Politika moderacije objava vesti OTW-a

Sa otprilike 7 miliona registrovanih korisnika na Archive of Our Own – AO3-u (Našoj sopstvenoj arhivi) i hiljadama članova OTW-a (Organizacije za transformativne radove), objave vesti dobijaju više interakcija nego ikad pre. Volimo kada korisnici izraze svoja mišljenja ili brige vezane za vesti koje objavljujemo! Međutim, odeljci za komentare na nekim od naših prethodnih objava vesti nisu bili prijatni ili sigurni prostori za interakciju.

U poslednjih nekoliko meseci, razvili smo politiku moderacije objava vesti i regrutovali smo tim volontera koje ćete potencijalno videti da komentarišu objave u budućnosti. Želimo da objavimo ključne tačke pravilnika koje će naši Moderatori objava vesti pratiti kada budu nadgledali komentare.

Moderatori objava vesti mogu zamrznuti ili sakriti komentare na objavama vesti ako ti komentari sadrže:

  • Spam ili neželjeno reklamiranje
  • Sadržaj o temama koje nisu vezane za fanove, fandom i internet zakone koji spadaju pod nadležnost OTW-a
  • Dezinformacije (pogotovo o OTW-u) koje potencijalno mogu povrediti ili obmanuti druge
  • Eksplicitan/grafički seksualan ili nasilan jezik
  • Pokušaje da se privuče negativna pažnja na pojedinačnu individuu ili fan delo
  • Uvrede ili lične napade prema drugim korisnicima
  • Potpaljivi ili spekulativni jezik koji može dovesti do maltretiranja
  • Kršenje Uslova korišćenja veb stranice

Molimo Vas da imate na umu da gore navedena nije potpuna lista svih komentara nad kojima se mogu poduzeti mere moderacije.

Takođe, bilo koji komentari na objavama AO3 vesti koji krše Uslove korišćenja (na engleskom jeziku) mogu biti prijavljeni Odboru za politiku i zloupotrebu.

Volonteri OTW-a će odgovoriti na komentare koristeći zvanični nalog odbora OTW-a kako bi objasnili zbunjujuće tačke ili odgovorili na povratne informacije korisnika. Komentari koje ostavljaju zvanični nalozi će biti jasno označeni na AO3-u sa podebljanim (Official) (Zvaničan) nakon korisničkog imena, a na veb stranici OTW-a sa potpisom koji identifikuje relevantan OTW-ov odbor ili tim. Na primer, komentari Moderatora objava vesti će koristiti “OTW_News_Post_Moderation (Official)” (OTW_Moderator_objava_vesti (Zvaničan)) nalog na AO3-u. Na veb stranici OTW-a, potpisivaće se sa svojim imenom, praćenim sa “OTW News Post Moderator” (OTW-ov Moderator objava vesti).

Ako volonter OTW-a komentariše na objavu vesti koristeći svoj lični nalog, taj volonter to ne radi iz svoje zvanične pozicije. Takvi komentari neće obavezno oslikavati poglede OTW-a, niti predstavljaju politiku OTW-a.

Nadamo se da će naši korisnici pozdraviti ovu objavu politike i naći da poboljšava njihovo iskustvo na AO3 i OTW veb stranicama.


ОТW (Organizacija za transformativne radove) je neprofitna matična organizacija više projekata, uključujući АО3 (Našu sopstvenu arhivu), Fanlor, Otvorena vrata, ТWC (Transformativne radove i kulture) i Pravnu podršku ОТW-a. Mi smo organizacija kojom upravljaju fanovi i koju vode volonteri, i u potpunosti smo podržani donacijama članova. Saznajte više o nama na vebsajtu OTW-a. Da saznate više o našem timu prevodilaca volontera, koji su preveli ovaj članak, pogledajte stranicu Prevodilačkog odbora.

Announcement

Comments are closed.