Comentarii referitoare la Politici și Scrisori

Scrisoarea Coaliției către Senatul S.U.A., referitoare la CASE Act, din iulie 2019

Organisation for Transformative Works (Organizația pentru Lucrări Transformative) s-a alăturat altor organizații ca să se opună CASE Act, ce își propune să înființeze un tribunal pentru litigii civile legate de Proprietatea Intelectuală care poate impune amenzi de până la 30.000$ USD persoanelor despre care se presupune că încalcă proprietatea intelectuală, fără a recurge la proces.

Declarația comună de principii din iulie 2019 privind Secțiunea 230 din Communications Decency Act

Comitetul Legal s-a alăturat unui grup divers de organizații și experți pentru a depune o declarație de principii comună despre Secțiunea 230 a Communications Decency Act din S.U.A., care oferă protecție platformelor de internet.

Comentariile din aprilie 2019 trimise către Parlamentul Noii Zeelande în cadrul revizuirilor regulate privind Legea Dreptului de Autor în Noua Zeelandă

În aprilie 2019 comitetul Legal al OTW a depus Comentariile către Parlamentul Noii Zeelande în cadrul revizuirii Legii Dreptului de Autor în Noua Zeelandă. OTW s-a bazat pe mărturiile impresionante ale fanilor din Noua Zeelandă pentru a ilustra multiplele valori culturale și sociale ale legilor ce permit și promovează creația lucrărilor transformative. OTW a argumentat că Noua Zeelandă trebuie să își mențină și să își dezvolte politicile de utilizare corectă.

Comentariile din martie 2019 trimise la Biroul pentru Proprietatea Intelectuală din Statele Unite privind Actul de Modernizare a Muzicii

În martie 2019 comitetul Legal al OTW a răspuns la o Notificare de Propuneri pentru Elaborarea Reglementărilor inițiată de Biroul pentru Proprietatea Intelectuală din S.U.A privind sensul utilizării „non-comerciale” în cadrul noului Act de Modernizare a Muzicii (Music Modernization Act – MMA). Printre altele, OTW a argumentat că ar fi preferabil ca definiția „utilizării comerciale” în cadrul MMA să fie axată pe utilizarea propriu-zisă și nu pe utilizator, să analizeze factorul comercial bazându-se pe scopul utilizatorului de a crea profit și nu pe platformele și web-hosturile pe care acesta le folosește și să diferențieze „avantajele” comerciale și necomerciale.

Comentariile din iunie 2018 adresate Parlamentului Canadian ca parte a revizuirilor regulate privind Legea Dreptului de Autor în Canada

În iunie 2018 comitetul Legal al OTW a depus Comentariile adresate Parlamentului Canadian în cadrul revizuirilor regulate privind Legea Dreptului de Autor în Canada. OTW s-a bazat pe declarațiile fanilor canadieni pentru a argumenta că excepțiile ce privesc folosirea corectă și conținutul generat de utilizatori sunt eficiente și benefice din punct de vedere social.

Comentariile din iunie 2017 adresate Biroului de Comerț al Statelor Unite cu privire la NAFTA (Acordul Nord American pentru Comerț Liber)

Pe măsură ce Biroul de Comerț al S.U.A. (USTR) a început procesul de renegociere al Acordului Nord American pentru Comerț Liber (NAFTA), comitetul Legal al OTW a pledat pentru un proces de negociere transparent și deschis și a accentuat importanța includerii excepțiilor și limitărilor cum ar fi utilizarea corectă în orice prevedere cu privire la protecția proprietății intelectuale.

Comentariile din martie 2017 adresate Biroului pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la Drepturile Morale de Atribuire și Integritate

Pe 30 martie 2017 comitetul Legal al OTW a depus un răspuns la cererea pentru comentarii a Biroului pentru Proprietatea Intelectuală al S.U.A cu privire la adoptarea de către S.U.A. a unor legi adiționale ce ar solicita identificarea autorilor în conexiune cu lucrările lor (cunoscut ca dreptul de “atribuire“). Această lege ar solicita de asemenea permisiunea autorului pentru a modifica lucrări care sunt declarate proprietate intelectuală (cunoscut ca dreptul la “integritate“). Împreună, acestea sunt cunoscute ca “drepturi morale.” OTW a argumentat că un drept la integritate ar împiedica exprimarea liberă, și că, deși normele de atribuire sunt în general benefice și uzuale în comunitățile de fani, nu ar trebui să primească putere legală. În schimb, drepturile la atribuire sunt protejate temeinic de dreptul contractual. Drepturi legale adiționale ar fi incompatibile cu formele comune de creații colective sau secvențiale, iar variațiunea largă de norme de atribuire din diferitele comunități (de exemplu fandom, mediul academic, realizarea de filme, publicitate) demonstrează că decizia despre cum și când trebuie realizată atribuirea ar trebui să le aparțină comunităților individuale.

