Banner wykonany przez caitie, przedstawiający gazetę z nazwą i logo OTW oraz jej projektów na stronach.

Newsletter Czerwiec 2014, Numer 81

Po więcej informacji na temat zakresu obowiązków naszych komisji, przejdź do listy komisji na naszej stronie.

I. FANLORE PRZEKROCZYŁO LICZBĘ 30,000 ARTYKUŁÓW

8 czerwca Fanlore przekroczyło liczbę 30,000 tysięcy postów, dzięki wpisowi Sparcicle na temat Nox et Lumos! Ostatnim razem Komisja Wiki świętowała tak duże osiągnięcie w lutym, kiedy to przekroczyła liczbę 500,000 edycji strony. Wielkie dzięki dla wszystkich gardeners (administratorów Fanlore) i autorów, którzy pomogli nam osiągnąć ten postęp!

II. WIĘCEJ NEWSÓW NA TEMAT PROJEKTÓW

Do Komisji Pomocy Prawnej dołączyło trzech nowych członków: Diane Girard, Elizabeth Gray i Kalli, którzy dzięki swojej zróżnicowanej wiedzy rozszerzą kompetencje komisji. Poza tym, to był kolejny pracowity miesiąc dla Pomocy Prawnej, która kontynuowała reprezentowanie USPTO i NTIA w procesie udziałowców, aby ulepszyć procedurę DMCA „notice and takedown” (“zawiadomienie i zamknięcie”). W toku procesu, Pomoc Prawna wzięła udział w kilku spotkaniach grupy roboczej i rozmowach konferencyjnych. Komisja opublikowała również dwa posty o tematyce prawnej, które mogą zainteresować fanów; pierwszy dotyczy fair use (dozwolonego użytku), drugi zaś orzeczenia U.S. Court of Appeals (Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych) w sprawie „Free Sherlock”. Jak zawsze, Pomoc Prawna czeka na wasze pytania!

Open Doors (Drzwi Otwarte) pracowały nad dokończeniem importu archiwum Yuletide, jak również nad przygotowaniem dwóch innych archiwów do ręcznego importu danych.

Komisja ds. Publikacji opublikowała zgodnie z planem 16 numer czasopisma, poświęconego materialnej kulturze fanowskiej. Dziękujemy zespołowi pracującemu nad tym numerem, w szczególności Rrain Prior za jej pracę redaktorską. Następny numer czasopisma zostanie opublikowany 15 września. Karen Hellekson, współprzedownicząca magazynu, weźmie udział w Worldcon i wygłosi wykład na temat fan video tworzonego w fandomie Doctor Who.

III. W MIĘDZYCZASIE W AO3

Dzięki pomocy nowych członków, Komisja ds. Nadużyć w zeszłym miesiącu z powodzeniem sfinalizowała ponad 150 raportów! Wiele z nich było długotrwałymi i skomplikowanymi problemami, wymagającymi współpracy między komisjami i dyskusji nad wewnętrzną polityką. Komisja ds. Nadużyć obecnie ma już tylko około 30 nierozstrzygniętych raportów. Podsumowując, czas reakcji i produktywność komisji znacznie się poprawiły. W międzyczasie Polityka Treści ulepszyła kilka zagadnień FAQ, by mogły one lepiej odpowiedzieć na kilka często zadawanych pytań.

Komisja Ułatwień Dostępu, Designu i Techologii (AD&T) kontynuuje prace nad eliminacją błędów. W samym czerwcu wdrożyła pięć poprawek i zamknęła 52 problemy z naszej listy błędów. Wcześniej w tym roku AD&T miała stos prawie 200 pull requests (propozycji zmian kodu), niektóre z nich sprzed 2 lat. Teraz pozostało do sprawdzenia jedynie 50! To proces bardzo męczący, ale dający dużo satysfakcji naszej komisji i programistom. Uporawszy się z nawałem pracy, programiści przygotowują się do pracy nad większymi projektami i planują zadania na pozostałą część roku.

Komisja ds. Wsparcia przeprowadziła kolejny czat, by pomóc użytkowikom Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum). Dzięki udziałowi Komisji Tłumaczeń, Wsparcie było w stanie przeprowadzić czat w wielu językach. Przewodniczący Wsparcia, Sam, dziękuje wszystkim długotrwałym członkom, dzięki którym możliwe są takie wyjątkowe wydarzenia, a także codzienna praca komisji.

