Paramos ir Narystės DUK

Paramos ir Narystės DUK

Kaip galiu paaukoti OTW?

Norėdami paaukoti lėšų, užpildykite mūsų paramos formą.

Ačiū už jūsų paramą! Jei turite bet kokių klausimų ar problemų užbaigiant aukojimo procesą, susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda.

Ar galiu paaukoti lėšų čekiu? Kur turiu jį nusiųsti?

Taip, jei esate Jungtinių Valstijų gyventojas. Deja, šiuo metu negalime priimti čekių iš kitų šalių. Užpildykite mūsų paramos formą, pasirinkite variantą „I will send payment by check“ („Išsiųsiu mokėjimą čekiu“), ir siųskite savo čekį toliau nurodytu adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Čekiu paaukotų lėšų įskaitymas gali užtrukti iki 3 savaičių. Jei turite klausimų, susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda.

Ar galiu aukoti grynaisiais ar pinigų perlaida?

Taip, jei aukojate JAV doleriais, tačiau parama grynaisiais ar pinigų perlaida bus priimta tik kaip narystės nesuteikianti parama. Narystės tikslais mums reikia turėti galimybę susieti jūsų mokėjimą su banko sąskaita ar kredito kortele, kad vykdydami rinkimus galėtume įsitikinti, kad esate realus asmuo.

Norėdami paaukoti, siųskite pinigus toliau nurodytu adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Jei turite klausimų, susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda.

Ar galiu aukoti kitomis valiutomis nei JAV doleriai?

Taip, galite aukoti internetu naudodami mūsų paramos formą. (Atkreipkite dėmesį, kad galime priimti aukas grynaisiais pinigais ar čekiais tik JAV doleriais). Jei aukojate naudodami mūsų internetinę formą, jūsų formoje bus paprašyta nurodyti konkrečią aukojamą sumą JAV doleriais; po to galėsite užbaigti mokėjimą naudodami kredito kortelę ar PayPal.

Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda arba PayPal pagalbos skyriumi.

Ar parama OTW yra apmokestinama? Jei taip, koks yra OTW federalinis mokesčių mokėtojo kodas (EIN)?

Taip, Jungtinėse Valstijose. OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) yra įregistruota kaip pelno nesiekianti organizacija pagal JAV mokesčių kodeksą 501(c)(3), todėl visa mums skiriama parama yra apmokestinama. Mūsų EIN Jungtinėse Valstijose yra 38-3765024; šis kodas taip pat bus nurodytas jūsų paramos kvite jūsų apskaitai.

Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų buvimo vieta nėra JAV, jūsų parama gali būti apmokestinama arba ne. Susisiekite su mokesčių konsultantais ir išsiaiškinkite, ar dovana pelno nesiekiančiai organizacijai pagal JAV mokesčių kodeksą 501(c)(3) yra apmokestinama pagal jūsų vietinius įstatymus.

Susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda, jei turite daugiau klausimų.

Kodėl paramos formoje prašote nurodyti mano vardą, pavardę ir adresą? Ar galiu paaukoti anonimiškai?

Jei aukojate siekdami tapti nariu, mums reikia susieti jūsų paramą su konkrečiu asmeniu teisiniais tikslais, kad galėtume išvengti atvejų, kai vienas asmuo paaukoja kelis kartus ir įgyja kelis balsus (daugiau informacijos – tolesniame skyriuje Kodėl tam, kad turėčiau teisę balsuoti OTW rinkimuose, turiu būti sumokėjęs narystės mokestį?)

Jūsų informacija bus saugoma, esame prisiėmę griežtus duomenų apsaugos įsipareigojimus. Niekada nesusiesime jūsų tikrųjų ir fanų tapatybių. Daugiau informacijos – mūsų Privatumo politikoje.

Jei norite paremti mus nenurodydami savo adreso, galite paaukoti netapdami nariais – tai galite padaryti grynaisiais pinigais ar pinigų perlaida (tik JAV doleriais). Daugiau informacijos – ankstesniame skyrelyje Ar galiu aukoti grynaisiais ar pinigų perlaida?.

Susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda, jei turite daugiau klausimų.

