Elfogadták az OTW 2016-2019-es stratégiai tervét

A bannert Erin készítette, melyen az OTW logójára irányuló reflektorfény látható, a “Reflektorfényben a Stratégiai Tervezés” felirattal.

A Stratégiai Tervezés bizottsága örömmel jelenti, hogy az Igazgatótanács elfogadta a 2016-2019-es stratégiai tervet, ami így készen áll az implementációra! A Stratégiai Tervezés mélységesen hálás a teljes OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) türelméért, részvételéért és eltökéltségéért, amit a folyamat során mutatott. Az OTW szintúgy szeretné megköszönni az adományozóinknak és támogatóinknak, hogy lehetővé tették mindezt.

Az implementáció 2016. januárjában kezdődik. Meghívjuk a publikumot arra, hogy tanulmányozzák át a stratégiai terv vizuális idővonalát azért, hogy még többet megtudhassanak az OTW és a projektjei jövőjéről.

A Szervezet a Transzformatív Munkákért stratégiai tervének idővonala

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Erősebb infrastruktúra

Az OTW jobb technológiát, eszközöket, eljárásokat, folyamatokat és dokumentációt igényel.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács

Egy erős, demokratikus és hatékony Igazgatótanács a teljes szervezetet pozitívan befolyásolja.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése

Az OTW-nek szakértelmet és tapasztalatot kell szereznie egy erősebb, teljes OTW-t magában foglaló közösség kiépítése érdekében.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése

Az OTW-nek forrásokra van szüksége a működéshez és növekedéshez, így ki kell bővítenie az adománygyűjtési kapacitását.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

A már létező projektek növelése és támogatása

Minden egyes bizottságnak tisztán értenie kell, hogy az OTW küldetésének teljesítésében milyen szerepet töltenek be.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

A részvétel lehetőségének kiterjesztése

Az OTW örül, hogy híres a nyitotságáról, de a képviseletet és a kapcsolatteremtést továbbra is támogatnia kell.

A hat hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Az OTW elnöki és csoportvezetői pozíciók leírásának és elvárásainak dokumentálása: a bizottságok/munkacsoportok elnökei és csoportvezetői együtt dolgoznak az Igazgatótanáccsal a szervezetszintű elvárások megofgalmazásáért az elnökök és a csoportvezetők számára.

Előzetes hatásköri nyilatkozatok: a bizottságok/munkacsoportok nyilatkoznak az OTW-n belüli hatáskörükről, ideértve a lehetséges lyukakat és átfedéseket köztük és más csapatok között.

Toborzási terv: a bizottságok/munkacsoportok dokumentálják toborzási igényeiket, képzési terveiket és idővonalaikat, stb. az új munkatársak (és, ha érvényes, akkor az önkéntesek) számára.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

A szerep- és hatáskörök dokumentálása: az Igazgatótanács megfogalmaz, elfogad és belső szinten publikál egy olyan dokumentációt, az Igazgatótanács valós működéséről az elképzelésekhez képest.

Az igazgatótanácsi összeköttetési struktúra fokozatos megszüntetése és kicserélése: az Igazgatótanács rugalmas, érthető és strukturálisan támogatott rendszereket épít ki a bizottságokkal és a munkacsoportokkal való kapcsolattartásért.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

A szerep- és hatáskörök dokumentálása: az Igazgatótanács dokumentációs célkitűzésének részeként a Pénztáros szerepkörét teljesen és hozzáférhető módon dokumentálják.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

A projektek egyéves ütemtervei: minden OTW-s projekt számára készül egy ütemterv a jövő évi feladatokkal és célokkal. Ezek a: A Mi Archívumunk, Fanlore, Jogi Képviselet, Nyitott Ajtók, Transzformatív Munkák és Kultúrák, Fanhackers és a transformativeworks.org weboldal.

A kilenc hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Csapatspecifikus elnöki/csoportvezetői pozíciók dokumentálása: az OTW-re érvényes dokumentációt használva minden bizottság és munkacsoport elkészíti a saját dokumentációját ami az elnökök és csoportvezetők szerepköreit és elvárásait vázolja fel, saját vezetői modelljüknek megfelelően adaptálva és bővítve.

Elnöki/csoportvezetői utódlási terv: a bizottságok/munkacsoportok a potenciális elnöki/csoportvezetői utódok felismerési, toborzási és képzési terveit dokumentálják.

