische problemen die zich op elk platform voor kunnen doen,
  • Ons Documentatie team moet support documenten voor de app maken en continu updaten, en
  • Het Vertaling team moet de documentatie vertalen en continu updaten om de app toegankelijk te maken voor niet-Engels sprekende gebruikers.

  Niet alleen vraagt dit om meer middelen en inzet dan wij momenteel beschikbaar hebben, het zou ook teamleden weghalen van het werk in support of ons stappenplan.

  Het doel van ons team is om het AO3 beschikbaar en toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen. De beste manier waarop we dit kunnen doen is door onze inspanningen te richten op het bouwen van een enkele, reactieve versie van hetAO3 die werkt (en ook goed werkt!) op zoveel mogelijk apparaten. We zijn voor altijd toegewijd aan het ons ervan verzekeren dat dit ook geldt voor apparaten van alle vormen en maten, en we zullen onze middelen blijven focussen op het verbeteren van het gemak en de gebruiksvriendelijkheid van de site op mobiele apparaten. Dit betekent dat een op zichzelf staande app nog niet mogelijk is op dit punt in de ontwikkeling van het AO3.

  Om af te sluiten op een beveiligingsnoot, als een app of website van een derde partij vraagt om jouw AO3 login gegevens, wees dan zeer voorzichtig en wees je er van bewust dat je deze informatie op jouw eigen risico geeft. Hoewel er op dit moment geen beveiliging issues zijn, zorg ervoor dat je je wachtwoord verandert als je denkt dat jouw account in gevaar is.

Pages

Subscribe to Archive of Our Own