Kuo skiriasi narystę suteikianti parama nuo narystės nesuteikiančios paramos?

Jei paaukojate siekdami narystės, tampate OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) nariu: galite balsuoti kasmetiniuose Direktorių tarybos rinkimuose. Daugiau informacijos apie rinkimų procesą rasite interneto svetainėje OTW Rinkimai, arba susisiekus su Rinkimų komanda.

Narystės nesuteikiančią paramą mes labai vertiname, tačiau tokiu būdu jūs netapsite OTW nariu ir jums nebus suteikta balsavimo teisė.

Kodėl tam, kad turėčiau teisę balsuoti OTW rinkimuose, turiu būti sumokėjęs narystės mokestį?

Kaip ir dauguma pelno nesiekiančių organizacijų, OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) naudoja narystės mokestį kaip paprastą ir lengvai patikrinamą priemonę užtikrinti, kad kiekvienas jos narys būtų vienas fizinis asmuo. Kitu atveju vienas asmuo galėtų tapti nariu keletą kartų ir galėtų kelis kartus balsuoti mūsų rinkimuose.

Šis mokestis taip pat naudojamas kaip parama OTW – apmokant tiek organizacijos, tiek ir visų mūsų projektų veiklos išlaidas, kad mums nereikėtų naudoti reklamos ar įvesti mokestį visiems naudotojams. Mes siekiame, kad minimali narystės auka būtų kiek įmanoma mažesnė, ir bet kas, kam rūpi organizacija, galėtų tapti jos nariu, tačiau tikimės, kad didžioji dalis narių, jei tik gali, paaaukos daugiau!

Ar galiu padovanoti narystę kam nors kitam?

Kadangi siekiame užtikrinti, kad mūsų rinkimai būtų sąžiningi ir visi balsavimo teisę turintys OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) nariai būtų realūs asmenys, neleidžiame narystės dovanoti. Naudodami mūsų formą, jūs galite paaukoti lėšų kitų asmenų garbei, tačiau tai nesuteiks jiems nario statuso.

Ar turėdamas narystę gausiu pakvietimą į AO3?

Ne. OTW (Transformacinių darbų organizacijos) narystė ir Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvo) paskyra nėra niekaip susietos. Kad galėtumėte susikurti AO3 paskyrą, stokite į kvietimų eilę. Parama OTW padeda mums vykdyti AO3 veiklą, todėl esame labai dėkingi už jūsų paramą, tačiau esame pasiryžę užtikrinti, kad AO3 išliktų nemokama paslauga, prieinama visiems. Nėra jokio individualios paramos ir AO3 paskyrų ryšio.

Jei turite klausimų dėl kvietimų prisijungti prie AO3, susisiekite su AO3 Pagalba.

Ar mano narystė OTW bus susieta su mano AO3 paskyra?

Ne, OTW (Transformacinių darbų organizacijos) narystė ir Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvo) paskyra nėra niekaip susietos. OTW ypač palaiko fanų teisę atskirti savo fanų ir ne fanų tapatybes. Mes niekada nesusiesime šių dviejų tapatybių, ir mūsų duomenų bazės, kuriose saugoma mūsų narysčių informacija bei AO3 paskyrų informacija, yra visiškai atskiros. Mūsų duomenų saugojimo ir naudojimo principai nustatyti mūsų Privatumo politikoje.

Kokia yra narystės trukmė? Kaip žinoti, ar galiu balsuoti?

Jūsų narystė galioja vienus metus nuo paskutinio jūsų aukojimo. Jei nusprendžiate tapti OTW nariu ir jūsų parama gaunama iki narių registracijos tų metų rinkimams termino pabaigos, kurią paskelbia OTW Rinkimų komanda, galite balsuoti.

Jei nežinote, kada paskutinį kartą paaukojote, susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda. Jei turite klausimų apie narių registracijos terminą ar rinkimų procesą, susisiekite su Rinkimų komanda.

Kur keliauja mano paaukotos lėšos? Kur OTW išleidžia gautus pinigus?

Jūsų paaukotos lėšos padeda OTW (Transformacinių Darbų Organizacijai) vykdyti veiklą ir savo projektus. Esame iš savanorių sudaryta organizacija, todėl didžioji dalis mūsų išlaidų yra susijusios su mūsų projektų išlaikymu.