A tizenkét hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

A bizottságok/munkacsoportok munkájáról szóló renszeres jelentésekre vonatkozó eljárás: a bizottságok és munkacsoportok eljárásmódokat dolgoznak ki arra, hogy a belső wikin vagy más OTW eszközökön keresztül publikálják aktuális munkáik, projektjeik státuszát, és a következő frissítésig szóló terveiket.

Belső wikioldalak a mindennapos és nélkülözhetetlen folyamatokhoz: a bizottságok/munkacsoportok belső wiki oldalakat készítenek a szokásos folyamataik és eljárásmódjuk dokumentálására.

A hatásköri átfedések kérdése: az Igazgatótanács a bizottságokkal és a munkacsoportokkal együtt rámutat azokra a pontokra, ahol a bizottságok kötelességei átfedik egymást majd a) megvizsgálják a bizottságok kötelességeit, hogy eltávolítsák az átfedéseket vagy b) tervet készítenek az átfedésekelhelyezésére a rendszerben.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Többjelöltes választások: az OTW elkészíti a dokumentációt és gondoskodik arról, hogy a Tanácsbéli jelöltek készen álljanak egy többjelöltes választásra, melyet átláthatóan vezényelnek le, és a tagság szavaz.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Az ombudsman viták rendszerének lefektetése: az Igazgatótanács elfogadja az ombudsman vitarendezési rendszert, ami teljes mértékben implementált és használatban van.

Bizottságspecifikus külső szakképzés: az OTW meghatároz olyan nem-OTW-s forrásokat, melyek hasznosak lehetnek a munkatársak és az önkéntesek, a bizottságukhoz/munkacsoportjukhoz tartozó specifikus készségeinek fejlesztésében.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Második könyvelő toborzása: az OTW könyvelőt toboroz, aki a jelenlegi Pénztárossal fog együttdolgozni.

Rendszeres könyvvizsgálatok: a szervezet pénzügyeit rendszeres könyvvizsgálatnak vetik alá.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

Koalíciós irányelvek: a Jogi Képviselet irányelvet fejleszt ki az OTW más szervezetekkel létesített jelenlegi koalíciói számára, amit közzéteszi a belső wikin; akárcsak a Jog eljárásmódjait egy új koalíció illetve közös projekt létrehozására és kezelésére.

A tizennyolc hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Szervezetszintű projektkezelési folyamatok: az Önkéntesek & Toborzás szervezetszintű folyamatokat alapoz meg a bizottságközi projektek kezelésére, és a folyamatok dokumentációjat közzéteszi a belső wikin.

Szervezetstruktúra feltérképezése: az OTW szervezetstruktúrája könnyen leírható és feltérképezett.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Az elnökök/csoportvezetők alapképzése: az Önkéntesek & Toborzás támogatja az elnököket és a csoportvezetőket az elnökséghez/csoportvezetői szerepkörhöz szükséges olyan alavető készségek képzési folyamatának összeállításában és implementálásában, mint pl. a vezetői és szervezési készségek.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

A transformativework.org weboldal munkafolyamatainak és hatásköreinek újraformálása: tisztán érthető és teljes dokumentáció a tw.org kinézetével, tartalmával, támogatásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A huszonnégy hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Bizottsági/munkacsoporti ütemtervek: a bizottságok/munkacsoportok ütemterveket készítettek, melyek leírják a prioritásaikat és jövőbeni célokat tűznek ki, melyekbe a lehetséges új projektek is beletartoznak, amiket esetleg elvállalhatnak.

Bizottsági/munkacsoporti költségvetés: legalább három bizottság/munkacsoport lead egy költségvetési tervet a Pénztárosnak, amiről visszajelzést kapnak.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Működési struktúra elnöki részvétellel: az Igazgatótanács átvizsgálta a működését, és új pozíciókat, struktúrákat és folyamatokat létesített, így az OTW működtetéséhez az összes bizottság elnökének és a jelenlegi Igazgatótanácsnak a részvétele szükséges.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Képességfejlesztő laborok/workshopok: az OTW speciális területeket érintő készségfejlesztő laborokat/workshopokat tervez, pl. a wiki kódolása vagy a nemzetközi kapcsolatteremtés, és minimum egyet meg is szervez.

Az elnökök/csoportvezetők mentorai: minimum négy elnök/csoportvezető felajálnja a szolgálatait és a munkáját az OTW számára az Önkéntesek & Toborzásnak egy elnöki/csoportvezetői mentorprogram indításához.