Comentariile adiționale din februarie 2017 adresate Biroului pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la secțiunea 512 a DMCA

Ca urmare a Comentariilor din martie 2016, comitetul Legal al OTW a răspuns întrebărilor Biroului pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la prevederile legate de notificare-și-înlăturare, din secțiunea 512 a Digital Millennium Copyright Act din S.U.A. Printre altele, OTW s-a bazat pe experiența sa în conducerea Arhivei Noastre și pe experiența membrilor săi cu notificările de retragere, pentru a evidenția modul în care sistemul actual funcționează corespunzător, și modurile în care poate fi îmbunătățit.

Comentariile din octombrie 2016 adresate statului Singapore

Pe 23 octombrie 2016 comitetul Legal al OTW a depus Comentarii către guvernul din Singapore ca răspuns la o Consultație Publică cu privire la schimbările propuse în regimul proprietății intelectuale din Singapore. Am evidențiat beneficiile unui regim echilibrat, cu o doctrină de folosire corectă robustă, ce permite crearea de lucrări non-comerciale transformative fără permisiune, și am sugerat posibilitatea unei excepții în protecția drepturilor de autor legate de “conținutul generat de utilizatori” pentru a amplifica folosirea corectă. Ne-am bazat pe experiența noastră în obținerea scutirilor pentru dispozițiile “anti-circumvenție” ale DMCA pentru a discuta propunerile guvernului din Singapore cu privire la “măsuri tehnice de protecție” pentru lucrări ce sunt proprietate intelectuală. Am îndemnat de asemenea la adoptarea unor reguli simple și consecvente cu privire la durata protecției drepturilor de autor, am discutat avantajele și dezavantajele acordării autorilor un drept de atribuție, și am discutat propuneri pentru a administra lucrările “orfane”, pentru care deținătorii drepturilor de autor nu sunt ușor de identificat.

Comentariile din iunie 2016 adresate Biroului pentru Proprietatea Intelectuală al Statelor Unite.

Pe 24 iunie 2016, împreună cu EFF și Profesorul Eric Goldman, OTW a depus Comentariile adresate Biroului pentru Proprietatea Intelectuală al Statelor Unite ca răspuns la o Notificare de Propuneri pentru Elaborarea Reglementărilor ce ar face ca site-urile ce se bazează pe prevederilor de ne-încălcare a legii incluse în DMCA — cum ar fi Arhiva Noastră — să trebuiască să își reînnoiască adeziunea odată la 3 ani. Am argumentat că aceste reguli ar putea vătăma micii furnizori de servicii și i-ar putea expune la mici greșeli de omitere.

Comentariile din iunie 2016 către Comisia Europeană

Comentariile din aprilie 2016 către Comisia Europeană

OTW a explicat că în timp ce sistemele de notificare-și-înlăturare sunt menite să permită impunerea dreptului de proprietate intelectuală mai rapid și ieftin, este “esențial ca aceste economii să nu se facă în detrimentul vorbirii libere ce nu încalcă aceste drepturi.” OTW a îndemnat de asemenea Comisia să recunoască că sectorul non-comercial poate oferi o creativitate și inovație semnificative, și să nu stabilească reguli ce pot fi respectate doar de companiile mari.

Comentariile din martie 2016 către Biroul pentru Proprietatea Intelectuală al S.U.A. cu privire la Secțiunea 512 din DMCA

Ca răspuns la o cerere făcută de Biroul pentru Proprietatea Intelectuală al S.U.A., comitetul Legal al OTW a realizat Comentariile cu privire la dispozițiile de notificare-și-înlăturare din secțiunea 512 a Digital Millennium Copyright Act S.U.A.. OTW a argumentat că legea este departe de a fi perfectă, dar că furnizează un cadru important, ce permite creativității în mediul online să prospere. I-a reamintit Biroului pentru Proprietatea Intelectuală că multe entități ce se bazează pe DMCA, cum ar fi Arhiva Noastră a OTW, sunt mici și realizează notificări de înlăturare individuale, lipsindu-le resursele pentru a monitoriza conținutul furnizat de utilizatori pentru a descoperi încălcarea de drepturi. OTW a evidențiat de asemenea importanța unor mecanisme pentru a preveni și pedepsi notificări de înlăturare necorespunzătoare, și a identificat moduri în care sistemul curent de contestare a notificărilor este inadecvat pentru a proteja utilizatorii ce utilizează corect și se exprimă liber.

Comentariile către Biroul pentru Proprietatea Intelectuală al S.U.A.

