Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων: Εκστρατεία για Μέλη, 6–12 Απριλίου 2016

Πού Βρισκόμαστε

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι αφοσιωμένο διαρκώς στη προστασία και διατήρηση των έργων και της κουλτούρας θαυμαστών μέσω των προγραμμάτων του: το Archive of our Own – ΑΟ3 (Το Αρχείο Μας), το Fanlore, το Legal Advocacy (Νομική Υπεράσπιση), το Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες), και το Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες). Αυτή τη βδομάδα, θα μοιραστούμε τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια του 2015 λόγω της υποστήριξης σας, καθώς επίσης και τι μπορούν να μας βοηθήσουν να καταφέρουμε μελλοντικά οι δωρεές σας.

Read More