Październikowa Promocja Członkostwa: Chronimy

Siedem Lat, Siedem Cudów – Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) – Promocja Członkostwa, 19-26 Października 2014

Jedną z najlepszych rzeczy w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest to, że nigdy nie traktujemy fanów jak towaru.

Fandom staje się coraz bardziej widoczny – nie tylko z powodu kreatywnej energii, ale dlatego, że producenci, twórcy i specjaliści od marketingu widzą w fanach potencjalne źródło zysków. Wasze wsparcie pomaga nam promować fandom jako sferę wolną od wpływów komercyjnych.

Różne kreatywne przedsiębiorstwa zabiegają o względy fanów, jednocześnie nie rozumiejąc, co jest dla fandomu ważne, lub o to nie dbając. Fandom to coś więcej niż darmowa siła robocza, a twórczość fanowska to coś więcej niż tylko źródło zysków.

OTW powstała jako reakcja na sytuacje, w których inne serwisy padały ofiarami komercyjnego wyzysku oraz jako odpowiedź na ich zamknięcie, kiedy to fani tworzący społeczności na tych serwisach zostali całkowicie zignorowani. OTW od dawna była zdania, że fandom powinien być pozytywną, afirmatywną sferą, co oznacza, że powinien być wolny od wpływów komercyjnych, próby kontroli i wyzysku. W różnorodności tkwi nasza siła, a w tym wypadku różnorodność oznacza ochronę niekomercyjnych prac fanowskich. W opisie naszej wizji jest wymienione:
“Jesteśmy innowacyjni i aktywni w ochronie i obronie naszej pracy przed wyzyskiem komercyjnym oraz problemami prawnymi.”

Robimy to m.in. przez Komisję Pomocy Prawnej, która opowiada się po stronie fanów i szeroko interpretuje prawo dowolnego użytku odnośnie do prac fanowskich. Chronimy również twórców, czy to przez udzielanie indywidualnych porad o radzeniu sobie z prawem autorskim i innymi aspektami prawnymi; czy to przez rozmowy o prawach autorskich i o DMCA; czy to przez ostrzeganie fanów przed potencjalnie szkodliwymi sytuacjami; czy to poprzez oferowanie fanom informacji i odpowiedzi na pytania.

Wpierając finansowo OTW, pomagasz nam kontynuować naszą misję kultywowania fandomów jako tętniących energią sfer, gdzie swobodnie można tworzyć i cieszyć się z twórczości innych.