PHOENIX: Michael Biehn Archive sa presúva na AO3

PHOENIX: Michael Biehn Archive, multifandomový archív fanúšikovských prác zameraný na postavy, ktoré hral herec Michael Biehn, bude importovaný na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

PHOENIX: Michael Biehn Archive bol umiestnený na stránke eFiction, ale zmenila sa na nezabezpečenú a Tarlan, moderátor, musel obmedziť prístup. Tarlan sa vyjadril, že “presúvam archív na AO3, keďže má omnoho lepšie funkcie na nahrávanie, zdielanie, čítanie, sťahovanie a hľadanie prác. A čo je ešte dôležitejšie, stará sa oň skupina dobrovoľníkov, ktorí MILUJÚ fandom vo všetkých jeho mnohých podobách a zabezpečia, aby práce ostali bezpečné, chránené a prístupné v dohľadnej budúcnosti.”

Účelom projektu Záchrana online archívov výboru Otvorených dverí je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác na AO3. Otvorené dvere spolupracujú s moderátormi na importe v prípade, že im chýbajú financie, čas alebo iné zdroje na udržanie nezávislosti ich archívu. Otvorené dvere považujú spoluprácu s moderátormi, ktorí sa snažia o presun archívov, a takisto priznanie autorstva a získanie kontroly nad vlastnými prácami, za veľmi dôležité. Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s Tarlan pri importe PHOENIX: Michael Biehn Archive do samostatnej, prehľadávateľnej zbierky na AO3. Ako súčasť uchovania kompletného archívu budú všetky fanúšikovské práce a fanarty, ktoré sú momentálne nahraté na archíve, hosťované na serveroch OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a uložené na stránkach príslušných AO3 prác. Odkazy na staré webstránky časom presmerujú do kolekcií na AO3, ktoré môžete prehľadať a filtrovať, aby ste lokalizovali jednotlivé importované práce.

S importovaním prác z archívu PHOENIX: Michael Biehn Archive na AO3 začneme po skončení mája. Import však nemusí začať po dobu niekoľkých mesiacov alebo aj rokov, v záležitosti od veľkosti či komplexnosti daného archívu. Samotní tvorcovia sú vždy vítaní, aby importovali svoje vlastné práce a pridávali ich medzičasom do kolekcií.

Čo to znamená pre autorov, ktorí majú práce na PHOENIX: Michael Biehn Archive?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania, ju pridáme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3. Potom bude stará stránka permanentne uzatvorená.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z PHOENIX: Michael Biehn Archive, pokiaľ:

  1. si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili na archíve
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3 alebo aby neboli pridané do zbierok archívu
  5. budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno
  6. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť.

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu PHOENIX: Michael Biehn Archive emailu nemáte prístup, prosím kontaktuje Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s moderátorom PHOENIX: Michael Biehn Archive na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o:

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh PHOENIX: Michael Biehn Archive na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať PHOENIX: Michael Biehn Archive!

– tím Otvorených dverí a Tarlan


Tento príspevok bude možné komentovať 14 dní. Ak máte akékoľvek otázky, obavy či pripomienky týkajúce sa tohto importu aj po tomto dátume, prosím, nakontaktujte Otvorené dvere.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.