A bizottságok/munkacsoportok tervei munkatársi/önkéntesi bevonásra: a bizottságok/munkacsoportok egy a projektek fejlődését követő és az elismerést kifejező jutalmrendszert dolgoznak ki.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

Fanlore-specifikus kinézet és Támogatás munkatársak: a Fanlore a működéshez és a növekedéshez szükséges munkatársakat toboroz.

Ütemtervek és/vagy eredmények minden egyes projekt számára: minden OTW-s projekt nyilvános ütemtervet készít a következő öt évre a feladatairól és céljairól. Ezek a: Mi Archívumunk, Fanlore, Jogi Képviselet, Nyitott Ajtók, Transzformatív Munkák és Kultúrák, Fanhackers és a transformativeworks.org weboldal.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Biztonsági átalakítás: a pénzügyi és működtetési információink és felhasználói fiókjaink biztonságának frissítése és tökéletesítése befejeződött.

A bizottságok/munkacsoportok költségvetése: minimum három bizottság/munkacsoport benyújt egy költségvetést a Pénztárosnak, és visszajelzéseket kapnak róla.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

Nemzetközi és bevonó ütemtervek: az infrastruktúra-dokumentációs célok részeként minden bizottság ütemterve tartalmaz kifejezetten a bevonásra és a nemzetköziségre fókuszáló terveket.

Bevonási képzések: az OTW minimum három, a teljes személyzet számára elérhető képzést tart a nemzetköziségről, és arról, hogy egyes személyek hogyan dolgoznak a bevonáson, és miként érik el a saját közösségeiket.

Bevonási felmérések: az OTW minimum két nemzetköziséggel és bevonással kapcsolatos felmérést végez a külső és belső részvényesek között.

A harminc hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Letisztázott és dokumentált hatáskörök: az Igazgatótanács támogatásával a bizottságok/munkacsoportok összeállítanak, elfogadnak és körbeadnak egy, az OTW-s hatásköreikről szóló részletes dokumentumot.

A belső eszközök felülvizsgálata és kutatása: az OTW felülvizsgálja a belső eszközöket, és a kevésbé hatékonyaknál jobb alternatívát ajánl, a lefedetlen szükségletek teljesítésére új eszközök után kutat.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Az Igazgatótanács képzése elkészült: elérhető minden újonnan megválasztott tanácstag és a jövőben az Igazgatótanácshoz csatlakozni kívánó, arra alkalmas munkatárs számára.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Szevezetszintű belső szakképzések: az Elnöki/Csoportvezetői Alap Képzés célját követve, minden munkatársnak szükséges alapvető képzési folyamatokat fejlesztenek ki és implementálnak.

Az elnöki/csoportvezetői képzés terve elkészült: az Alap Képzési cél kiterjesztve, az OTW egy standard tervet implementál az összes új elnöknek/csoportvezetőnek, mely mind az általános, mint az OTW-specifikus képességeket lefedi.

Adminisztratív támogatás/folyamatok az elnökök/csoportvezetők számára: a bizottságok/ munkacsoportok terveket készítenek rutinkommunikáció,feladatkezelés, időbeosztás, jegyzetkészítés, stb. kezelésére.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

A működési költségek háromhónapos tartalékának elérése: az OTW a működési költségek három hónapra elegendő pénzügyi tartalékát gyűjtötte össze bármiféle további adománygyűjtés nélkül.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

A nemzetközi szervezetek bevált gyakorlatainak kutatása: a szervezet nemzeközi szervezetek bevált gyakorlatait kutatja, és olyan szervezetekre koncentrál, amik nem nyugati és/vagy nem angolnyelvű perspektívával rendelkeznek, illetve az olyanpkra, amik a nyugati, angolnyelvű világ kiközösített népességét szolgálják.

A felmérési adatok begyűjtése és lejelentése: a diverzitási munkacsoport jelentést ad a bevonási felmérések elemzéséről, és az előbb említett eredmények alapján ajánlást készít az OTW számára.

A harminchat hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Szervezeti kézikönyv: az OTW alapvető információt tartalmaz kézikönyvet készít, ami olyan információkat tartalmaz, amit minden munkatársnak és önkéntesnek ismernie kell, pl. a bizottságokkal/munkacsoportokkal kapcsolatban, és útmutatókat a szervezet eszközeihez.

