Polityka Prywatności

Ta strona to tłumaczenie tekstu “Privacy Policy“. W razie wątpliwości lub niejasności, obowiązuje wersja angielska.

1. OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) stanowczo wspiera prawo fanów do oddzielenia fanowskiej od niefanowskiej tożsamości. Składanie darowizn na rzecz OTW i używanie serwisów OTW, takich jak archiwum czy wiki, jest całkowicie rozłączne. Możesz wpłacić darowiznę i nie używać żadnych serwisów, lub używać tychże serwisów bez jakichkolwiek wpłat, albo zaangażować się w obie aktywności bez ich formalnego połączenia. Nigdy nie powiążemy żadnych informacji, które nam udostępniasz dokonując wpłat z danymi, jakie otrzymujemy kiedy używasz naszych serwisów, chyba że jako ofiarodawca wyraźnie zażyczysz sobie takiego połączenia. Mamy nadzieję, że zdecydujesz się na złożenie darowizny na rzecz OTW; w tym celu możesz użyć innego adresu e-mail niż tego, którego używasz do aktywności fanowskiej. Darowizny przekazane OTW podlegają zasadom IRS (Internal Revenue Service – Urząd Podatkowy US), które mogą wymagać od nas przechowywania i/lub ujawnienia danych darczyńcy dla IRS lub stanu Delaware, miejsca, gdzie zarejestrowana jest nasza organizacja, kiedy składany nasze roczne zestanwienia finansowe.

2. Przedstawiona Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki OTW traktuje dane osobowe dostarczane nam i te które zbieramy, kiedy używasz naszych serwisow w czasie zwykłej komunikacji.

3. Jeśli zasady te ulegną zmianie w przyszłości, opublikujemy je na naszej stronie https://transformativeworks.org/privacy. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały jedynie w stosunku do informacji dostarczonych przez osoby, które odwiedzały, używały lub miały dostęp do strony po dacie wprowadzenia wspomnianych zmian.

4. Jeśli uważasz, że ta strona nie stosuje się do przedstawionej polityki treści, prosimy skontaktuj się z nami.

5. Co robimy:

a. Dla darczyńców, którzy decydują się zostać członkami organizacji, przechowujemy historię członkostwa wraz z imieniem, danymi kontaktowymi oraz datami członkostwa. Dla jawnych darczyńców zostanie, często drogą e-mailową, wystawione pisemne potwierdzenie wpłaty. Aby móc głosować w wyborach, będziesz poproszony o podanie aktualnego adresu e-mail.

b. Twój adres e-mail będzie używany wewnątrz OTW. Okazjonalnie możesz otrzymywać wiadomości od OTW. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na jakąkolwiek wiadomość, którą wyślesz do nas.

c. Możemy przechowywać (1) adresy e-mail osób, które komunikowały się z nami za pomocą poczty e-mail; (2) dane dotyczące stron używanych lub odwiedzanych przez danych użytkowników; (3) adresy IP każdej osoby odwiedzającej stronę OTW; oraz (4) inne informacje, jakie dana osoba przesyła na adresy OTW (tzn. każdy adres e-mail o koncówce transformativeworks.org).

d. Używamy cookies do przechowywania preferencji użytowników, personalizowania treści strony internetowej w oparciu o typ wyszukiwarki lub innych informacji przesyłanych przez użytkownika; oraz rejestrowania aktywności na stronie, by móc zapewnić lepsze usługi użytkownikom wracającym na naszą stronę. By strona działała poprawnie na twoim komputerze, pliki cookies muszą być aktywne. OTW nie ma dostępu do cookies stosowanych przez inne strony.

e. Jeśli opublikujesz post na naszym blogu, możemy użyć zewnętrznego filtra spamu, który automatycznie oceni treść i źródło informacji, tak by wyeliminować publikowanie wiadomości typu spam. Polityka prywatności zewnętrznego serwisu reguluje traktowanie postów publikowanych na naszym blogu. Obecnie serwis zewnętrzny, którego używamy to Akismet.

6. Czego nie robimy:

a. OTW nie ujawnia żadnych z twoich osobistych informacji lub innych danych, jakie gromadzimy, poza wyjątkowymi sytuacjami określonymi powyżej. Nie używamy danych identyfikujących cię, by promować produkty i inne usługi zewnętrzne. Nie sprzedamy, wynajmiemy lub wypożyczymy twoich danych osobistych.

b. Nie ujawniamy danych umożliwiających zidentyfikowanie cię żadnej zewnętrznej instytucji bez twojej wcześniejszej zgody poza przypadkami, (1) kiedy będziemy do tego prawnie zmuszeni, (2) kiedy będziemy wierzyć w to, że udostępnienie danych będzie konieczne w związku z przestrzeganiem czynności prawnych, nakazu sądowego, lub innych postępowań prawnych dotyczących OTW, lub (3) kiedy będziemy współpracować z stróżami prawa. Jeśli chodzi o punkt (3), będziemy współpracować z wszystkimi amerykańskimi jednostkami prawnymi prowadzącymi działania stojące na straży prawa, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. Jeśli chodzi o współpracę z jednostkami stojącymi na straży prawa pochodząymi z innych krajów niż Stany Zjednoczone oraz współpracę, kiedy nie jesteśmy do tego prawnie zobligowani, pozostaje ona do naszej decyzji. Decyzja ta skłaniać będzie się ku wolności i sprawiedliwości, a nie ku uciskowi i przemocy. O ile nie otrzymamy prawnego zakazu, by tak postępować, będziemy starać się poinformować cię w momencie udostępnienia danych mogących cię zidentyfikować. W niektórych przypadkach, dane jakie posiadamy, takie jak np. adres IP, mogą być niewystarczające by wymagać od nas poinformowania cię.

(Fragment adaptowany z https://www.nearlyfreespeech.net/about/privacy.php)