Limang Bagay na Sinabi ni Naomi Novik

Paminsan-minsan, magsasagawa ng Q&A ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) sa isa sa mga boluntaryo nito tungkol sa kanilang karanasan sa OTW. Ipinapahayag ng paskil ang mga pansariling pananaw ng bawat boluntaryo at maaaring hindi sumasalamin sa pananaw ng OTW o nagsasaad ng patakaran nito.

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating ika-10 anibersaryo, mayroon tayong espesyal na mapag-gunitang Limang Bagay ngayong buwan. Ang paskil ngayon ay kay Naomi Novik, isa sa mga tagapagtatag ng OTW, dating miyembro ng lupon, kasalukuyang kawani ng Komite ng Aksesibilidad, Disenyo at Teknolohiya. Ang sumusunod ay ang sipi ng panayam na na-edit na upang mas maging maikli at malinaw.

Kamusta ang unang taon ng OTW? Ano ang pinaka-natatandaan mo tungkol dito?

Hindi ko masyadong matandaan ang mga rurok ng panahong iyon, pero napansin kong mas naaalala ko sa paglipas ng panahon ay ang mga problema. Sa simula, napakarami ng trabahong kailangang gawin para tiyakin sa mga tao kung ano ang aming ginagawa, katulad na lang na hindi sila masasangkot sa [ligal na] gulo, na may paraan para bigyan sila ng pamamahala sa kanilang mga kwento. Isa pang bahagi noong unang taong iyon ay may ibang mga taong umaasang may makikita kaagad sila 5 minuto pagkatapos naming mabuo! Tipong, nasaan na ang Archive of Our Own – OTW (Ating Sariling Sisidlan)? Pero lahat ng ito ay kailangan ng sapat na oras, maraming mga problemang sumusulpot habang binubuo ang mga bagay-bagay mula sa wala na pinanggalingan ng OTW. Ang pilosopiya ko dito ay isulong ang paggawa ng isang bagay habang may kasiglahan pa, at mas mabuting makagawa ng isang bagay na hindi perpekto kaysa hindi makagawa ng kahit ano. Read More

OTW Panauhing Paskil: Henry Jenkins

Paminsan-minsan, ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha), ay magkakaroon ng panauhing paskil sa Balitang OTW. Ang mga panauhing ito ay magbibigay ng mga panlabas na pananaw tungkol sa OTW o mga aspeto ng fandom kung saan ang aming mga proyekto ay maaaring may kinalaman. Ipinapahayag ng mga paskil ang personal na pananaw ng bawat maykatha at maaaring hindi naglalarawan ng pananaw o ng patakaran ng OTW. Malugod kaming tumatanggap ng mga mungkahi mula sa mga tagahanga para sa mga susunod na panauhing paskil. Maaaring mag-iwan ng komento dito o makipag-ugnayan sa amin.

Si Henry Jenkins ay isa sa mga pinakakilalang iskolar ng medya na nag-aaral ng fandom. Ang kanyang librong Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture na inilabas noong 1993 ay nabasa na sa buong mundo, at kinikilala bilang isa sa mga saligang teksto sa larangan ng fan studies. Nang tinanong namin siya kung gagawin niya ang panauhing paskil para sa buwang ito para sa aming ika-10 na anibersaryo, sabi niya’y “Isang karangalang maimbita para gampanan ang tungkuling ito.” Nagkuwento si Henry patungkol sa mga tagahanga, estudyante, at fandom.

Ang Textual Poachers ay nananatiling isang babasahin na binabasa ng maraming mga estudyante na gustong matuto tungkol sa mga tagahanga at sa fandom, pero mula noon ay sumulat ka na rin ng napakaraming mga libro at artikulo. Ano sa tingin mo ang pinaka nagbago mula noong nagsisimula ka pa lang na tagasaliksik at kasali?

Pagdating sa fandom, mapagpasya ang epekto ng dihital na medya: lumawak ang sakop ng fandom, naging mas konektado ang mga tagahanga sa buong mundo; bumilis ang pagtugon ng mga tagahanga sa pamamagitan ng tugunang real time sa ating mga paboritong programa; gumawa ng espasyo kung saan mas nakikita ang mga hangang-katha sa pangkalahatang kultura (sa mas nakabubuti man o mas nakasasama); hinahayaan ang mga tao na mahanap ang fandom sa mas murang edad; mas naging mabisa ang mga aktibistang tagahanga na gustong marinig ang boses nila bilang tugon sa mga nakanselang programa. (Hindi na kailangang maghanap ng maigi para sa halimbawa, tulad ng dramatikong pag-ikot ng tadhana ng Timeless nitong nakaraang tagsibol).

Pagdating naman sa akademikong pag-aaral ng fandom, nakakita tayo ng pag-usbong ng panibagong larangan ng pagsasaliksik, na may sariling pagtitipon at propesyonal na samahan, sariling pahayagan (kabilang ang Ibahing Katha at Kultura), sariling paglilimbag, sariling kurso, atbp. Sa mga susunod na taon, magkakaroon ng hindi kulang sa apat na malaking akademikong antolohiya na nakalaan sa pagmamapa ng mga larangan ng pag-aaral ng fandom, na siyang sumasalamin sa pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga mananaliksik at kumakatawan sa mga pagbabago sa kayraming larangan, pero higit sa lahat, ay ang pagharap ng fandom sa mga isyu patungkol sa lahi.

Read More

Celebrating OTW's 10 Years of History

25 Bagay na Dapat Malaman Tungkol sa OTW

Marami sa inyo ay marahil baguhan sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) habang ang ilan sa inyo ay sinusubaybayan ang aming progreso mula pa ng inilunsad namin ito noong 2007. Gayunpaman, umaasa kaming mayroon kayong mga bagong natutuklasan tungkol sa amin ngayong buwan na ito. Dahil malayo-layo pa ang susunod naming malaking anibersaryo, narito ang 25 bagay tungkol sa aming organisasyon na maaari mong malaman ngayon na! Read More