Panauhing Paskil ni Versaphile

Paminsan minsan, ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha), ay magkakaroon ng panauhing paskil sa Balitang OTW. Sila ay magbibigay ng panlabas na pananaw tungkol sa OTW o mga aspeto ng fandom kung saan ang aming mga proyekto ay maaaring may kinalaman. Ipinapahayag ng mga paskil ang personal na pananaw ng bawat maykatha at maaaring hindi naglalarawan ng pananaw o ng patakaran ng OTW. Malugod kaming tumatanggap ng mga suhestiyon mula sa mga tagahanga para sa mga susunod na panauhing paskil. Maaaring mag-iwan ng komento dito o makipag-ugnayan sa amin.

Si Versaphile ay “tiyak na isang datihan, bilang nasa online na fandom na ako mula 1995: sa mga nakalipas na taon ay nakasama ako sa mga fandom ng X-Files, Due South, Stargate SG-1, Lord of the Rings, Buffy the Vampire Slayer/Angel, Hornblower, Life on Mars, Doctor Who at BBC Merlin. Dati ay gumagawa ako ng maraming proyekto na imprastrakturang fannish, tulad ng mga archive at mga rec, pati na rin mga vid at manip, pero ngayon masaya na akong magsulat ng mga napakahahaba at angsty na epiko tungkol sa Merlin .” Ngayon, ikukuwento ni Versaphile ang karanasan niyang makipagtulungan sa Open Doors ng OTW, bilang may-ari ng mga archive na inililipat nila sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan).

Paano ka unang napasok sa fandom at sa mga hangang-katha?

Namana ko ang pagka-fannish sa Star Trek ng mga magulang ko, pero ang una kong tunay na fandom ay ang X-Files. Una akong nag-online noong 1994/1995, at nadiskubre ang Usenet at alt.tv.x-files at, lalo na, ang a.t.x.creative. Nahilig ako sa fanfic at hindi na ako lumingon pa mula noon. Read More

Halalan ng OTW 2016: handa ka na ba? Buwanang kalendaryo para sa 2016 na may palatandaan sa ika-23.

Halalan ng OTW 2016: Handa ka na ba?

Malapit na ang panahon ng halalan! Ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha), ang organisasyong di-pangkalakal na nasa likod ng Archive of Our Own – AO3 (Ang Ating Sariling Sisidlan), Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC at iba pang mga proyekto, ay magsasagawa ng halalan para sa Lupon ng Pangagasiwa nito sa ika-23 hanggang 26 ng Setyembre, 2016.

Upang makaboto, kailangan mong maging kasapi ng OTW bago lumagpas ang ika-23 ng Agosto, 2016. Sa ibang salita, kailangang nakapagbigay ka ng donasyong may suma total na US$10 o higit pa mula noong ika-23 ng Setyembre, 2015 AT pinili mo ang “kasapian” na opsyon. Kung hindi ka sigurado kung ito ay sumasaklaw sa iyong donasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming pangkat ng Pagsulong at Pag-anib.

Kung lalahok ka sa Kampanya para sa Pag-rehistro ng mga Botante, kami ay nag-aalok ng espesyal na handog bilang pasasalamat: sinomang magkaloob ng US$15 o higit pa ay makatatanggap ng natatanging tatlong paketeng stickers ng Halalan ng OTW. Huwag palagpasin ang iyong pagkakataong bumoto sa halalang ito. Magbigay na ng donasyon!

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong taga-salin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, tumungo lamang sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.

Image of a ballot

Pahayag ukol sa mga Kandidato para sa Halalan ng OTW 2016

Paghahayag ng mga Kandidato

Ang OTW (Pagsasaling-wika) ay nagagalak na ipahayag ang mga sumusunod na kandidato para sa Halalan ng 2016 (naka-alpabetong pagkakaayos ng ibinigay na pangalan):

  • James Beal
  • Kristina Busse
  • Priscilla Del Cima

Dahil mayroon tayong dalawang posisyon na kailangang punuan at 3 kandidato, ang halalan ng 2016 ay pagtutunggalian—iyon ay, pagbobotohan ng mga miyembro ng OTW kung sino sa mga kandidato ang magpupuno ng mga posisyon. Read More