Image of a ballot

2019 Giới thiệu ứng cử viên cho đợt bầu cử của OTW

Giới thiệu ứng cử viên

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xin hân hạnh giới thiệu những ứng cử viên sau đây cho đợt bầu cử năm 2019 (tên theo thứ tự bảng chữ cái):

  • Astrid Olin*
  • Kirsten Wright
  • Morgan Schroeder
  • Rebecca Sentance

*Vào ngày mồng 1 tháng 7: Qua thông báo chính thức, Astrid Olin đã rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

Vì chúng tôi có 2 ghế trống và 4 ứng cử viên, năm 2019 SẼ CÓ tranh cử – nghĩa là những thành viên của OTW SẼ bầu xem những ứng cử viên nào sẽ gia nhập ban Giám đốc. Read More

Đợt Vận Động ngày 19-23 tháng 4 năm 2018 của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa

Bạn đã góp phần thay đổi OTW!

Đợt vận động quyên góp tháng 4 của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã kết thúc, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nhờ 4,700 người quyên góp từ 80 nước, chúng tôi quyên góp hơn 130,000 US$ trong những ngày qua, vượt xa mục tiêu 100,000 US$ ban đầu của chúng tôi! Read More