Administracji Tagów miesiąc minął na wspólnej pracy nad wieloma biletami od Wsparcia związanymi z tagami, oraz najnowszą aktualizacją kodu wprodzadzoną przez AD&T, która zawierała kilka wyśmienitych poprawek kodu związanego z tagami. Ostatnia rekrutacja do Administracji Tagów cieszyła się dużą popularnością i obecnie komisja wita w swoich strukturach kilku nowych wolontariuszy. Członkowie Administracji Tagów przeprowadzili w czerwcu kilka sesji szkoleniowych dla nowych i obecnych administratorów tagów. Odniosły one wielki sukces i wiele innych czeka nas jeszcze w przyszłości.

IV. ROZWÓJ WEWNĘTRZNY

Komisja Rozwoju i Członkostwa przechodzi zmianę kierownictwa i żegna długoletnią przewodniczącą Kristen Murphy, która obejmuje bardziej spokojne stanowisko przy bonusach i CiviCRM. Dziękujemy za jej wkład w OTW (Organizację na rzecz Twórczości Przeobrażonej) i wszystko czego nauczyła członków komisji. Zespół rozpoczął pracę z innymi komisjami nad ponownym uruchomieniem Visual Identity Group, ktora skupi się na tworzeniu wizualnej marki OTW. W międzyczasie, convention outreach przechodzi remont generalny, obecnie skupiając się na Nine Worlds i Loncon.

Komisja ds. Strategii Rozwoju prowadzi analizę Komisji Pomocy Prawnej, Finansów, Zmiany Kategorii, Tłumaczeń, Fan Video, Publikacji i Fanhackers. Ponadto, posuwa naprzód prace nad raportami dla Wsparcia, Komunikacji, Nadużyć, Rozwoju i Członkostwa, oraz Międzynarodowych Działań Informacyjnych. Dwóch najnowszych członków komisji zakończyło szkolenie i zaczyna pracę nad samodzielnymi projektami! Komisja rozpoczęła również pracę nad planami przejęcia stanowiska obecnej przewodniczącej, Hany, i pracuje nad stworzeniem szkoleń dla nowego przewodniczącego.

Komisja Tłumaczeń powiększyła swoje szeregi o 8 nowych członków. Wraz z tym wzrostem, komisja pracuje nad poprawieniem wewnętrznych procedur i rozwojem nowych projektów i pomysłów. W zeszłym miesiącu ukończyliśmy pracę nad video OTW z napisami dostępnymi w 16 językach! Wielkie dzięki dla wszystkich zespółów językowych, które przyczyniły się do zrealizowania tego projektu.

V. WSZYSTKO POLEGA NA LUDZIACH

Komisja Wolontariuszy i Rekrutacji przeprowadziła w czerwcu nabór do Komisji Administracji Tagów oraz do Komisji Wiki, co spowodowało napływ wielu nowych osób do OTW!

Nowi członkowie personelu: Kiri Van Santen (Komunikacja), MyraM (Komunikacja), Katarina Harju (Tłumaczenia), LilyC (Tłumaczenia), Elizabeth Gray (Pomoc Prawna), Kalli (Pomoc Prawna), Girard (Pomoc Prawna), 2 innych członków Komisji Komunikacji, 1 członek Komisji Międzynarodowych Działań Infromacyjnych, oraz 6 innych członków Komisji Tłumaczeń

Nowi wolontariusze Komisji Administracji Tagów: sarken, Night, Allons-y, Jamie Marie, bbcatemysoul, Elizabeth H, cadkitten, starrwinter, BearHatter, Gesundheit, Fredericks, justlikeheaven, Katarina Harju, defe, i 1 inny wolontariusz

Nowi wolontariusze Komisji Tłumaczeń: Anne-Katrin Koch & 3 innych

Przewodniczący odchodzący z komisji: Kristen Murphy (Komisja Rozwoju i Członkostwa)

Personel odchodzący z komisji: 6 członków Komisji ds. Nadużyć; 1 członek Komisji Tłumaczeń

Członkowie odchodzący z grup roboczych: 2 wolontariuszy AO3 Documentation

Wolontariusze odchodzący z Komisji Administracji Tagów: KeevaCaereni oraz 2 innych

OTW Video 16 razy lepsze!

