Pautes per presentar esdeveniments

El Comitè de Comunicacions publica un article mensual que promociona els esdeveniments llistats al Calendari d’esdeveniments de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives).

Encoratgem les propostes d’esdeveniments pel calendari en qualsevol idioma, sempre que es tracti de:

1) Esdeveniments relacionats amb fans que siguin oberts al públic, sigui en línia o en persona.
2) Esdeveniments acadèmics com ara conferències, publicacions i peticions d’articles que siguin part d’estudis acadèmics sobre fans.
3) Esdeveniments relacionats amb les tecnologies de codi obert.

La publicació mensual és un recull del llistat del calendari per aquell mes, així com peticions de participació de recerca que compleixin amb els següents requisits:

Té l’aprovació de la Junta d’avaluació institucional (Institutional Review Board) / Comitè d’Ètica?

Som conscients que hi ha investigadores i investigadors independents que no poden obtenir una supervisió aprovada perquè no són afiliats. En aquests casos es pot presentar com a substitutiu un currículum que inclogui obres anteriors i credencials, així com un enllaç a obres anteriors que estiguin disponibles en línia i siguin d’accés obert.

Hi ha un formulari de consentiment per als i les participants al que puguem enllaçar?

No inclourem recerca que no especifiqui les limitacions d’edat per participants o que no especifiqui quin ús es farà de les dades, quin és el procediment (si no es tracta d’una enquesta en línia), qui tindrà accés a aquestes dades i com es preservarà la privacitat de les persones participants.

Hi ha dades de contacte completes de la persona investigadora (i el seu comitè o persona supervisora si s’escau)?

Aquesta informació ha d’incloure la seva afiliació institucional, si n’hi ha, així com una adreça electrònica i física on puguin ser contactats/des.

La informació serà compartida amb la comunitat un cop sigui completada?

Això es pot fer contactant amb Comunicacions perquè enllacin als resultats.

Si us plau, posa’t en contacte amb Comunicacions per presentar qualsevol dels esdeveniments aquí mencionats.