Pravidla pro zaslání události

Výbor pro komunikaci a vnější vztahy každý měsíc publikuje článek propagující události uvedené v kalendáři událostí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu).

Podporujeme zasílání nových událostí do kalendáře v jakémkoliv jazyce za předpokladu, že se týkají:

1) Fanouškovských událostí, které jsou přístupné veřejnosti přes internet či osobně.
2) Akademických událostí, jako jsou například konference, publikace či výzvy k tvorbě esejí spojených s fanouškovskými studiemi.
3) Událostí spojených s open-source technologiemi.

Tyto měsíčníky uzavírají výčet událostí pro daný měsíc a také zasílání žádostí pro účast na výzkumech, které splňují následující podmínky:

Je výzkum schválen etickou komisí?

Uvědomujeme si, že existují nezávislí výzkumníci, kteří nemůžou toto schválení získat, protože nejsou součástí instituce. V takových případech může být předložen životopis, který obsahuje informace o předchozí práci a kredibilitě a kde jsou uvedeny odkazy na předchozí práce, jež jsou volně dostupné online.

Můžeme účastníkům výzkumu poskytnout odkaz na formulář o informovaném souhlasu?

Nezveřejníme výzkum, který nemá věkové omezení pro účastníky a který neupřesňuje, jak bude naloženo se získanými daty, jaké postupy budou využity (v případě, že se nejedná o internetový dotazník), kdo bude mít k datům přístup a jak bude zachováno soukromí účastníků.

Jsou k dispozici plné kontaktní údaje na výzkumníka (a komisi, která je mu nadřízená, nebo jeho vedoucího, pokud nějakého má)?

Tyto údaje by měly obsahovat příslušnost k instituci, pokud k nějaké patří, a také e-mailovou adresu a fyzickou adresu, na které mohou být kontaktováni.

Budou informace po dokončení výzkumu sdílené s komunitou?

Sdílet výsledky s komunitou můžete kontaktováním oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, kterému pošlete odkaz na výsledky.

Pokud chcete zaslat cokoliv z výše zmíněného, kontaktujte oddělení pro komunikaci a vnější vztahy.