Närmsta fan-anhörig

Att tänka på sin egen död är vanligtvis svårt. Men vad händer om du tänker på effekten som din död skulle på din identitet som fan? Om du är lik många av oss, kommer tanken förmodligen med en känsla av panik:

“Vad skulle hända med alla mina verk?”

Eller möjligen: “Vad skulle hända om min mamma — eller min partner, eller mina barn — hittar mina verk?”

Det finns inget tvivel om att döden, denna verkliga sista utpost, blir ännu mer emotionellt och legalt komplicerad när den döda har en särskild identitet online, med webbsidor, bloggar, verk, epostadresser och konton på sociala media.

Vila i frid… men låt kommentarerna fortsätta?

Vad väntar du dig ska hända med dina verk och konton efter din död? Vad vill du ska hända med dem? I åtminstone ett fall har fans tagit beslutet: 2007 dog fic-författaren Thamiris och senare under året bestämde sig hennes vänner och andra fans för att donera pengar för att upprätthålla hennes webbsida och göra hennes LiveJournal-konto permanent. Fanlore har en profilsida om författaren och arbetet med hennes eftermäle.

För de flesta, vare sig din närvaro online är enkel eller komplicerad, kommer någon att behöva hantera dina elektroniska spår. Med tanke på detta rekommenderade den amerikanska regeringen 2012 att folk har ett testamente för sociala media, ett dokument som kan användas även av personer med annan nationstillhörighet. En testamentsexekutor online blir ansvarig för att avsluta epostadresser, sociala mediekonton och bloggar, samt verkställer den dödas sista önskan.

Också detta kan vara en överväldigande idé om din exekutor inte själv är ett fan men ändå måste bestämma vad som ska ske med den erotiska Destiel-ficen du lade upp 2010.

Att identifiera närmsta anhörig för AO3

Med tanke på detta har Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) infört möjligheten att bestämma en närmsta anhörig som fan – någon som får tillgång till dina konton i den händelse du skulle dö eller bli oförmögen att själv hantera dem. Genom att välja en person som kan agera å dina vägnar kan du bestämma i förväg hur dina AO3-konton ska hanteras i framtiden.

Kanske vill du att dina verk ska bevaras; kanske vill du att de ska anonymiseras eller raderas; kanske vill du att de ska kunna bli remixade eller ha verk som bygger på dem. Du kan själv välja om din identitet som fan ska finnas kvar efter din död eller inte. Lär dig mer om hur närmsta anhörig som fan fungerar.

Din närmsta anhörig som fan kan vara en del av en större plan för ditt testamente för sociala media. Hen kan också se till att dina läsare har någon att kontakta om de har frågor om den där WIP-n som aldrig blev färdig eller om deras favoritverk får någon fortsättning. Hur du än vill att dina verk ska hanteras ger detta dig en möjlighet att ha en plan redo.

Decembers förhandstitt på International Fanworks Day

Decembers förhandstitt på International Fanworks Day

International Fanworks Day (Internationella Dagen för Verk av Fans) äger rum den 15:e februari 2015! OTW (Organisationen för Transformativa Verk) planerar firandet för fullt men vi vill också veta vad du tänker göra!

Vad är International Fanworks Day?

Det är en dag för att hylla fans kreativitet i alla dess former, över hela världen. Vare sig det är i text, bild, ljud eller multimedia, och oavsett vilket land eller språk det kommer ifrån, så använder vi verk av fans som ett sätt att uttrycka vår kärlek för våra fandoms och svetsa samman våra egna gemenskaper och traditioner. På International Fanworks Day (IFD) (Internationella Dagen för Verk av Fans), vill vi att fans överallt ska visa hur viktiga verk av fans är för dem.

Hur kan vi fira det?

Här är några idéer — och vi skulle älska att få in fler från dig!

* Lägg upp ett verk under International Fanworks Day- taggenArchive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) eller lägg till taggen till ditt verk varhelst du väljer att lägga upp det.

* Delta i drabble-utmaningarna som vi kommer att hålla på våra OTW-nyhetskanaler.

* Länka till fem verk av fans där du lämnat feedback i en kommentar till vårt IFD-inlägg den 15:e februari.

* Ge oss förslag!

Håll ögonen öppna för fler meddelanden när vi närmar oss den 15:e februari!

Hur kan vi fira det?

Här är några idéer — och vi skulle älska att få in fler från dig!

* Lägg upp ett verk under International Fanworks Day- taggenArchive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) eller lägg till taggen till ditt verk varhelst du väljer att lägga upp det.

* Delta i drabble-utmaningarna som vi kommer att hålla på våra OTW-nyhetskanaler.

