Oznámení volebních kandidátů OTW 2016

Oznámení kandidátů

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) má to potěšení představit následující kandidáty pro volby 2016 (kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořádku podle křestních jmen):

 • James Beal
 • Kristina Busse
 • Priscilla Del Cima

Protože máme k obsazení 2 místa a 3 kandidáty, volby pro rok 2016 budou soutěžní – to znamená, že členové OTW budou volit, kteří z kandidátů místa obsadí.

Volební komise s nadšením představuje kandidáty všem členům OTW! Součástí tohoto článku jsou odkazy na krátké životopisy a manifesta sepsaná přímo kandidáty. Tento článek také značí začátek našeho Q&A období, během kterého zveme věřejnost, aby nám pro ně zaslala dotazy. Kromě toho budeme pořádat sérii živých chatů – přesná data a časy budou oznámeny v závislosti na dostupnosti kandidátů. Informace o volebním období a instrukce jak volit budou zvěřejněny v brzké době.

Prozatím tu pro představu máte časovou osu volebních událostí dostupnou zde. Čtěte, pokud se chcete dozvědět více o kandidátech a jak zaslat vaše dotazy pro ně!

Manifesty a krátké životopisy

Požádali jsme kandidáty, aby nám poskytli krátké životopisy shrnující jejich profesionální i fanouškovské zkušenosti, stejně jako manifesty shrnující jejich cíle pro jejich období v Představenstvu, zodpovězením následujících otázek:

 1. Proč jste se rozhodli kandidovat na místo v Představenstvu?
 2. Jakými schopnostmi a/či zkušenostmi byste Představenstvu přispěli?
 3. Jakých cílů byste rádi dosáhli během vašeho období?
 4. Jaké máte zkušenosti s OTW projekty? Jak byste spolupracovali s relevantními komisemi, co se týče jejich podpory a posílení? Prosím zahrňte Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorbu a kulturu), Fanlore, naši Legal Advocacy (Právní obranu) – samozřejmě můžete zdůraznit kokrétní oblasti, které vás zajímají.
 5. Vyberte dvě témata/problémy, které by podle vás měly mít vysokou prioritu pro OTW, jak interně tak externě. Co pro vás tato témata znamenají a proč si jich ceníte? Jak je zařadíte do vašich služeb?
 6. Jaké si myslíte, že by měly být hlavní povinnosti Představenstva, ať už konkrétně tohoto či představenstev obecně? Jste obeznámeni s požadavky pro nezisková představenstva ve Spojených státech?
 7. Jak byste vyvážili vaše povinnosti v Představenstvu s povinnostmi vašich ostatních rolí v OTW? Či případně, jak plánujete předat vaše stávající povinnosti, abyste se mohli soustředit pouze na práci v Představenstvu?

Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst jak odpovědi kandidátů na tyto otázky, tak jejich životopisy.

Otázky a odpovědi (Q&A)

Kandidáti též zodpoví dotazy veřejnosti. Kdokoliv může zaslat otázky skrze Volební formulář. Prosím zašlete všechny dotazy do 7. srpna 23:59 UTC (jaký je to čas tam kde bydlím?). Všichni kandidáti zodpoví všechny zaslané dotazy s ohledem na níže uvedená omezení:

 • Dotazy nesmí být otázkami opakujícími se z manifestů. Snažíme se umožnit kandidátům zodpovědět dotazy nové.
 • Podobné dotazy budou shromážděny a zodpovězeny pohromadě, aby se kandidáti nemuseli opakovat. Volební štáb rozhodne, které dotazy jsou si dostatečně podobné.
 • Pokud máte dotaz, který navazuje na manifest, přidejte prosím specifickou zmínku, že se jedná o návazný dotaz, aby nebyla otázka považována za opakující se a tudíž ignorována.

Datum zvěřejnení odpovědí bude vybrán v závislosti na počtu přijatých dotazů. Příspěvky budou rozděleny a seřazeny podle témat, aby bylo pro voliče snazší se v nich orientovat.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.