Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 2020

Hôm nay là Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời luôn duy trì OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tổ chức hiện có 894 tình nguyện viên thuộc về 18 ban – và rất nhiều tình nguyện viên giữ hơn một vị trí trong tổ chức! Hơn nữa, một số tình nguyện viên còn đã làm việc với OTW trong một khoảng thời gian dài! Có 6 tình nguyện viên đã đồng hành cùng tổ chức ngay từ những ngày đầu, và 37 tình nguyện viên đã ở đây 10 năm, thậm chí còn lâu hơn thế. Chúng tôi không thể nào bày tỏ hết sự cảm kích đối với những năm cống hiến của mọi người. Read More

OTW Announcement

Giới thiệu Những Quà tặng Mới từ OTW đến Những Thành viên Lâu năm

Trong đợt vận động đăng ký thành viên tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đang chuẩn bị một cách mới để tán dương những người ủng hộ trung thành nhất của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Chúng tôi giờ đây xin vui mừng chia sẻ những món quà mới dành riêng cho các bạn mà chúng tôi đã thiết kế để kỷ niệm 3, 5, và 10 năm liên tiếp làm thành viên của OTW! Read More