OTW budsjett 2017

OTW Økonomi: Budsjettoppdatering for 2017

Tidligere i år publiserte OTW (Organisasjonen for Transformative Verker) sitt budsjett for 2017. Nå som desember nærmer seg, ønsker vi å gi deg en oppdatering på våre finansielle utsikter for resten av året, og hvordan planene våre har utviklet eller endret seg over de siste månedene.

Økonomi-teamet vårt forbereder seg nå på OTWs første regnskapsrevisjon, i noe vi forventer vil bli en årlig prosess fremover. Med tanke på størrelsen på organisasjonen vår og generøsiteten til giverne våre, er det viktig for oss at bokføringen vår og vår indre kontroll er så effektiv og grundig som den kan bli. Vi er veldig takknemlige for å ha stabiliteten og omsetningen som er nødvendig for å gjennomføre dette prosjektet. Tusen takk til alle våre givere for å ha gjort dette mulig!

Utgifter 2017

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt Eget Arkiv: 72,2%. Åpne Dører: 0,5%. Transformative Verker og Kulturer: 1,1%. Fanlore: 1,8%. Juridisk Rådgivning: 0,5%. Con Outreach: 0,7%. Administrasjon: 14,5%. Innsamling: 8,7%.

Read More

OTWs gjestepost: Henry Jenkins

Fra tid til annen publiserer OTW (Organisasjonen for Transformative Verker) gjesteposter på våre OTW nyhetskontoer. Disse gjestene kommer med et utsideperspektiv på OTW eller aspekter av fandom hvor våre prosjekter kan være tilstede. Disse postene gir uttrykk for hver forfatters personlige meninger og reflekterer ikke nødvendigvis OTWs synspunkter eller policy. Vi er åpne for forslag fra fans til fremtidige gjesteposter, som kan legges igjen som en kommentar her eller sendes direkte til oss.

Henry Jenkins er en av de mest kjente akademikerne innen media som studerer fandom. Verket hans Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture fra 1992 har blitt lest over hele verden, og anses som et av de viktigste verkene innen feltet fanstudier. Da vi spurte ham om å bidra i denne månedens gjestepost i anledning vårt 10-årsjubileum, svarte han “Det er en ære å bli bedt om å utføre denne oppgaven.” Henry har snakket med oss om fans, studenter, og fandom.

Textual Poachers er fortsatt mye lest av studenter og de som er nysgjerrige på fans og fandom, men du har skrevet mange bøker og enda flere artikler siden den gang. Hva tror du har endret seg mest innen fandom siden dine tidlige dager både som forsker og som deltaker?

Når det gjelder fandom, har innflytelsen fra digitale media vært utslagsgivende: å utvide fandoms omfang, inkludert å knytte fans fra hele verden tettere sammen; å akselere farten på fan-respons i den sammenheng at fans kan reagere på sine favorittprogrammer i sanntid; å skape områder hvor fanverker er mer synlige for allmennheten (på både godt og vondt); å la folk finne sin vei inn i fandom i en mye yngre alder; og å øke påvirkningskraften til fan-aktivister som ønsker å få sin stemme hørt i respons til kansellerte tv-programmer. (Man behøver ikke å se lenger enn til den dramatiske endringen i skjebnen til Timeless denne våren).

Når det gjelder akademiske studier av fandom, har vi vært vitne til en fremvekst av en hel underkategori av studier, som har sin egen konferanse og profesjonell organisasjon, sine egne tidsskrift (inkludert Transformative Works and Cultures), sine egne forlag, sine egne kurs, osv. I løpet av det neste året kommer det minst fire store akademiske antologier dedikert til å kartlegge fagfeltet av fandomstudier, hvilket reflekterer fremveksten av en ny generasjon med forskere og representerer innovasjon på så mange områder, men særlig når det gjelder fandoms forhold til rasisme.

Read More

Celebrating OTW's 10 Years of History

25 ting man burde vite om OTW

OTW (Organisasjonen for Transformative Verker) er kanskje noe nytt for mange av dere, mens noen av dere kanskje har fulgt vår utvikling siden vi startet opp i 2007. Uansett håper vi at dere har lært noe nytt om oss denne måneden. Siden vårt neste store jubileum ikke kommer til å skje på en stund, har vi her listet opp 25 ting om vår organisasjon som du kan finne ut nå med én gang! Read More