Banner wykonany przez Diane, z sylwetkami kobiety i mężczyzny oraz dymkami dialogowymi. Jeden z dymków zawiera logo OTW, a drugi tekst 'Ogłoszenie OTW'.

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) opublikowała w kwietniu video, które przedstawia zarys naszej pracy i stanowi wstęp do twórczości fanowskiej dla ludzi spoza fandomu. Nasi wolontariusze stworzyli tłumaczenie napisów dla tego video w następujących językach: arabskim, chińskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, indonezyjskim, katalońskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, tureckim, węgierskim i włoskim.

Aby włączyć napisy w twoim języku, kliknij przycisk „CC” obok opcji głośności i HD.

Napisy są też dostępne w naszym video na YouTube. Naciśnij kwadratowy przycisk oznaczony Captions/CC (Napisy/CC) w prawym dolnym rogu video i wybierz język.

Jeśli chcesz ściągnąć kopię video z wybranymi przez siebie napisami, skorzystaj z poniższych linków:

Składamy specjalne podziękowania dla wszystkich tłumaczy-wolontariuszy, którzy pracowali nad tym projektem!

Nasza Komisja Tłumaczeń chciałaby również udostępnić to video z lektorem w jak największej liczbie wersji językowych! Czy chcesz nam w tym pomóc? Jeśli mówisz biegle w języku (lub językach!) innym niż angielski i chcesz nam pomóc nagrać ścieżkę dźwiękową, skontaktuj się z nami. Będziemy zachwyceni mogąc z Tobą współpracować!

Banner wykonany przez caitie, przedstawiający gazetę z nazwą i logo OTW oraz jej projektów na stronach.

Newsletter Maj 2014, Numer 80

Po więcej informacji na temat zakresu obowiązków naszych komisji, przejdź do listy komisji na naszej stronie.

I. PRACOWITY CZAS NA FRONCIE PRAWNYM

W maju, Komisja Pomocy Prawnej kontynuowała pracę nad kilkoma dużymi projektami. Po pierwsze, złożyła zawiadomienie do U.S. Trademark Office przeciwko osobom próbującym użyć praw dotyczących znaków towarowych w związku z terminem “FANDOM”. Ponadto komisja kontynuowała swój udział w procesie USPTO/NTIA „Green Paper” dotyczącym prawa własności intelektualnej na terenie Stanów Zjednoczonych – tym razem komisja uczestniczyła w spotkaniu udziałówców dotyczącym standaryzacji procedur DMCA „notice and takedown” (“zawiadomienie i zamknięcie”). Przewodnicząca komisji, Betsy Rosenblatt, wygłosiła prezentację na tym spotkaniu, zaś OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) otrzymała mandat w Grupie Roboczej, której utworzenie było rezultatem tego spotkania.

Komisja ds. Publikacji posuwa naprzód prace nad publikacjami. Numer 16 czasopisma TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) zostanie opublikowany 15 czerwca. Komisja pracuje również nad Numerem 17, który będzie gotowy we wrześniu. Ponadto, komisja rozpoczęła pracę nad Numerem 20 oraz dwoma numerami specjalnymi, które zostaną opublikowane na początku 2015 roku.

II. W MIĘDZYCZASIE W AO3

Komisja Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii (AD&T) kontynuowała prace nad wdrażaniem kodu, stopniowo zmniejszając ilość występujących błędów. Pierwsze majowe poprawki zawierały narzędzie do grupowego przypisywania tagów przeznaczone dla ich administratorów. Udostępnienie tego narzędzia sprawiło, że był to ekscytujący miesiąc dla Komisji Administracji Tagów, ponieważ istnieje teraz możliwość masowego przypisywania tagów ze strony fandomu. W rezultacie przypisywanie tagów staje się dużo łatwiejsze i szybsze, zwłaszcza dla ogromnych mega-fandomów. Komisja Administracji Tagów współpracowała również z AD&T nad projektem, którego celem jest zmniejszenie obciążenia serwera, oraz pomogła Komisji ds. Wsparcia odpowiedzieć na kilka biletów.

