Pagdiriwang sa Ating Komunidad ng mga Boluntaryo Ngayong Pandaigdigang Araw ng mga Boluntaryo

Sa ika-5 ng Disyembre, ipagdiriwang ng lahat ng tao sa buong mundo ang hindi matatawarang pagsisikap at kontribusyon ng mga boluntaryo sa mga malalaki at maliliit na layunin. Ang International Volunteer Day (IVD) (Pandaigdigang Araw ng mga Boluntaryo) ay araw para kilalanin at ipagdiwang ang milyun-milyong tao na gumawa ng hakbang sa mga isyu na mahalaga sa kanila sa pamamagitan ng paglalaan ng kanilang oras, kaalaman, at hilig upang makapaghatid ng positibong pagbabago.

Nakasalalay ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) sa mga boluntaryo sa bawat aspekto ng operasyon nito: ang lahat ng proyekto at komite nito ay pinapatakbo ng mga boluntaryo. Itinatag ang OTW mula sa mga boluntaryong gawain ng mga tagahanga na nagnanais makalikha ng ligtas na espasyo para sa ibang mga tagahanga at ng kanilang hangang-katha. At sa nakalipas na labing-anim na taon, ipinagdiwang namin ang lahat ng tumulong upang maging posible ang pagbuo ng aming komunidad: kung wala ang ibang mga tagahanga na naglaan ng kanilang oras at sipag sa aming komunidad, wala kami rito ngayon.

Nais naming pasalamatan ang lahat ng mga tagahanga na nagboluntaryo, nagboboluntaryo, at magboboluntaryo para sa OTW: ang lahat ng nagpapanatili sa teknikal na imprastraktura ng aming mga website; ang lahat ng nagsusulat at patuloy na nag-a-update ng aming mga dokumento, tulad ng mga FAQ at balita, upang magbigay impormasyon at tulungan ang publiko; ang lahat ng nag-oorganisa at namamahala sa mga tag ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan); ang lahat ng tumutulong na maging handa ang mga nilalaman ng aming mga website sa iba’t ibang wika; ang lahat ng nakikipag-ugnayan sa mga tagagamit ng AO3, mga tagapatnugot ng Fanlore, mga tagapatnugot ng Transformative Works and Cultures – TWC (Nagbabagong Katha at Kultura), at mga ikatlong partido mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo na tumutulong sa pagsulong at pagsuporta sa lahat ng mga proyektong iyon.

Noong nakaraang taon, may 209 na bagong boluntaryo ang sumali sa amin, at sa pagsisimula ng Nobyembre, mayroon kaming 207 na bagong boluntaryong sumali sa OTW ngayong 2023. Pinahahalagahan namin ang oras, kaalaman, hilig, at pasensya na ibinuhos ninyo sa aming iba’t ibang layunin; umaasa kami na patuloy ninyo kaming suportahan sa hinaharap at marami pang tao ang sumali at tumulong sa amin na isulong ang aming mga proyekto sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Muli, maraming salamat sa aming nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga boluntaryo. Isang karangalan ang maglingkod sa aming komunidad na kasama kayo. Sa marami pang taon (ng pagsasama) sa hinaharap.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.