A hatásköri lyukak kérdése: a hatáskört kiterjesztik olyan esetekben, ahol a bizottságok és a munkacsoportok a hatásköreiken kívül eső feladatokat neveztek meg a hatásköri leírásukban.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Igazgatótanácsi utódlási terv: az OTW igazgatótanácsi utódlási tervet implementál, melyben a távozó Tanácstagok és tisztviselők biztosra vehetik, hogy a felelősségük és tudásuk megőrződik, illetve az új Tanácstagok és tisztviselők úgy érezhetik, hogy támogatják és információval látják el őket a képzésük és az átmenetük alatt.

Új működési modell terv: az OTW tervet készít a szervezet működéskezelési struktúrájának átvizsgálására.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Szervezetszintű önértékelések: minden szinten bevezetik az önértékelést: munkatársak, önkéntekesek, bizottságok és munkacsoportok egyéni, illetve az OTW teljes önértékelését.

Szervezetszintű külső képzés: minden munkatárs hozzáférhet külső képzési programokhoz és tanfolyamokhoz, melyek olyan képességeket fednek le, amiket nehéz belsőleg fejleszteni.

Mentorprogram az elnökök/csoportvezetők számára: az elérhető mentorok (speciális területeken vagy képességekkel rendlekezők), dokumentálásra kerülnek a belső wikin, és egységes mentorálási program kerül bevezetésre OTW-szinten, de rugalmas marad, alkalmazkodva a különféle bizottságokhoz vagy munkacsoportokhoz.

Egy évente megrendezett találkozói struktúra feltérképezése, (nem csak Tanácsi találkozók): az Igazgatótanács feltérképezi a szervezetszintű találkozók megtartásának lehetőségét.

A munkatársi elérés és a toborzási stratégiák kibővítése és felülvizsgálata: az OTW kibővíti a munkatársak és önkéntesek toborzására használt metódusokat és stratégiákat.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Az évente megrendezett adománygyűjtés során az éves működési költségeket és plusz 10%-ot gyűjt össze: az OTW évente megrendezett adománygyűjtése során az éves működési költség plusz 10% folyik be.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

A bevonási felmérések struktúrája: eszközparkot, dokumentációt és támogatási struktúrát állítanak fel, hogy rendszeres felmérést végezzenek belső és külső részvényesek körében a diverzitás, bevonás, reprezentáció és nemzetköziség kérdéskörében.

Az ikonokat a Noun Project szolgáltatta: http://thenounproject.com

Az “Erősebb infrastruktúra” ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára
Az “Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács” ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára
“Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése” ikont Joao Santos készítette a Noun Project számára
“Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése” ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára
“A részvétel lehetőségének kiterjesztése” ikont XOXO készítette a Noun Project számára
“A már létező projektek növelése és támogatása” ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

Egy boldog befejezés

Madarat tolláról, rajongót fandomjáról

Üdv, rajongók!

Az utóbbi pár nap igencsak izgalmas volt mindannyiunk számára! Azonban minden jó dolog véget ér egyszer. De ez egy boldog befejezés!

Ez a 2015-ös októberi kampány utolsó üzenete. Szeretnénk megköszönni mindannyiótoknak az elképesztő támogatást. Együtt 170,000 USD-t gyűjöttünk össze! A héten 7700 adományozó adott nagylelkűen az OTW-nek. Köszönhetően az olyan rajongóknak, mint Ti, akik adományoztak és terjesztették az igét, az OTW segíteni tudja a rajongói munkák és a fandomkultúra gazdagodását.

Támogatásotok segíti az OTW-t, hogy folytatni tudja a küldetését a hozzátok hasonló rajongók szenvedélyének és tevékenységeinek biztatásában és támogatásában, és nektek köszönhető az is, hogy ez a kampány boldog véget ért. Nagyon szépen köszönjük.

Sok szeretettel,
A Szervezet a Transzformatív Munkákért

U.I.: A következő hónapokra is sok mindent tartogatunk a számotokra:

Hamarosan

Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

Öt dolog, amit az AD&T ez évben kódolt (és egy, ami még várat magára)

Madarat tolláról, rajongót fandomjáról

Az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) fejlesztési csapatának tagjai — ismertebb nevén a “Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia” (Accessibility, Design & Technology, AD&T) — nem csak az AO3 szervereit építgetik, illetve biztosítják, hogy az AO3 szerverei még stressz alatt is boldogak legyenek. Mi is ugyanúgy használjuk az AO3-t, mint Ti: mint szerzők, fanartistok, olvasók, hozzászólók, ajálnlók, kihívásmoderátorok, és még sok minden más. Hihetetlenül hálásak vagyunk a szervereket finanszírozó nagylelkű adományaitokért, amiken annyi időt töltünk munkával és szórakozással (habár inkább több a munka, mint a szórakozás). Most tehát következzék pár olyan, nemrég bemutatott funkció, amikre a leginkább büszkék, illetve amik miatt a legizgatottabbak vagyunk.

