Pretty Lights är på väg till AO3

Pretty Lights, ett arkiv för multifandom-RPF, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Pretty Lights var en Secret Santa-utmaning för multifandom-RPF som ägde rum från 2005 till 2010. Arkivet för utmaningen stänger nu av ekonomiska orsaker.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med diana, arkivisten, för att importera Pretty Lights till en separat, sökbar samling på AO3. Vi kommer att börja importera verk från Pretty Lights till samlingen på AO3 efter mars.

Vad innebär detta för skapare som har verk på Pretty Lights?

Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning. Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) från Pretty Lights, om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men du har bytt e-postadress.
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Pretty Lights, var vänlig meddela oss. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med arkivisten på Pretty Lights för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar eller kontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Pretty Lights på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Pretty Lights!

– Öppna Dörrar-teamet

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Open Doors

Comments are closed.