Chuyên đề về vận động pháp lý

Ban Pháp Luật của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) làm việc hàng ngày để nhằm bảo vệ quyền sáng tác cho các fandom. Họ ngăn chặn sự tháo dỡ tác phẩm và các vụ kiện cáo chống lại fan, đảm bảo các miễn trừ về bản quyền để bảo vệ quyền của fan, và tham gia vào các vụ kiện có thể có ảnh hưởng tới fandom. Để hỗ trợ công tác vận động pháp lý của chúng tôi, xin hãy quyên góp. Read More

Tiêu điểm về những máy chủ của chúng tôi

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng những tác phẩm của fan trên Archive Of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) được lưu ở đâu không? Bạn đã bao giờ muốn ngó qua phía sau hậu trường? OTW (Tổ Chức cho Các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là tổ chức phi lợi nhuận đứng sau AO3, Open Doors (Cửa Mở), Fanlore và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), mà duy trì những máy chủ hoạt động không ngừng nghỉ để lưu trữ những dự án của chúng tôi. Với sự ủng hộ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục duy trì và nâng cấp những máy chủ đó để đáp ứng với sự phát triển hàng năm của những dự án của chúng tôi. Read More