Pagdagdag ng Katha sa mga Koleksyon ng Open Doors

Isa sa mga pangunahing gawain ng proyektong Open Doors, na siyang bahagi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha), ay mag-angkat ng mga nanganganib na artsibo ng mga hangang-katha patungo sa mga koleksyon ng
Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan).

Bilang bahagi ng gawaing iyon, sinusuyod ng Open Doors ang mga kathang nakapaskil na sa AO3 upang maiwasang madoble ang inangkat na katha. Hanggang ngayon, inaanyayahan ng account ng nag-angkat ang nahanap na katha upang maidagdag sa koleksyon ng artsibo at lalagyan na lamang ng palatandaan kung hindi tinanggap ang paanyaya.

Kasunod ng mga pagbabago sa proseso ng pag-iimbita sa mga katha upang mapabilang sa isang koleksyon, kaya nang awtomatikong idagdag ng taga-angkat ang isang nahanap na katha sa koleksyon ng artsibo sa AO3.

Ito ay para lamang sa mga kathang kabilang din sa orihinal na artsibo, at limitado lamang sa koleksyon ng artsibo. Makakatanggap ang mga manlilikha ng abiso sa email kapag naidagdag ang katha at maaari nilang tanggalin ang mga ito mula sa mga koleksyon kahit kailan nila nais.

Sinusubukan naming makipag-ugnayan sa mga manlilikha sa tuwing nag-aangkat ng artsibo para tanungin ng kanilang kagustuhan. Gayunman, kung ayaw mong maiangkat sa AO3 ang kahit ano sa iyong mga katha, maaaring makipag-ugnayan sa komite ng Open Doors.

Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan, mangyaring sumangguni sa FAQ ng Open Doors, o makipag-ugnayan sa komite ng Open Doors.

Inaasahan naming makatulong pa sa pagpapanatili ng mga nanganganib na hangang-katha!

– Pangkat ng Open Doors

Matitigil ang kakayahang mag-komento sa paskil na ito sa loob ng 14 na araw. Kung mayroon kang mga tanong, alalahanin, o komento tungkol sa paksang ito pagkatapos ng petsang iyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Open Doors.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Open Doors

Comments are closed.