Cíl dosažen

Společně vyhrajeme  - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

Hurá! Zvládli jsme to! Naše Květnová kampaň 2015 je u konce a vy jste nás oslnili svou štedrostí.

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je o 2 531 členů silnější. Díky více jak 4 193 štědrým fanouškům jsme vybrali přes 96 684 USD.

Pokud jste neměli příležitost stát se členem OTW během této kampaně, můžete přispět a stát se členem kdykoli.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli tuto kampaň uskutečnit. Zvlášť bychom rádi zmínili práci výborů pro Komunikaci a vnější vztahy, Překlady a Přístupnost, design a technologie, bez kterých by nic z toho nebylo možné.

Ale ze všeho nejvíce děkujeme vám za vaši přetrvávající podporu a přízeň. Projekty OTW existují a daří se jim díky vám.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Další tahy

Společně vyhrajeme - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

První tah vypadá jednoduše. Pěšák se pohne dopředu, střelec poskočí. Vytvoří se fanouškovský archiv, vyjde první číslo akademického časopisu. Ale věci se velice rychle zkomplikují: Jakou strategii použít? Jak táhnout dále? Na různých částech hrací plochy se odehrávají různé situace a jejich řešení vyžaduje rozvahu a plánování.

Zde jsou některé z tahů, které OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) v nedávné době provedla a některé budoucí, se kterými nám můžete pomoci:

  • Výbor Open Doors (Otevřených dveří) tvrdě pracuje na tom, aby uchoval fanouškovské archivy v Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu). Pokud chcete pomoci, podívejte se, jestli už nebyly některé z vašich prací do AO3 naimportovány, zvažte darování materiálů do Fan Culture Preservation Project (Projektu na ochranu fanouškovské kultury), šíření informace o importu archivů nebo povzbuďte ostatní uživatele, aby se přihlásili ke svým pracím, které už byly importovány.
  • Fanlore pomalu roste a brzy dosáhne velkého mezníku: 35 000 stránek a 30 000 uživatelů! Výbor Wiki měl hodně práce s plánováním několika událostí. Po právě dokončené April Showers bude následovat červnová výzva k tvorbě stránek a potom zářijová Stub September. Chcete-li, můžete se do výzev zapojit a pomoci zachovat naši fanouškovskou historii.
  • Nedávno vyšlo březnové číslo Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury), Performance and Performativity in Fandom (Výkon a performativita v fandomu). Tým s nadšením očekává červnové číslo, European Fans and European Fan Objects: Localization and Translation (Evropští fanoušci a fanouškovské objekty: lokalizace a překlad). Pokud byste se chtěli zapojit, TWC vždy uvítá vaše články, recence a jiné příspěvky.
  • Legal Advocacy (Právní obrana) tvrdě pracuje na obnovení a rozšíření vyjímky z Digital Millenium Copyright Act pro tvorbu videí (vidding). Spolupracuje s Ministerstvem obchodu Spojených států amerických na změně znění autorského práva a již vládě předložila několik připomínek k reformě autorského zákona. Tým pro právní záležitosti pravidelně odpovídá na dotazy fanoušků a pomáhá jim najít právní pomoc, pokud ji potřebují. Vzdělává také fanoušky ohledně jejich práv na shromážděních, včetně Comic Conu v San Diegu, a publikují zprávy v OTW News. Pokud máte jakékoliv otázky, vždy se s nimi můžete spojit.

Přestože všechny tyto projekty odvádějí skvělou práci, stále je co vylepšovat. Další tah je na vás. Pokud chcete OTW podpořit a ujistit se, že budeme moci i nadále pokračovat v uchovávání fanouškovských prací a ochraně fanoušků a jejich tvorby, prosíme, přispějte!

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Jak jsme vyrostli

Společně vyhrajeme  - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

Wiki. Akademický časopis. Archív fanouškovských prací. Tým pro právní záležitosti. Na první pohled se nezdá, že by tyto věci měly něco společného. Pokud je ale poskládáte dohromady, získáte jasný obrázek: OTW (Společnost pro transformativní tvorbu).

Za posledních sedm a půl roku OTW vyrostlo jak v číslech, tak ve složitosti. Už dávno nejsme dětskou skládačkou o 25 kouscích – stali jsme se jednou z těch obřích skládaček o 25 000 kouscích, které pokrývají celý stůl! Když jsme v roce 2007 začínali, měli jsme jen 60 členů a pár nápadů. Dnes na 6 velkých projektech spolupracuje téměř 500 dobrovolníků, a díky nim je OTW tou úžasnou a průlomovou organizací, jakou známe.

Naše historie zůstává uchována online. Zkuste se podívat třeba na oznámení o spuštění Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archívu) a Fanlore nebo na jeden z našich prvních zpravodajů!

Nicméně, uchovávání naší historie je jen malou částí toho, co děláme. I když se na první pohled zdají velice odlišné, naše projekty — AO3, Legal Advocacy (Právní obrana), Open Doors (Otevřené dveře), Fanhackers, Fanlore a Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) — představují různé stránky společného úsilí, jehož cílem je zachování fanouškovské kultury. Ať už tím, že umožňuje publikaci fanouškovských prací, zkoumá fanouškovskou historii, digitálně i fyzicky ji uchovává nebo tím, že se zasazuje o práva fanoušků nadále tvořit, tato organizace je oddaná zachování a ochraně fanouškovské kultury..

A teď přicházíte na řadu vy. Nemůžeme udržet všechny části skládačky pohromadě bez podpory fanoušků, kteří tu spoustu projektů OTW milují a cení si jí. Pokud podporujete, co děláme, pokud byste se chtěli do naší fandomové skládačky zapojit , pokud chcete naše poslání a náš růst podpořit i do budoucna, zvažte prosím zaslání dárcovského příspěvku.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.