Open Doors (Uși Deschise)

Proiectul Open Doors (Uși Deschise) este dedicat prezervării conținutului creat de fani, care se află în situații de risc. Coordonăm mai multe sub-proiecte și depunem eforturi de salvare pentru a arhiva și a prezerva diversele lucrări ale fanilor și tezaurul culturii acestora.

Munca noastră cuprinde:

  • Special Collections: galeria Colecții Speciale adăpostește, printre altele, arhive salvate, provocări organizate pe Archive of Our Own – AO3 (Arhiva Noastră) și proiecte digitale care nu pot fi incluse pentru moment pe AO3 sau Fanlore. Aceste proiecte se pot prezenta în format PDF, multimedia, site-uri web cu o importanță istorică și alte monumente digitale.
  • Fan Culture Preservation Project (Proiectul de Prezervare a Culturii Fanilor): un parteneriat între OTW (Organizația pentru Lucrări Transformative) și departamentul Colecții Speciale al Universității Iowa, al cărui scop este de a arhiva și a prezerva fanzine-uri și alte forme non-digitale de expresie ale culturii fanilor.
  • GeoCities Rescue Project (Proiectul de Salvare al GeoCities): un proiect destinat prezervării site-urilor web create de fani care ar fi fost pierdute după ce Yahoo a închis GeoCities în octombrie 2009.

Pentru mai multe detalii, puteți vizita site-ul Open Doors.