Ca răspuns la o cerere pentru Comentariile a Biroul pentru Proprietatea Intelectuală al S.U.A., comitetul Legal al OTW a argumentat că secțiunea 1201 a Digital Millennium Copyright Act este exagerată și împiedică fără scop creații valoroase și inovatoare, deoarece nu permite oamenilor să evite protecțiile tehnologice ale materialelor ce sunt proprietate intelectuală, chiar și pentru scopuri ce nu încalcă aceste drepturi, cum ar fi utilizarea corectă. Am argumentat de asemenea că procedura trienală de elaborare de reglementări, cu ajutorul căreia am obținut cu succes scutiri pentru vidders, este mult prea împovărătoare, și am propus sugestii concrete pentru îmbunătățiri.

Comentariile către Comisia Europeană

În decembrie, 2015, comitetul Legal al OTW a depus un răspuns la cererea pentru Comentariile a Comisiei Europene cu privire la platforme online, intermediari online și cloud computing. Comentariile OTW au evidențiat pericolele reglementării bazate pe presupunerea falsă că toate platformele online și intermediarii sunt entități comerciale mari cum ar fi Google și eBay.

Comentariile către Coordonatorul Impunerii Drepturilor de Proprietate Intelectuală din S.U.A.

Pe 16 octombrie 2015, OTW împreună cu Public Knowledge a depus Comentariile către Coordonatorul Impunerii Drepturilor de Proprietate Intelectuală din S.U.A. al Oficiului pentru Management și Buget ca răspuns la o cerere de Comentariile cu privire la planul său de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Comentariile au furnizat recomandări specifice și au evidențiat importanța considerării intereselor publicului larg, incluzând utilizatorii ce pot fi vătămați de legi mult prea agresive de impunere a drepturilor de proprietate intelectuală.

Comentariile OTW către Guvernul Africii de Sud

În legătură cu procesul de reformă al drepturilor de autor derulat de guvernul Africii de Sud, OTW a depus un comentariu în favoarea adoptării de către Africa de Sud a standardului de folosire corectă, pentru a înlocui excepțiile învechite și limitate la legea dreptului de autor. După cum s-a exprimat OTW în comentariu, credem că este vital „să aducem la cunoștință Guvernului bogăția și importanța comunităților de remixări non-comerciale și lucrărilor ce le produc, în Africa de Sud sau altundeva. Cercetările empirice dovedesc că această cultură de remixare este un fenomen global, cu caracteristici similare în toată lumea.”

Scrisoare către Congresul S.U.A.

Comitetul Legal al OTW s-a alăturat unei coaliții de organizații, academicieni și juriști în a trimite o scrisoare Congresului Statelor Unite, cu privire la importanța „unui sistem de drepturi de autor echilibrat ce avantajează creatorii, utilizatorii și inovatorii” și încurajează expresia liberă.

Depunere către Guvernul Australian cu privire la Documentul ce Discută Încălcarea Drepturilor de Autor Online

Comitetul Legal al OTW, împreună cu Creative Commons Australia, a depus Comentariile către Guvernul Australian cu privire la Documentul ce Discută Încălcarea Drepturilor de Autor Online pe 5 septembrie 2014, argumentând împotriva unei propuneri realizate de guvernul Australian. Propunerea extinde răspunderea pentru “autorizare” pentru furnizori de servicii de internet. Asta ar însemna, că deși nu ar putea să oprească încălcări individuale ale utilizatorilor, ar putea schimba modul în care serviciile lor sunt operate, cum ar fi să împiedice accesul la Internet celor care ce sunt acuzați de încălcarea drepturilor, sau să filtreze activitățile utilizatorilor.

Comentariile către Comisia Europeană

În februarie 2014, comitetul Legal al OTW a înregistrat OTW în Registrul de Transparență al Uniunii Europene și a înregistrat o depunere pentru cererea de Comentariile cu privire la reforma drepturilor de autor în U.E.

Comentariile către PTO/NTIA

În octombrie 2013, Administrația Națională de Informații și Telecomunicații (NTIA) din S.U.A. și Oficiul de Patente și Mărci Înregistrate (PTO) din S.U.A. au cerut Comentariile publice legate de problema politicii cu privire la drepturi de autor, incluzând cadrul legal pentru crearea de remixări. Avocații noștri au folosit declarațiile fanilor pentru a le explica acestor agenții, ce vor propune probabil o nouă legislație cu privire la dreptul de autor, că orice schimbare în aceste legi ar trebui să favorizeze libertatea de a crea lucrări transformative.

Rebecca Tushnet, membră a comitetului Legal al OTW, a apărut într-un panel de jurați pentru Cadrul Legal pentru Remixări cărora li s-a cerut să fie martori pentru aceste agenții, în conexiune cu procesul de Comentariile publice din 12 decembrie, 2013. (Rebecca începe să vorbească la minutul :33).

Președinta comitetului Legal, Betsy Rosenblatt, a reprezentat OTW la un grup de lucru Green Paper Roundtable pentru a dezvolta un cadru legal pentru crearea remixărilor. Apariția ei de pe 29 iulie poate fi văzută de la minutul 1:56:00 al videoclipului de dimineață.