Privacybeleid

Deze pagina is een vertaling van “Privacy Policy.” In het geval van twijfel of onduidelijkheden, is de Engelse versie leidend.

1. De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) onderschrijft nadrukkelijk het recht van fans om fannish en nonfannish identiteiten te scheiden. Doneren aan OTW en gebruik maken van OTW-diensten, zoals Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) of de wiki, zijn volledig gescheiden. Je kan doneren en geen gebruik maken van diensten, of de diensten gebruiken zonder te doneren, of beide doen zonder dat de twee activiteiten met elkaar in verband gebracht worden. Wij zullen nooit informatie die je ons verstrekt bij het doneren in verband brengen met informatie die we verkrijgen wanneer iemand gebruik maakt van onze diensten, tenzij een donor specifiek wil dat we deze twee sets van informatie koppelen. We hopen dat je er voor kiest te doneren aan de OTW; voel je vrij dat te doen met behulp van een ander e-mail adres dan het adres dat je gebruikt voor je fanactiviteiten. Donaties aan OTW vallen onder de IRS-regels (de Amerikaanse belastingdienst) en deze kan van ons eisen dat we donorinformatie bewaren en/of verstrekken aan de belastingdienst of aan de staat waarin we zijn gevestigd (Delaware) bij het doen van de jaarlijkse aangifte.

2. Dit privacybeleid heeft betrekking op de wijze waarop OTW persoonlijke gegevens behandelt die aan ons zijn verstrekt en die wij in normale communicatie verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze diensten.

3. Als dit beleid op enig moment in de toekomst verandert, zullen we deze veranderingen in het beleid op onze website publiceren op https://transformativeworks.org/privacy. Dergelijke wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op informatie verstrekt door degenen die de site hebben bezocht of gebruikt na de datum waarop die veranderingen in het beleid van kracht zijn geworden.

4. Als je meent dat deze site niet handelt volgens het vermelde beleid, kun je contact met ons opnemen.

5. Wat wij doen:

a. Van donateurs die ervoor kiezen om lid te worden, houden we een lidmaatschapdossier bij met je naam, contactgegevens, en de data van het lidmaatschap. Alle niet-anonieme donoren sturen we een schriftelijke bevestiging van de donatie. Deze kan worden verkregen via e-mail. Om te kunnen stemmen bij de verkiezingen, moet je een geldig e-mailadres opgeven.

b. We gebruiken je e-mailadres intern. We kunnen je af en toe OTW e-mails sturen. Wij behouden ons het recht voor elke e-mail die je naar OTW stuurt te beantwoorden.

c. We kunnen bewaren: (1) de e-mailadressen van degenen die met ons communiceren via e-mail, (2) gebruiker-specifieke informatie over welke pagina’s gebruikers opvragen of bezoeken; (3) het IP adres van elke bezoeker aan een site van OTW en (4) alle informatie die een persoon stuurt naar OTW e-mail adressen (dat wil zeggen, elk e-mailadres dat eindigt in transformativeworks.org).

d. We gebruiken cookies om voorkeuren van bezoekers op te slaan; de inhoud van webpagina’s aan te passen op basis van de gebruikte browser of andere informatie die de bezoeker geeft, en om activiteiten op de site vast te leggen ten behoeve van een betere dienstverlening tijdens een volgend bezoek aan onze site. Cookies moeten worden ingeschakeld om de site goed te laten functioneren op je computer. OTW heeft geen toegang tot de cookies van andere sites.

e. Als je een reactie op onze blog plaatst, kunnen we gebruik maken van een spamfilter van een derde partij dat automatisch de inhoud en de herkomst beoordeelt met het doel reacties op spam te screenen. Het privacybeleid van deze derde zal gelden voor de behandeling van reacties op de blog. Op dit moment gebruiken we de service van Akismet.

6. Wat we niet doen:

a. OTW geeft je persoonlijke gegevens of andere informatie die we verzamelen niet door, behalve zoals bepaald onder dit beleid. Wij zullen geen gebruik maken van je persoonlijke gegevens om producten en diensten van derden aan te bieden. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verhandelen of verhuren.

b. Wij geven je persoonlijke gegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij we (1) wettelijk verplicht zijn dit te doen, (2) in goeder trouw menen dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, of een juridisch proces dat wordt gevoerd tegen de OTW, of (3) samenwerken met de opsporingsdiensten. Met betrekking tot (3) zullen we meewerken aan alle onderzoeken van opsporingsinstanties van de Verenigde Staten van Amerika wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Of we samenwerken met de opsporingsdiensten uit andere landen en medewerking verlenen als dit niet wettelijk verplicht is, is ter onze beoordeling. Ons oordeelt neigt naar vrijheid en rechtvaardigheid, en niet naar onderdrukking en geweld. Tenzij we wettelijk worden verboden dit te doen, zullen we proberen je te informeren als we je persoonlijke gegevens onthullen. In sommige gevallen kan de informatie die we hebben, zoals een IP-adres, ontoereikend zijn om je te informeren.

(Dit gedeelte aangepast van https://www.nearlyfreespeech.net/about/privacy.php)