1. Honlap

A honlap átalakítása egyike volt az egyik leglátványosabb változásoknak, amin az AO3 az elmúlt évben keresztülment, illetve ez volt az egyik leghosszabb ideje készülő változás is. Míg csak nagyjából nyolc hónap telt el a kód első sorának begépelésétől a kész produktum üzembehelyezéséig, a dizájntervek egészen 2010 októberéig nyúlnak vissza — ez hosszabb idő, mint a legtöbbünk AD&T tagságának ideje! A honlap átdolgozásának elvállalása egy igazán vonzó projekt volt, nem csak azért, mert már vártuk az új funkciókat (Kedvenc kulcsszavak!), hanem azért is, mert ez lehetőséget adott arra, hogy köszönetet mondjunk az előttünk tevékenykedő AD&T önkénteseknek azáltal, hogy az ő ötleteiket megvalósítottuk.

2. Open Doors API

Mindannyian szeretjük az Open Doors (Nyitott Ajtók) projektet, ami olyan, kisebb archívumok rajongói munkáit igyekszik megmenteni, amelyeknél már tervezik az archívum leállítását, vagy amelyek valamilyen más formában az eltűnés veszélyétől fenyegetettek. Sajnálatos módon az Open Doors kódolása kissé rozsdás volt — azonban az Open Doors összeköttetőnk, Ariana, megfelelt a kihívásnak!

Olyan 20 évvel ezelőtt, az internetes fandom korai napjaiban, Ariana fanfiction archívumokat készített és tartott karban a saját fandomjainak, így például a (néhai) Randall and Hopkirk archívumot és a Space: 1999 archívumot. Mikor rátalált az AO3-ra, úgy gondolta, hogy okosabb ötlet az összes fandomját egy metaforikus tető alá behúzni és csatlakozott az AD&T csapatához, hogy kisegíthesse őket. Arianna társította a rajongói érdeklődéseit a lecsiszolgatta az Open Doors importálási kódját, tehát most mindannyian nagy reményekkel várhatjuk a még több veszélyeztetett archívum megmentését a rajongók jövőbeni generációinak.

3. Mobil filterek

A számítógépek kulcsfontosságúak a kódolás során; azonban, mint az AO3-t látogatók nagy százaléka, az AD&T önkéntesei is gyakran látogatják meg az oldalt a telefonjaikon vagy a tabletjükön. Ez azt jelenti, hogy mindannyian nagyon is tisztában voltunk azzal a frusztrációval, ami a telefonjainkon az oldal aljára való tekeréssel jár csak azért, hogy a filtereket elérhessük. Ez egy olyan dolog volt, amit már mióta meg szerettünk volna javítani, és már ténylegesen el is kezdtünk dolgozni rajta, de más, sürgősebb problémák merültek fel és igényelték a figyelmünket.

Azonban az AD&T társelnöke, Sarken, egy nap betegen az ágyban feküdt, és egy bizonyos besorolás szerint rendezett ficeket szeretett volna olvasni az új OTP-jétől. Pár nap után, mialatt végig a munkák listázásának aljára kellett görgetnie, Sarken küldetéstudattal telve ült vissza a számítógépéhez: be akarta fejezni a mobil filtereket.

Ezután már csak pár rövidke hétig tartó megbeszélés és tesztelés következett, minek után a 0.9.57-es kiadás pontot tett a filterekhez való görgetés végére.

