Říjnová kampaň: Jsme v tom spolu

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Minule jste viděli, jaké úžasné věci dělají naši dobrovolníci. Dnes se zaměříme na VÁS, na komunitu, díky níž jsou naše projekty tak úžasné.

I když využíváte projekty OTW (Společnost pro transformativní tvorbu), možná nevíte, že vše co děláme, je tak propojené. Všechny naše projekty jsou jedinečné, ale jsou součástí jedné velké organizace.

Níže naleznete graf se zajímavými statistikami o Fanlore a Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv). Všechny statistiky jsou vyhodnoceny z aktivity vás, členů naší komunity. Možná jste už viděli některá základní data o AO3 – například počty 1 336 736 fanouškovských prací a 421 057 uživatelů – ale podívali jste se někdy dál? Zajímalo vás, kolik prací je vyvěšeno za jeden den, nebo kolik máme sérií? Teď se můžete podívat!

Při čtení tohoto textu prosím nezapomeňte, že existujeme jen díky naší komunitě. Bez váš by nebyla žádná OTW; jsme v tom spolu.

Podívejte se na graf níže a uvidíte, že vaše příspěvky pro OTW pomáhají podpořit naši živou a skvělou komunitu.

Jak dobře znáte OTW?
Fanlore
31 277 článků
545 208 úprav celkem
39 501 úprav za letošní rok
Fanhackers
Naše knihovna studií fandomu dosáhla 1 879 článků, letos jich bylo přidáno 155.
Archive of Our Own (Náš Vlastní Archiv)
1 560 prací v průměru denně zveřejněno  a 4 075 aktualizováno
Letos jsme překonali rekord: 10 milionů návštěv za den*!
*To je 7 000 návštěv za minutu!
56 013 426 kudos celkem
28 226 508 kudos jen za rok 2014
Právní obrana
70 684 slov v právních argumentech a argumentech týkajících se našich zásad předloženo
v 7 veřejných dokumentech 5 vládním institucím
Transformative Works and Cultures (Transformativní tvorba a kultura)
2014: 51 esejí ke 3 tématům
Od 2007: 294 esejí k 17 tématům
Kolik tohle všechno stojí?
Náš roční rozpočet na rok 2014 činí 221 863,44 $
155 551,19 $ stojí jeden rok provozu AO3
17,76 $ pokryje 1 hodinu* čtení na AO3
*To je 120 drabblů (stoslovných povídek) při rychlosti čtení 200 slov za minutu.
75 000 $ bude potřeba na výměnu starých serverů a rozšíření kapacity v roce 2015
Z celkového rozpočtu
3% jdou na naše projekty Legal Advocacy (Právní obhajoba), Open Doors (Otevřené dveře), Fanlore a Transformative Works and Cultures (Transformativní tvorba a kultura)
4% pokrývají náklady na administrativní práce
7% umožňuje rozvoj spolupráce, členství a benefičních aktivit
16% umožňuje profesionální růst a školení personálu
70% jde přímo na servery, kolokaci a nábor personálu pro AO3
Pomozte podpořit naše projekty! http://archiveofourown.org/drive

S vaší pomocí udržujeme naše projekty v chodu a jejich počet může i nadále každým dnem růst — prosím přispějte.

Říjnová kampaň: Hájíme vaše zájmy

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Mnozí fanoušci se s OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) seznámili při prohlížení Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) nebo Fanlore, ne všichni naši návštěvníci však vědí, že OTW obhajuje a prosazuje práva fanoušků, a co to vlastně obnáší.

OTW nejde jen o zajištění prostoru, v němž chrání a uchovává fanouškovskou tvorbu. Znamená to pro nás i účast na diskusích o fandomu a fanouškovské tvorbě. Promlouváme, abychom napomohli ke zlepšení veřejné politiky a přijímání fanouškovské tvorby a remixové kultury, které má na nás, fanoušky, bezprostřední dopad. Vaše podpora nám pomáhá veřejně promlouvat o věcech, které se nás týkají, více způsoby a na více místech.

OTW chápe jako obzvlášť důležité zasazovat se za oblasti fandomu, v nichž jsou hnací silou ženy. Moderní fandom je příliš často chápán jako mužská doména, ať už jde o fanouškovství v oblasti sportu, tradičního sci-fi či novějších fandomů. Věříme v hodnotu komunit založených na online fanouškovské tvorbě, v nichž se často sdružují ženy, osoby s queer, genderqueer identitou, příslušníci a příslušnice různých etnik a další marginalizované skupiny fanoušků.