* Länka till fem verk av fans där du lämnat feedback i en kommentar till vårt IFD-inlägg den 15:e februari.

* Ge oss förslag!

Håll ögonen öppna för fler meddelanden när vi närmar oss den 15:e februari!

Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev nummer 86, November 2014

För mer information om våra kommittéers arbete, var god se listan på kommittéer på vår webbsida.

I. VINST FÖR JURIDISKA

Det har varit en mycket aktiv månad för Juridiska kommitténs uppdrag att företräda fans. I början av november lämnade de in en ansökan till U.S. Copyright Office om att förnya undantaget till Digital Millennium Copyright Act (DMCA), som OTW (Organisationen för Transformativa Verk)var med och vann 2009 och 2012. Detta gjorde det lagligt för skapare av fanvideor att rippa DVD-skivor och onlinekällor för att göra icke kommersiella fanvideor. Juridiska har också begärt att undantaget ska vidgas till att även innefatta rippandet av Blu-Rays för samma ändamål. Ansökan är bara första steget. Under de kommande månaderna ska de lämna in bevis och argument för att stödja behovet av undantag. Juridiska tackar alla som hittills har hjälpt dem med historier och information.

Juridiska fick också några goda nyheter denna månad baserat på det arbete de gjorde i april i fallet Garcia v. Google. I april lämnade Juridiska in ett uttalande till stöd för Googles begäran om att U.S. Ninth Circuit Court of Appeals (nionde kretsens hovrätt) åter ska pröva målet. Och vi lyckades! Den 12 november förklarade domstolen sin tidigare dom ogiltig och satte nytt datum för prövning. Den 25 november lämnade Juridiska in ytterligare ett uttalande som förklarade varför vi tyckte att det tidigare resultatet skulle främja onlinecensur och skada det fria ordet .

Juridiska gjorde också en del informationsarbete i november, när de hjälpte till att skapa utbildningsmaterial kring transformativa verk och den amerikanska lagen om fair use (tillåten användning). Deras inlägg angående ”Målet mot licensiering av verk av fans” utlöste en livlig diskussion på AO3s (Vårt Eget Arkiv), nyhetspost.

Slutligen har Juridiska under novembe också fortsatt arbeta med amerikanska patentverkets flerpartsprojekt för att förbättra processen kring DMCA-anmälningar och nedtagande av verk. De svarade också på flera frågor från fans. Som alltid är frågor varmt välkomna!

II. PÅ AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi hade två kodgrupperingar i november – (Kodsläpp 0.9.33 och 0.9.34) — och arbetar för närvarande på en tredje, med hjälp av splitter nya testare från vår senaste rekryteringsrunda! Tillgänglighet, Design och Teknologi hanterade ett säkerhetsproblem med våra utvecklingsdata genom att uppdatera vår krypteringsmetod och be våra användare att ändra sina lösenord (via nyhetsinlägg för AO3 samt riktade mail).

Taggorganisering hjälpteSupport lösa taggrelaterade problem, fixade några trasiga länkar i FAQn (Vanliga Frågor) för Taggorganisering och höll utbildningar kring särskilda frågor för organisatörer på nybörjar- och mellannivå.

Missbruk hanterade cirka 270 uppdrag i november. Fler uppdrag kommer ständigt. Snälla, kom ihåg att vårt team inte behöver mer än en rapport per problem; vi undersöker alla som kommer in. De flesta fall är lösta inom en vecka, men svårare fall kan ta upp till två veckor. Missbruk jobbar också med kodare för att skapa ett bättre sätt att följa förfrågningar om Närmsta fan-anhörig.

Dokumentation för AO3 skickade de fem första nya FAQ-erna (listorna på vanliga frågor) till andra kommittéer för revidering. Detta är sista steget i deras utarbetade arbetssätt, vilket betyder att de första nya FAQ-erna nästan är klara! De har också välkomnat en ny volontär och påbörjat arbete på den dokumentation som krävs för att kunna övergå från arbetsgrupp till kommitté, samtidigt som de skapar en vägkarta över kommitténs arbete 2015.

III. RIKTNING FRAMÅT

System har gjort vissa ändringar av OTWs interna emailkonstruktion för att i framtiden bättre kunna hantera de email som OTW skickar ut under en värvningskampanj, så att dessa mail inte förhindrar leveransen av våra interna email. Under tiden har, Riktlinjer för Innehåll påbörjat revisioner av Open Doors (Öppna Dörrars) FAQ, tillsammans med den kommittén.

