Paparating na ang Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha ngayong 2024!

Ang bilis ng panahon! Ipinagdiriwang na natin ang ika-sampung anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha sa OTW (Organisasyon para sa mga Nagbabagong Katha).

Tuwing ika-15 ng Pebrero, sa araw na ito sampung taon na ang nakalipas, ipinagdiwang ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ang ika-isang milyong nailimbag na hangang-katha, ang mga fandom ay nagsasama-sama upang ipagbunyi ang Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha at mga hangang-katha sa lahat ng anyo—katha, sining, video, zine, meta, at iba pa—at ang kanilang kahalagahan sa mga fannish na komunidad sa buong mundo.

Nais naming marinig ang iyong mga karanasan sa loob ng fandom—bilang tagahanga, manlilikha, at miyembro ng iyong komunidad. Ang tema para sa darating na Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha ay 10: magbigay ng 10 pinakamahalagang bagay sa fandom para sa iyo, magbahagi ng isang karanasan sa nakalipas na 10 taong ikaw ay nasa fandom, o, kung nais mong magbalik-tanaw, magsabi ng 10 nakakatawa, nakakasabik, o natatanging alaala na nangyari sa iyong mga fandom.

Magbabantay kami para sa mga kwentong ibabahagi ng mga tagahanga, kaya i-tag niyo ang inyong mga paskil kasama ang #IFD2024 at i-si-signal boost namin ang mga ito sa mga sa mga social media account ng OTW News.

Sa darating na mga linggo ay aming ibabalita kung ano ang gagawin ng OTW para sa Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha ngayong 2024. Ngunit nais din naming malaman kung anong gagawin mo at ng iyong fandom para ipagdiwang ang ika-10 taon ng kaganapang ito! Noong Disyembre,tinanong namin kung ano ang balak gawin ng iyong komunidad para sa darating na Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha: kami ay mangongolekta ng mga impormasyon at mga kawing para sa mga kaganapan hanggang ika-28 ng Enero. Matapos ay hihikayatin namin ang iba pang tagagamit sa parehong website at accounts sa social media na sumali sa mga kaganapang ito, kasama na rin ang aming sariling palatuntunan, kaya siguraduhin ibahagi ang iyong mga pagdiriwang!

Ikinatutuwa naming ibahagi ang milestone na ito kasama kayo, at gusto naming malaman kung ano ang inyong gagawing pagdiriwang! Inaabangan naming mabasa kung ano ang ibig sabihin ng fandom at mga hangang-katha para sa iyo!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.