Pananalapi ng OTW: Pagbabago sa Badyet sa Taong 2021

Ngayong 2021, ipinagpatuloy ng pangkat ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ang gawain nitong siguraduhing binabayaran ng organsisayon ang mga bayarin nito, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Nagpapatuloy ang paghahanda para sa pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi para sa 2020!

Samantala, masigasig na nagtatrabaho ang pangkat sa pagbabago sa badyet sa taong 2021 at masaya nila itong ipinakita rito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2021 para sa karagdagang detalye):

Mga Gastusin sa Taong 2021

Mga gastusin ayon sa programa: Ating Sariling Sisidlan: 62.1%. Open Doors: 0.3%. Nagbabagong Katha at Kultura: 0.5%. Fanlore: 2.9%. Ligal na Pagtataguyod: 0.7%. Kaloob - Libro ng Vidding: 0.2%. Administrasyon: 16.2%. Programa para sa Pangangalap ng Pondo: 17.1%.

Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)

US$125,025.02 ang nagastos; US$102,050.46 ang natira

 • US$125,025.02 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$227,075.48 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Napupunta ang 62.1% ng mga gastusin ng OTW sa pamamahala ng AO3. Kasama na rito ang karamihan ng mga gastusin para sa aming server—mga bagong binili at ang patuloy na colocation at pagpapanatili—mga tools ng pagsubaybay sa pagtakbo ng website, at iba pang mga lisensyang kaugnay sa sistema, pati na ang mga bayarin na nakalahad sa ibaba (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).
 • Kasali sa inaasahang gastusin ng AO3 para sa taong ito ang US$100,000.00 para sa pagpapalawak ng kakayahan ng server na hawakan ang inaasahang paglaki ng trapiko ng site sa buong taon.

Fanlore

US$5,527.77 ang nagastos; US$5,169.81 ang natira

 • US$5,527.77 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$10,697.58 total this year, ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng Fanlore sa mga bayarin para sa nakalaang server hardware, pagpapanatili, at colocation (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Transformative Works and Cultures – TWC (Nagbabagong Katha at Kultura)

US$339.00 ang nagastos; US$1,500.00 ang natira

 • US$339.00 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$1,839.00 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng TWC sa pangangalaga ng website para sa journal, at sa mga bayarin para sa paglalathala at pag-iimbak nito (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Open Doors

US$450.48 ang nagastos; US$710.37 ang natira

 • US$450.48 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$1,160.85 ngayong taon, hanggang ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Open Doors sa pangangalaga, pag-backup at mga gastusin ng domain para sa mga inililipat na sisidlang panghangang-katha (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Legal Advocacy (Ligal na Pagtataguyod)

US$0.00 ang nagastos; US$2,500.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$2,500.00 ngayong taon, hanggang ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng Ligal sa pagbabayad ng filing para sa iba’t ibang mga aktibidad, kabilang na ang mga trademark ng OTW (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Kaloob para sa aklat ni F. Coppa tungkol sa Kasaysayan ng Fanvidding

US$0.00 ang nagastos; US$598.32 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$598.32 ngayong taon, hanggang ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nanggagaling ang pera sa kaloob na ito sa isang donasyong ibinigay sa OTW noong taong 2020 para sa layuning mabayaran ang mga gastusing kaugnay sa paggawa ng libro ni Francesca Coppa patungkol sa kasaysayan ng fanvidding. Ang Unibersidad ng Michigan ang maglalathala ng libro at mangangalaga ng mga fanvid, at gagawin itong libre online para mabasa at magamit ng lahat.
 • Para sa karagdagang pagwawasto at paglalathala ng mga gastusing nakatakda sa badyet (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Programa para sa Pangangalap ng Pondo

US$31,423.46 ang nagastos; US$31,224.00 ang natira

 • US$31,423.46 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$62,647.46 ngayong taon, hanggang ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Programa para sa Pangangalap ng Pondo sa mga kabayarang pantransaksyon mula sa pagpo-proseso ng kabayaran na isinasagawa ng mga ikatlong-partido para sa bawat donasyon, pamimili at pagpapadala ng mga regalo ng pasasalamat, at sa mga instrumentong ginamit sa pangangalaga ng database ng mga miyembro ng OTW at pagsusubaybay ng linya ng komunikasyon sa mga nagkaloob at magkakaloob ng donasyon (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa para sa pangangalap ng pondo).