Nowi administratorzy tagów dzielnie pracują! Kolejna rekrutacja będzie mieć miejsce już w czerwcu, kiedy to komisja obierze za cel konkretne fandomy. Jeśli chcesz dołączyć do Komisji Administracji Tagów, lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej pracy, śledz ogłoszenia AO3 i OTW, jak również stronę dla wolontariuszy w poszukiwaniu najnowszych wiadomości.

AD&T współpracowała również z Open Doors (Drzwi Otwarte) nad importem Yuletide. Drzwi Otwarte
zajmowały się głównie przejmowaniem prac przez autorów i innymi zapytaniami związanym z importem Yuletide (co do tej pory spowodowało nadesłanie prawie 300 biletów). Pomoc w imporcie Yuletide wywołała inne prośby o pomoc w archiwizowaniu baz danych, nad którymi Drzwi Otwarte będą pracować w przyszłości.

Komisja ds. Nadużyć otrzymała w maju prawie 200 biletów. Obecnie komisja pracuje nad szkoleniem 13 nowych wolontariuszy, którzy powinni zacząć pracę nad biletami w ciągu najbliższych kilku tygodni. W tym momencie komisja liczy około 20 członków, co obrazuje znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2013.

Komisja ds. Wsparcia
zaplanowała kolejny Open Chat na 29 czerwca. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób z całego świata, zorganizowany czat rozpocznie się o godzinie 13:00 UTC i będzie trwał około 12 godzin. Linki i więcej informacji na ten temat zostaną opublikowane bliżej daty czatu.

III. DOKUMENTACJA I ZASADY

Zarząd pracuje nad wieloma projektami, między innymi nad zorganizowaniem spotkania w październiku 2014 (z tej okazji, razem z Pomocą Prawną i Komisją Woluntariuszy i Rekrutacji tworzy też regulamin przeciwko nękaniu). Począwszy od 7 czerwca (18:00 UTC), Zarząd planuje odbywać otwartą sesję swoich spotkań na czacie Public Discussion. Sprawozdania nadal będą dostępne na stronie OTW.

Komisja Komunikacji po okresie wewnętrznej recenzji wydała Annual Report (Raport Roczny) OTW na rok 2013.

Komisja Tłumaczeń ciężko pracuje nad naszymi projektami. Pracę rozpoczęły dwie nowe drużyny językowe, rosyjska i katalońska. Drużyny przetłumaczyły ostateczne ogłoszenie o Zmianie Kategorii, które przedstawia jak będzie działać przeglądanie fandomów na AO3 po dużych zmianach w organizacji obecnych kategorii mediów.

Współprzewodniczące Tłumaczeń, hele i Priscilla, dołączyły do Dokumentacji AO3 jako dodatkowe prowadzące tej grupy roboczej. Przeprojektowanie AO3 Docs FAQ jest w toku.

Polityka Treści wprowadziła aktualizację Regulaminu Serwisu AO3, FAQ, oraz nowe zasady DMCA. AD&T umieściła je na na stronie AO3.

IV. WSZYSTKO POLEGA NA LUDZIACH

Komisja Wolontariuszy i Rekrutacji powiększyła się o dwóch członków, jak również wprowadzała nowy personel i wycofała odchodzący. Jak zawsze dziękujemy odchodzącym za ich wkład.

Nowi przewodniczący komisji: moonmagicks (Web Strategy, Design & Development)
Nowi prowadzący grupy robocze: hele braunstein (AO3 Docs), Priscilla Del Cima (AO3 Docs)
Nowi członkowie personelu: Anya (Volunteers & Recruiting), Sarah Sisk (Abuse), NadiaB (Abuse), Trey C (Abuse), PoppyPickford (Abuse) i 1 członek Legal, 9 członków Abuse, 1 członek Volunteers & Recruiting
Nowi członkowie grup roboczych: Priscilla Del Cima (AO3 Docs)

Przewodniczący odchodzący z komisji: Emilie Karr (Tag Wrangling)
Personel odchodzący z komisji: Jenny Scott-Thompson (Financial), Jaunita Landéesse (Wiki), Priscilla Del Cima (Internationalization & Outreach)
Wolontariusze odchodzący z Testowania: Jenny Scott-Thompson
Wolontariusze odchodzący z Komisji Administracji Tagów: AlixMason, Luzula, Tonko i 6 innych