Pananalapi ng OTW: Pagbabago sa 2022 Badyet

Sa buong taon, ipinagpatuloy ng pangkat ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ang gawain nitong siguraduhing binabayaran ng organsisayon ang mga bayarin nito, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Gumawa din ng pagbabago ang pangkat sa istruktura ng pamantayan ng pagtutuos ng salapi upang mas maipakita ang aktibidad sa pananalapi ng OTW. Nagpapatuloy ang paghahanda para sa pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi para sa 2021!

Masigasig na nagtatrabaho ang pangkat sa pagbabago sa badyet sa taong 2022 at malugod nila itong ipinakikita rito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2022 para sa karagdagang detalye):

Mga Gastusin sa Taong 2022

Mga gastusin ayon sa programa: Ating Sariling Sisidlan: 66.8%. Open Doors: 0.6%. Nagbabagong Katha at Kultura: 0.4%. Fanlore: 3.4%. Ligal na Pagtataguyod: 0.7%. Con Outreach: 0.1%. Kaloob - Libro ng Vidding: 0.1%. Administrasyon: 13.5%. Programa para sa Pangangalap ng Pondo: 14.4%.

Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)

US$290,688.25 ang nagastos; US$85,498.19 ang natira

 • US$290,688.25 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$376,186.44 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Napupunta ang 66.8% ng mga gastusin ng OTW sa pamamahala ng AO3. Kasama na rito ang karamihan ng mga gastusin para sa aming server—mga bagong binili at ang patuloy na colocation at pagpapanatili—mga tool para sa pagsubaybay ng pagtakbo ng website, at iba pang mga lisensyang kaugnay sa sistema, pati na ang mga bayarin na nakalahad sa ibaba (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).
 • Kasama sa panibagong pagtatantiya sa mga gastusin ng AO3 ngayong taon ang planong US$42,000 para sa bahagyang pagpapalawak ng kapasidad ng server, upang patuloy na mapamahalaan ang paglaki ng trapiko ng site nang mahusay, pati na ang pagpapalit sa mga kasalukuyang kagamitan.

Fanlore

US$14,564.40 ang nagastos; US$4,712.50 ang natira

 • US$14,564.40 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$19,276.90 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng Fanlore para sa isang tool sa pagsipi para sa wiki, pati na ang mga bayarin para sa nakalaang server hardware, pagpapanatili, at colocation (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Transformative Works and Cultures – TWC (Nagbabagong Katha at Kultura)

US$275.00 ang nagastos; US$2,074.00 ang natira

 • US$275.00 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$2,349.00 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng TWC sa pangangalaga ng website para sa journal, at sa mga bayarin para sa paglalathala at pag-iimbak nito (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Open Doors

US$1,234.42 ang nagastos; US$2,225.56 ang natira

 • US$1,234.42 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$3,459.98 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Kasama sa mga gastusin ng Open Doors ang hosting, pag-backup, at domain para sa mga inililipat na sisidlang panghangang-katha, mga gastos sa shipping na nauugnay sa pag-iingat ng mga hangang-katha, at software sa pag-ticket tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Legal Advocacy (Ligal na Pagtataguyod)

US$0.00 ang nagastos; US$4,000.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$4,000.00 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng Ligal sa filing fees at iba pang gastusin na nauugnay sa mga kumperensya at pagdinig (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Con Outreach

US$0.00 ang nagastos; US$780.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$780.00 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Kasama sa mga nakatakdang gastusin ang pagiging kaanib sa WorldCon ng mga boluntaryo upang makadalo at pagiging kinatawan ng OTW sa ChiCon (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Kaloob para sa aklat ni F. Coppa tungkol sa Kasaysayan ng Fanvidding

US$660.00 ang nagastos; US$0 ang natira

Fundraising (Programa para sa Pangangalap ng Pondo)

US$48,796.15 ang nagastos; US$32,166.00 ang natira

 • US$48,796.15 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$80,962.15 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Programa para sa Pangangalap ng Pondo sa mga kabayarang pantransaksyon mula sa pagpo-proseso ng kabayaran na isinasagawa ng mga ikatlong-partido para sa bawat donasyon, pamimili at pagpapadala ng mga regalo ng pasasalamat, at sa mga instrumentong ginamit sa pangangalaga ng database ng mga miyembro ng OTW at pagsusubaybay ng linya ng komunikasyon sa mga nagkaloob at magkakaloob ng donasyon (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Administration (Administrasyon)

US$27,985.04 ang nagastos; US$48,162.28 ang natira

 • US$27,985.04 ang nagastos mula sa kabuuang halaga na US$76,147.32 ngayong taon, hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022.
 • Kasama sa mga gastusin ng administrasyon ng OTW ang pangangalaga ng aming website, mga marka ng kalakal, mga domain, bayad sa pagseseguro, pagsumite ng buwis, at pagsusuri sa mga taunang pahayag ukol sa pananalapi, pati na rin ang mga kagamitan sa komunikasyon, pangangasiwa, naka-encrypt na imbakan ng dokumento, at accounting (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Kita sa Taong 2022

Kita ng OTW: Donasyon mula sa kampanya noong Abril: 46.6%. Donasyon mula sa kampanya noong Oktubre: 8.3%. Donasyon mula sa labas ng kampanya: 33.2%. Donasyon mula sa programa ng pagtutugma: 11.7%. Kita ng interes: <0.1%. Royalties: 0.1%. Ibang kita: <0.1%.

 • Ganap na sinusuportahan ang OTW ng inyong mga donasyon, maraming salamat sa inyong kabutihang loob!
 • Natatanggap namin ang malaking bahagi ng aming mga donasyon kada taon mula sa aming mga kampanya para sa pangangalap ng pondo sa mga buwan ng Abril at Oktubre, na bumubuo sa 55% ng aming kita sa taong 2022 kapag pinagsama. Nakatatanggap din kami ng mga donasyon mula sa mga programa ng pagtutugma ng employer, royalties, Amazon Smile, at PayPal Giving Fund, na nangangasiwa ng mga donasyon mula sa mga programa tulad ng Humble Bundle at eBay for Charity. Kung nais mo kaming suportahan habang namimili ka sa mga website na ito, mangyari lamang na piliin ang “Organization for Transformative Works” bilang iyong piniling organisasyon sa kawanggawa!
 • US$512,358.90 ang natanggap sa ngayon (hanggang sa ika-31 ng Hulyo, 2022) at US$600,118.51 ang maaaring matanggap sa pagtatapos ng taon.

US$512,358.90 ang ibinigay na donasyon; US$87,759.61 ang natira

Mayroon ka bang mga katanungan?

Kung may mga katanungan ka ukol sa badyet o sa estadong pinansyal ng OTW, mangyaring makipag-ugnayan sa komite ng Pananalapi. Magsasagawa rin kami ng paghahanda para sa isang bukas na talakayan upang masagot ang anumang katanungan mo. Mangyaring isaalang-alang na wikang Ingles ang gagamitin dito. Pumunta sa Ingles na bersyon ng paskil na ito para sa karagdagang impormasyon ukol sa kung kailan ito magaganap at kung paano makakasali.

Para ma-download ang spreadsheet ng badyet ng OTW sa taong 2022, mangyaring sundan ang kawing na ito.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Report

Comments are closed.