4. HTML változások a munkastatisztikákban

Sokunknak itt az AD&T-nél a munkák minden egyes megnyitása egyfajta néma megnyugtatás arra nézve, hogy van valaki, akit érdekel a kreálmányunk — azonban másoknak ez egy fájdalmas emlékeztetője minden egyes kudosnak vagy hozzászólásnak, amit nem kaptunk meg. Mivel ennyire különböző értelmezéseink vannak ugyanazzal a statisztikával kapcsolatban, tudtuk, hogy a felhasználóink is hasonló cipőben járhatnak, ezért hozzáadtunk egy olyan preferenciát, amivel a megnyitási számláló megjelenését lehet kontrollálni vagy az egyik, vagy az összes munkátokon. Azonban, mikor a kódolást rendezgettük, hogy a növekedést el tudjuk helyezni és a teljesítményt növelni tudjuk, sorra jöttek elő a gyorsítótáras hibák, és ezek a preferenciák nem működtek tovább. Tudtuk, hogy egy teljesen új megközelítést kell alkalmaznunk, hogy ezt a öreg hibát orvosolhassuk.

Összedugtuk a fejünket, és rájöttünk, hogy a felületrendszerünk nem csak erre a problémára, hanem még a más statisztikák (pl. kudosszámláló) elrejtésére is egy egész jó megoldást kínál. Pár aprócska HTML-módosítás után, amiről bővebben a júliusi kiadásunkban beszéltünk, könnyebbé tettük a felhasználóknak azt, hogy olyan oldal felületet készítsenek, ami elrejti a statisztikákat, amiket nem akarnak látni.

5. A vázlattörlési időpont hozzáadása a vázlat fülszövegéhez

Mint ahogy mi magunk is rajongói munka készítők és fogyasztók vagyunk, mindig megszakadt a szívünk, mikor a Támogatás olyan felhasználók jelentéseit osztotta meg, akik a vázlatok korlátozott idejű élettartama miatt veszítették el a munkáikat. Sajnálatos módon, a legnagyobb része a kódolásnak, ami a munkákat, a vázlatokat és a kulcsszavakat kezeli, nagyon öreg és bonyolult — nagyon sok újraírást igényelne az, hogy a vázlatokat örökre megtarthassuk anélkül, hogy a kulcsszórendezőknek ne adjunk túl sok felesleges munkát.

Azonban úgy találtuk, hogy ezen a területen a kis változtatások is hatalmas különbségeket jelenthetnek. Boldogan jelentjük, hogy sokkal kevesebb jelentést kaptunk véletlenül elvesztett vázlatokról, amióta a 0.9.56-os kiadásunk életbe lépett, amikor is az AD&T és a Rendszerek önkéntese, james_, észrevették, hogy nem jelenítettük meg a vázlatok fülszövegén a törlés időpontját. (Hanyagság lenne a részünkről, ha nem ragadnánk meg ezt az alkalmat arra, hogy emlékeztessünk benneteket, valahol másutt mindig tartsatok egy tartalék másolatot a munkáitokról!)

S még valami, amit még nem csináltunk meg…

Az AD&T önkéntesei és összeköttetői egy sor különböző nyelvet beszélnek, tehát mindig izgatottak leszünk, amikor egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy egy teljesen új AO3 élményt nyújthassunk az angol mellett más nyelveken is — és hatalmas örömmel mondhatjuk, hogy nemrégiben megtettük az eddigi egyik legnagyobb lépést! Tavaly Scott fordíthatóvá tette az AO3 GyIK-et, ez évben pedig, james_ elkezdett dolgozni azon, hogy ugyanezt megtehessük az e-mailjeinkkel is. Szoros együttműködésben dolgozunk a csodálatos Fordítás bizottságával azért, hogy a munkájukhoz lehetséges eszközöket kipróbálhassunk és már alig várjuk, hogy végre felkapcsolhassuk azt az opciót, ami a felhasználóinknak megengedi, hogy kiválasszanak egyet a felkínált nyelvek közül, és azon a nyelven kapjanak tőlünk értesítéseket. Azonban még mindig sok a tennivaló!

Egy aprócska csapat vagyunk mi, és sokszor találjuk magunkat egy szervervészhelyzet kellős közepén, vagy épp egy kéz alatt lévő törött kódolás igényel azonnal közbeavatkozást, ami azt jelenti, hogy a nagy projektjeink állandóan későbbre csúsznak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs bennünk törődés — csakúgy, mint Ti, mi is szeretnénk az AO3-t növekedni és virágzani látni, és egy olyan helyet szeretnénk belőle teremteni, ami mindenkinek, aki használni szeretné, egy befogadó teret hozna létre. (S így több rajongói munkánk lenne nekünk is!) Kérünk, hogy segítsetek nekünk abban, hogy az AO3 szerverei még sokáig velünk maradhassanak, és adományozzatok még ma!

Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.