Norėdami daugiau sužinoti apie naujausias mūsų išlaidas ir planuojamą biudžetą, toliau skaitykite:

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda.

Ar galiu skirti paramą konkretiems OTW projektams ar išlaidoms?

Šiuo metu nėra galimybės skirti paramą konkrečiam OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) projektui ar konkrečioms išlaidoms. Yra kelios išlaidų grupės, kurios yra susijusios ne su konkrečiais projektais, o su pačia organizacija: pavyzdžiui, programinė įranga, kurią mūsų savanoriai naudoja susirinkimams organizuoti ir planams rengti; serverių, naudojamų tiek mūsų vidaus dokumentams, tiek ir Archive of Our Own – AO3 (Mūsų archyvo) turiniui, priežiūra; ir Fanlore, AO3 ir mūsų vidinių duomenų saugyklų užkarda. Parama naudojama visoms šioms sritims ir kitų OTW projektų išlaikymui.

Kaip galiu gauti visų savo aukojimų per šiuos mokestinius metus santrauką?
Kas yra padėkos dovana? Kaip galiu ją gauti?

Padėkos dovanos yra daiktai, kuriuos galite pasirinkti gauti, jei paaukojate daugiau kaip 40 USD. Galimų gauti dovanų sąrašas nuolat keičiamas. Norėdami peržiūrėti dabartinį sąrašą, eikite į paramos formą.

Paaukojau pakartotinai. Ar galėsiu gauti padėkos dovaną, kai mano paaukotos lėšos pasieks reikiamą sumą?

Taip! Susisiekite su mūsų Plėtros ir Narystės komanda ir parašykite, kurios dovanos norėtumėte. Kai jūsų paaukotos lėšos pasieks reikiamą sumą, išsiųsime ją jums.

Kaip galiu nustatyti pasikartojantį paramos teikimą (paaukoti __ USD kas __ mėnesius (-ių))? Ar pasikartojanti parama gali būti skaičiuojama man siekiant tapti nariu?

Apsilankykite mūsų Pakartotinės paramos puslapyje, kad nustatytumėte pasikartojančią paramą.

Jei pasirinksite narystės variantą, pasikartojanti parama bus skaičiuojama narystei suteikti.

Kaip galiu nutraukti pasikartojančią paramą ar pakeisti jos sumą, kurią nustačiau anksčiau, arba pakeisti savo naudojamą kredito kortelę?

Norėdami nutraukti pasikartojančią paramą, PayPal puslapyje pasirinkite savo paskutinį mokėjimą ir eikite į „Manage payments for …“ puslapį arba pasirinkite „Payments“ skirtuką savo PayPal nustatymų puslapyje. Pasikartojančios paramos dydis negali būti keičiamas. Jei norite pakeisti savo pasikartojančios paramos sumą, pirma turite nutraukti dabartinę pasikartojančią paramą, ir tada nustatyti naują.

Norėdami pakeisti paramai naudojamą kredito kortelę, turėsite pakeisti PayPal mokėjimo duomenis. Daugiau informacijos apie tai rasite PayPal help puslapyje, taip pat galite susisiekti su PayPal pagalba.

Jei skiriu paramą kito asmens garbei, ar jie gaus apie tai pranešimą?

Ne. Nurodyti el. pašto adresą „In Honor of“ (… garbei) laukelyje yra nebūtina, ir tokiu būdu nėra sukuriamas joks pranešimas, tačiau asmuo, kurio garbei paaukojote, gaus bendruosius visiems aukotojams skirtus el. laiškus.

Šiuo metu aukoti neturiu galimybės, tačiau norėčiau remti jūsų darbą. Ar vietoje to galiu tapti savanoriu OTW?

Visos šiuo metu laisvos pozicijos išvardytos mūsų Savanoriavimo puslapyje. Jei pozicija, kuri jus domina, šiuo metu sąraše nėra nurodyta, apsilankykite šiame puslapyje vėliau bei sekite naujai skelbiamas laisvas pozicijas. Savo naujienų kanaluose visada paskelbiame informaciją apie naujas pozicijas OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje).