OTW v číslech

Společně vyhrajeme - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

Náklady OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se každý rok zvyšují. Sledovat trendy s tím, jak rosteme a měníme se, je vždy dobrodružstvím a zvládnutí rozpočtu může být výzva podobná Sudoku.

A teď stručně devět faktů o výdajích OTW:

 • 990 je číslo daňového formuláře (pro neziskové organizace), který OTW ve Spojených státech každý rok vyplňuje a nahlašuje tak naše příjmy a výdaje. Kopie jsou k dispozici na vyžádání.
 • 828 USD je celková roční cena udržování našich hlavních stránek, transformativeworks.org.
 • 78% je nárůst příjmů OTW za rok 2014, z velké části díky štědrosti dárců v Říjnové kampani.
 • 6 členů personálu jsme sponzorovali při reprezentaci OTW na sedmi setkáních fanoušků, která se konala na dvou kontinentech—ať už u informačních stánků, při vedení panelů nebo diskusích s fanoušky a technickými specialisty.
 • 5 122,57 USD je částka, která uhradila kolokaci serverů v Evropě, na jednom z několika míst, kde servery OTW sídlí.
 • 412 USD zajistilo potřebnou aktualizaci softwaru pro vytváření tiketů pro výbory Dohledu na dodržování zásad serveru a Podpory, které řeší problémy a odpovídají na otázky uživatelů Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu).
 • 3 456,00 USD je částka, která se v roce 2014 objevila hned dvakrát—nejprve jako celková cena školení o Elasticsearch (vyhledávací software používaný AO3) pro dva členy výboru pro Přístupnost, design a technologie a potom podruhé jako cena školení v komunikaci pro více než tucet dobrovolníků OTW.
 • 2 smluvní partneři v roce 2014 úzce spolupracovali s OTW—jeden s výborem pro Přístupnost, design a technologie a druhý s Představenstvem—za celkem 2 685,00 USD.
 • 1 příspěvek může hodně znamenat.

Nové náklady OTW v roce 2015 budou zahrnovat aktualizace serverů, rozvoj spolupráce na konferencích a setkáních, poradce poskytující další podporu AO3 a transformativeworks.org, a pomoc při správě softwaru používaného pro naši databázi dárců. Stávající výdaje zůstanou a navíc se zvýší o 10% na měsíčních poplatcích za kolokaci serverů a jejich pojíštění.

Každý příspěvek, ať už velký nebo malý, pomůže pokrýt výdaje, které jsme zde zmínili, i mnoho dalších, od známek na příležitostné odeslání staromódního papírového dopisu, až po zajištění chatů, ve kterých spolupracují naši dobrovolníci a podílejí se na bezpočtu projektů pod záštitou OTW. Měsíční příspěvky představují skvělý způsob, jak pomoci s pokrytím těchto výdajů, a zajistit nám stabilní příjem v šesti měsících mezi našimi dvěma každoročními benefičními akcemi.

Dalším důkazem toho, že i 1 příspěvek může hodně znamenat, může být i velkorysá příležitost na znásobení příspěvků, která se nám během této kampaně naskytla. V současnosti máme 350 štědrých dárců, podporujících OTW pravidelnými příspěvky. Pokud dokážeme počet pravidelných dárců zvýšit na 400, přispěje nám anonymní dárce 3 600 USD! Takovéto pravidelné příspěvky mohou dárci také pomoci k získání prémie. Jakýkoliv dárce, který přispěje více než 50 USD má právo na odměnu pro dárce.

Letos čelíme novým výzvám, připojte se k nám. Přispějte a pomozte nám stát se v roce 2015 většími a ještě lepšími.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Jste na tahu

Společně vyhrajeme - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

Všechno začíná u první figurky. Máte k dispozici celou hrací plochu. Jakýkoli tah je možný. Volba je na vás.

Úspěch začíná právě tímto prvním tahem. Jaký jste si stanovili cíl? Dnes možná chcete vyhrát ve hře nebo se jen pobavit s přáteli. Možná objevujete zbrusu nový fandom nebo se vracíte ke svým dlouholetým oblíbencům. Možná vytváříte něco nového, předáváte tipy na úžasné povídky nebo organizujete výzvu. Ať už jde o cokoli, vždy je potřeba nejprve udělat první tah.

Vizí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) je s pomocí našich projektů: Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), Fanlore, Legal Advocacy (Právní obrana), Open Doors (Otevřené dveře), Fanhackers a Transformative Works a Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) vybudovat do budoucna silnější fanouškovskou komunitu.

Tento týden jsme si za cíl stanovili vybrat 100 000 USD. Tyto peníze pomáhají OTW hradit náklady na provoz našich projektů, financovat vylepšení a další růst.

Potřebujeme, abyste udělali další tah. Přihrajte našemu týmu — povzbuďte nás svým příspěvkem. Můžete nám pomoci vybudovat lepší AO3. Můžete nám pomoci bojovat za práva fanoušků. Můžete nám pomoci při dalším zpřístupňování fanouškovkých prací a kultury všem, kdo si jich chtějí užívat.

Vytyčili jsme si hrací plochu. Teď už potřebujeme jen figurky. Pomozte nám k úspěchu a přispějte!

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Říjnová kampaň: Posouváme se dál

Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

Během tohoto týdne jste mohli vidět, že vás potřebujeme, že nás tvoří fandom, že neuvádíme reklamu, chráníme svobodu slova, respektujeme jeden druhého, hájíme fanoušky a fanouškovskou tvorbu, a že jsme naší komunitou.

Doufáme, že vám tento týden pomohl lépe porozumět divu, jaký OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) představuje. Řekli jsme si o sedmi divech OTW, ale to je jen špička ledovce. Takových divů máme tisíce a tisíce – každý z vás, který se podílel nebo ho nějak ovlivnil některý z našich projektů, představuje jeden z nich.

Kdykoli nahrajete audio povídku, tvoříte fanart, vytváříte a/nebo upravujete wiki stránky, píšete povídky nebo meta, betujete, čtete, prohlížíte si, nebo se zabýváte nějakou další z tisíce činností ve fandomu, jednou provždy měníte svět.

Součástí poslání naší společnosti je zachovat fanouškovskou kulturu. Chceme, aby se na celou tu úžasnou kulturu, kterou jsme vytvořili, pamatovalo, a aby byla ctěna, jak by to mělo být se vším, co je součástí dějin.

Ať už nás budete moci finančně podpořit nebo ne, jste součástí této historie. A s vaší pomocí tu budeme ještě dlouho. Během této kampaně jste nám opravdu dokázali, jak podporujete práci, kterou denodenně děláme, takže děkujeme!

Dvakrát za rok se sejdeme, abychom vás, naši komunitu, poprosili o pomoc, která nám umožní pokračovat. Touto kampaní jsme se zapsali do dějin tím, že jsme překonali náš cíl 70 000 $ a vybrali celých 164 625,58 $. S vaší pomocí se letošní říjen stal tím nejlepším, jaký naše společnost zažila.

Vzhledem k tomu, jak úspěšná byla tato kampa, chápeme, že naši dárci chtějí vědět, jak budou tyto prostředky použity. Protože jsme byli tou úžasnou sumou stejně překvapeni, jako mnozí z vás, zodpoví vám členové výborů a našeho Představenstva společně některé otázky v příspěvku, který zveřejníme příští neděli (2. listopadu)

Již dnes vám však můžeme říci, jak moc pro nás taková podpora znamená. Ne všichni vědí, že OTW je provozována výhradně dobrovolníky, což je hlavním důvodem, díky kterému jsme schopni dělat všechno to, co děláme, s rozpočtem, jaký máme k dispozici. I když za svou práci nedostáváme finanční odměnu, vaše podpora nám dodává mnohem více energie a odhodlání pro vás OTW i nadále zlepšovat. Děkujeme vám.