Prohlášení týkající se škodlivých e-mailových útoků na dobrovolníky OTW

Od třetího května se OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) – nezisková organizace pod jejíž správu patří Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), Fanlore a další projekty – potýká se škodlivými útoky na organizaci samotnou i její dobrovolníky. Touto formou s vámi chceme sdílet momentální situaci a jaké kroky podnikáme pro vypořádání se s ní, a jak může ovlivnit rychlost našich odpovědí na vaše dotazy a připomínky a naši práci celkově. Nadevše bychom vás rádi požádali o trpělivost, protože tato doba je velmi komplikovaná pro všechny v OTW.

Neznámý útočník od středy rozesílá našim dobrovolníkům výhružné e-maily obsahující dětskou pornografii. Tyto útoky již byly nahlášeny několika donucovacím orgánům.

Tyto útoky nijak nepostihly účty uživatelů AO3 nebo jakéhokoliv jiného projektu OTW, ani data dárců OTW. V tuto chvíli nemáme důvod se domnívat, že e-mailové adresy či jiná soukromá data uživatelů AO3 nebo jiných projektů OTW byly odcizeny či zneužity nepovolanými osobami.

Již jsme informovali relevantní orgány a sháníme právní poradenství týkající se našeho dalšího postupu. Ochrana našich dobrovolníků a průběhu vyšetřování je pro nás momentálně hlavní prioritou, a proto bylo potřeba vypnout několik interních nástrojů, se kterými běžně pracujeme. K tomuto kroku jsme se uchýlili, abychom naše dobrovolníky lépe ochránili před dalšími možnými hrozbami.

Je pravděpodobné, že toto rozhodnutí zapříčiní zpoždění týkající se změn a příspěvků původně plánovaných na nadcházející týdny. Očekávejte pomalejší odezvu od všech týmů OTW. Vezměte prosím na vědomí následující:

  • Změny, které Správa tagů AO3 plánovala pro Dream SMP a další SMP fadomy, budou implementovány se zpožděním. Nové tagy momentálně nejsou spravovány.
  • Odpovědi týmů Support (Podpora), Open Doors (Otevřené dveře), a Policy & Abuse (Dodržování pravidel a zásad serveru) budou s velkou pravděpodobností pomalejší. To samé platí i o týmech Fanlore.
  • Odpovědi na dotazy směřované na OTW Legal (Právní záležitosti), včetně žádostí o smazání obsahu založených na DMCA (Digital Millennium Copyright Act), mohou být opožděné.
  • Dárky pro dárce OTW mohou být zpožděné.
  • Nábor nových dobrovolníků do OTW je až do odvolání pozastaven.
  • Plánované příspěvky OTW na sociálních sítích budou z velké části omezeny.

V následujících oblastech nedojde k žádným změnám:

  • Průběh voleb OTW zůstává stejný.
  • Pozvánky pro nové uživatele AO3 jsou nadále pravidelně rozesílány.

Chtěli bychom vás poprosit o trpělivost. Snažíme se o hladký průběh práce na všech našich projektech a zároveň o bezpečí našich dobrovolníků, bez kterých by tyto projekty vůbec neexistovaly. Moc děkujeme za vaše pochopení a podporu.

(Jedna poznámka na konec: dočasně jsme vypnuli možnost přidávat komentáře pod novinkami. Pokud nás potřebujete kontaktovat, využijte prosím formulář pro podporu a zpětnou vazbu, mějte však na paměti, že odpovědi budou nejspíše zpožděné.)


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Announcement

Comments are closed.