Naše azazování se za tyto oblasti fandomu neprobíhá jen online. Více se soustředíme se i na rozvoj vazeb v reálném životě, například při různých setkáních fanoušků. OTW letos vyslala zástupce na Comic-Con a Worldcon a připravujeme i další zdroje pro všechny, kdo by chtěli OTW a její projekty při setkáních reprezentovat.

Uvědomujeme si také, že potřeba rozvíjení a posilování vazeb někdy přesahuje oblast fandomu: proto jsme nedávno společně s EFF (The Electronic Frontier Foundation) sponzorovali akci na Dragon Conu zasazující se za ochranu soukromí online. Měli jsme zastoupení i na dalších fanouškům nakloněných akcích, např. na AdaCamp, což byl open source tréning zaměřený na ženy v oblastech kultury technologií a open source. Svou činností v právní oblasti jsme se, stejně jako dosud, zasazovali o fandom coby prostor uplatňující a umocňující vliv fanoušků a za svobodnější tvorbu v rámci stávajících zákonů o autorském právu. Tyto aktivity umožňují našim dobrovolníkům získat důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, a zároveň zlepšovat práci OTW.

Věříme, že naše aktivity pomáhají k vytváření prostoru, v němž se více uplatňuje a umocňuje vliv náš a naší komunity. Svým příspěvkem OTW můžete zajistit, abychom se za fanouškovskou tvorbu mohli zasazovat i v následujících letech.

Říjnová kampaň: Chráníme

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Jednou z nejlepších věcí na OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je fakt, že se k lidem ve fandomu odmítá chovat přistupovat jako ke zboží.

Fandom se čím dál více ocitá v zorném poli veřejnosti — a to nejen díky své tvořivé energii, ale i proto, že je zřejmá jeho tržní hodnota pro tvůrce, producenty a odborníky ze strany marketingu. Vaše podpora pomáhá OTW hájit fandom jako svobodný prostor oddělený komerčních zájmů.

O přízeň fanoušků se ucházejí rozličná tvůrčí odvětví, ne vždy ale s pochopením nebo s ohledy na zájmy fanoušků samotných. Fanoušci jsou víc než pouhou neplacenou pracovní silou a fanouškovská tvorba je něčím víc než jen dalším potencionálním zdrojem výdělku.

OTW vzniklo jako odpověď na zkušenosti s příliš mnoha službami, které se ukázaly jako zranitelné vůči komerčnímu využívání a snahám o jejich manipulaci ze strany trhu, bez ohledu na fanoušky, kteří tyto služby vybudovali a využívají. Postoj OTW je již dlouho takový, že fandom má být společným prostorem, který pomáhá uplatnit a umocnit vliv svých členů, a tedy, že fandom má existovat jako prostor oproštěný od využívání, vlivu a manipulace ze strany trhu. Rozmanitost nám dává sílu a zachování nekomerční fanouškovské tvorby je součástí této rozmanitosti. Z našeho prohlášení: „K ochraně naší tvorby proti komerčnímu zneužití nebo právnímu napadení máme aktivní a inovativní přístup.“

To na jedné straně zajišťuje náš Legal committee (Výbor pro právní záležitosti), který se zasazuje za fanoušky a za liberální výklad zákonů, jimiž se řídí dovolené užití (fair use) ve vztahu k fanouškovské tvorbě. Cílem našeho úsilí je také ochrana autorů transformativní tvorby, ať už ve formě poradenství ve věcech týkajících se autorských práv a dalších právních záležitostí pro jednotlivé fanoušky, účastí na DMCA Digital Millenium Copyright Act of 1998), který doplňuje americké autorské právo; pomocí výstrah upozorňujících fanoušky na scénáře možného neoprávněného užití, i tím, že fanouškům poskytují informace a odpovídají na jejich dotazy.

Pokud ještě dnes pošlete OTW svůj dárcovský příspěvek můžete nám pomoci pokračovat v úsilí za zachování fandomu jako životem pulsujícího prostředí, v němž smíme svobodně tvořit a radovat se z tvorby jiných.