Administrasyon

US$12,448.35 ang nagastos; US$46,816.06 ang natira

 • US$12,448.35 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$59,264.41 ngayong taon, hanggang ika-31 ng Hulyo, 2021.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng administrasyon ng OTW sa pangangalaga ng aming website, mga domain, bayad sa pagseseguro, pagsumite ng buwis, at pagsusuri sa mga taunang pahayag ukol sa pananalapi, pati na rin ang mga kagamitan sa komunikasyon, pangangasiwa, at accounting (tingnan ang lahat ng gastusin ng administrasyon).

Kita sa Taong 2021

Kita ng OTW: Donasyon mula sa kampanya noong Abril: 49.7%. Donasyon mula sa kampanya noong Oktubre: 7.4%. Donasyon mula sa labas ng kampanya: 34.9%. Donasyon mula sa programa ng pagtutugma: 7.9%. Kita ng interes: <0.1%. Royalties: <0.1%. Ibang kita: <0.1%.

 • Ganap na sinusuportahan ang OTW ng inyong mga donasyon—maraming salamat sa iyong kabutihang loob!
 • Natatanggap namin ang malaking bahagi ng aming mga donasyon kada taon mula sa aming mga kampanya para sa pangangalap ng pondo sa mga buwan ng Abril at Oktubre, na bumubuo sa 57% ng aming kita sa taong 2021 kapag pinagsama. Nakatatanggap din kami ng mga donasyon mula sa mga programa ng pagtutugma ng employer, royalties, Amazon Smile, at PayPal Giving Fund, na nangangasiwa ng mga donasyon mula sa mga programa tulad ng Humble Bundle at eBay for Charity. Kung nais mo kaming suportahan habang namimili ka sa mga website na ito, mangyari lamang na piliin ang “Organization for Transformative Works” bilang iyong piling di-pangkalakal na organisasyon!
 • Salamat sa iyong kabutihang-loob sa nagdaang mga taon at nakalikom kami ng malaki-laking pondo na maaaring magamit sa pagbabayad sa mga bilihing mas malaki pa sa karaniwang bilihin. Gaya ng dati naming ipinahayag, may plano kaming i-upgrade ang kapasidad ng mga server ng AO3 at lubos itong magpapalaki sa aming mga gastusin para sa server equipment at server hosting sa darating na mga taon. Nangangailangan din ang paglago ng AO3 at iba pang mga proyekto ng OTW ng mas maraming pang-administratibong suporta na lalo pang magpapalaki sa aming mga gastusin.
 • US$482,542.83 ang natanggap sa ngayon (hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2021) at US$542,972.85 ang maaaring matanggap sa pagtatapos ng taon.

US$482,542.83 ang ibinigay na donasyon; US$60,430.02 ang natira

Mayroon ka bang mga katanungan?

Kung may mga katanungan ka ukol sa badyet o sa estadong pinansyal ng OTW, mangyaring makipag-ugnayan sa komite ng Pananalapi. Magsasagawa kami ng paghahanda para sa isang open chat upang masagot ang anumang katanungan na mayroon ka. Mangyaring isaalang-alang na wikang Ingles ang gagamitin dito. Pumunta sa Ingles na bersyon ng paskil na ito para sa karagdagang impormasyon ukol sa kung kailan ito magaganap at kung paano makakasali.

Para ma-download ang spreadsheet ng pagbabago sa badyet ng OTW sa taong 2021, mangyaring sundan ang kawing na ito.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Report

Comments are closed.