Open Doors (Öppna Dörrar) meddelade att de avvaktar importen av Chains (tillgänglig på flera språk tack vare Översättning!). De får också mycket uppskattad hjälp från Tillgänglighet, Design och Teknologi angående ännu en arkivimportering, och har gjort framsteg med två andra pågående importeringar.

Översättning fokuserade på intern dokumentation och framtidsplanering, inklusive att omarbeta arbetsflöden för nyhetsinlägg. Ordföranden för Översättning jobbar hårt med att dokumentera träningen för att fungera som ordförande, såväl som en vägkarta för 2015.

Kommittén för Webbstrategi, Design och Utveckling har löst ett problem med OTWs webbsida som har orsakat ofta förekommande driftstopp.
Tidskrift håller på att samla ihop de slutliga versionerna av manuskript till de två första numren av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) som ska utkomma 2015. De kommer bli manusredigerade i januari.

IV. STYRNING

Valberedningen slutförde 2014 års valperiod med ett slutligt nyhetsinlägg från OTW, som innehöll utskrifter av de tre offentliga chattar som hölls med kandidater. De skriver nu en vägkarta för 2015 och tar kontakt med andra kommittéer för att få feedback.

Strategisk Planering har utarbetat en första plan från den lista över strategiska mål som brainstormades fram i oktober. De presenterade listan för all personal och volontärer för granskning, input och diskussion av konkreta åtgärder för genomförandet.

De höll därefter två organisationsomfattande chattar för att granska målen, tillsammans med all personal som ville delta. Dessutom har varje kommittéordförande kontaktats individuellt i syfte att de ska lämna åsikter om genomförandet av de särskilda mål som involverade deras kommittéer. När feedback har mottagits ska planen revideras och granskas på nytt.

Strategisk Planering välkomnade även ny personal som ska hjälpa till med att förfina den Strategiska Planen och avsluta undersökningsrapporter för varje kommitté och arbetsgrupp .

Utveckling och Medlemsskap arbetade med Styrelsen för att skapa ett inlägg om OTWs ekonomiska framtid efter vår rekordkampanj. Kommittén skapade också ett långt dokument med ämnet “vad vi har lärt oss”. På grund av tekniska svårigheter med OTW’s hemsida fanns det en del hakar i premiumbelöningen för donatorer. Men kommittén har löst det nu och saker borde gå smidigare framöver.

Dessutom meddelade Utveckling och Medlemskap att OTW deltar i Amazon Smile-programmet så att fans som handlar på Amazon automatiskt kan donera till OTW. De utvecklar också visitkort och brevpapper som organisationen ska använda.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Volontärer och Rekrytering tillbringade november med att dyka ner i internt kommittéarbete efter att de stängt alla externa rekryteringskampanjer för 2014. De har gjort stora framsteg med en intern revision av alla OTWs gemensamma verktyg. Dessutom har de startat en översyn av dokumentation kring rekryteringar, för att förbättra våra rekryteringstjänster 2015, fortsatt bedöma och revidera kommitténs interna dokumentation och tillvägagångssätt, samt arbetat med att ge feedback på det nyligen släppta utkastet av Strategiska Planen.

Nya kommittéordförande: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Volontärer och Rekrytering)
Ny kommittépersonal: Nerine Luna Cyran (Taggorganisering), ragingrainbow (Taggorganisering), Nary (Taggorganisering), theteapot (Översättning), Kirsten Korona (Kommunikation), Ridicully (Support), Kenna McKay (Support), LilyC (Support), Sparrow Rubin (Support), Amy Shepard (Strategisk Planering), FeminineBrain (Strategisk Planering), ytterligare 3 medarbetare inom Kommunikation, ytterligare 2 medarbetare inom Taggorganisering, ytterligare 3 medarbetare inom Support, ytterligare 1 medarbetare inom Strategisk Planering och 1 medarbetare inom System.
Nya medlemmar i arbetsgrupper: Amalia Blondet (AO3-Dokumentation)
Nya Volontärer inom Taggorganisering: 1 volontär inom TaggorganiseringNya volontärer inom Testning: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, och ytterligare 6 volontärer i denna grupp
Nya Volontärer inom Översättning: 1 volontär inom Översättning

Avgående Kommittémedlemmar: Priscilla Del Cima (Utveckling och medlemsskap), Camden (Kommunikation)
Avgående medlemmar av arbetsgrupper: EnthusiasmGirl (AO3-Dokumentation), ytteligare 3 volontärer inom AO3-Dokumentation
Avgående Volontärer inom Taggorganisering: 11 taggorganisatörer
Avågende Volontärer inom Översättning: Nothorse ytterligare 1 översättare