Přidání nových prací do kolekcí Open Doors

Jedním z hlavních úkolů projektu OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jménem Open Doors (Otevřené dveře) je import fanouškovských prací z ohrožených archivů do sbírek na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu).

Část tohoto úkolu spočívá v tom, že Otevřené dveře hledají práce, které už jsou na AO3 zveřejněné, aby se předešlo duplikátům. Doteď účet archiváře poslal pozvánku pro přidání nalezené práce do archivní sbírky a v případě, že pozvánka nebyla přijata, vytvořil pro danou práci záložku.

Díky nedávným změnám v procesu posílání pozvánek do sbírek ted archivář může automaticky přidat nalezenou práci do archivní sbírky na AO3.

K tomu dojde jen v případě, že byly práce původně hostovány na importovaném severu. Tato funkce je také omezena pouze na archivní sbírky. Tvůrcům přijde email s upozorněním, že byla práce přidána a pokud si přejí práci z kolekce odebrat, mohou tak kdykoliv učinit.

Během každého importu se snažíme kontaktovat tvůrce, abychom se zeptali na jejich preference. Nicméně, pokud nechcete, aby byla kterákoliv z vašich prací importována na AO3, prosím, kontaktujte výbor Otevřených dveří.

Pokud máte další otázky, navštivte FAQ – často kladené otázky k Otevřeným dveřím, nebo kontaktujte výbor Otevřených dveří.

Těšíme se na další možnost pomoct zachovat další ohrožené fanouškovské práce!

– Tým Otevřených dveří

Komentáře k tomuto příspěvku budou po 14 dnech od publikace uzavřeny. Pokud máte jakékoliv dotazy, obavy či komentáře týkající se tohoto importu po uplynutí dané lhůty, prosím kontaktujte Otevřené dveře.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Open Doors

Comments are closed.